Ralph Abraham, Terence McKenna, Rupert Sheldrake
Trialogy na hranicích Západu
Chaos, tvořivost a znovuposvěcení světa

1. vyd. 2008, ISBN 978-80-86685-09-0, Váz., 216 str.

doporučená cena: 258 Kč
naše cena
: 206
ušetříte: 52

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorech | Obsah | Jean Houstonová, předmluva (část) | Úvod | Kapitola první: Tvořivost a představivost

Obsah

Seznam ilustrací; Poděkování; Předmluva Jean Houstonové; Úvod;

Kapitola 1. Tvořivost a představivost: Nová evoluční kosmologie. Pravidelné děje v přírodě coby vyvíjející se zvyky. Podstata kosmické tvořivosti. Vesmírná představivost jakožto atraktor historického procesu, nacházející se na vyšší dimenzi. Bod Omega. Představivost vyvěrající z dělohy chaosu. Psychedelické prožitky a mysl Gaii. Gaianské sny a lidská historie. Temná hmota a kosmické nevědomí.

Kapitola 2. Tvořivost a chaos

Revoluční teorie chaosu. Chaotické atraktory jakožto věčné matematické principy. Indeterminismus v přírodě. Chaos a evoluce řádu. Proměny formy v procesu ochlazování. Organizující pole přírody a jejich vztah k matematice a vesmírné představivosti. Matematické modely. Atraktory, přitažlivost a motivace. Zamrzání informací v krystalech a v psaném slově. Prvotnost mluveného slova a abstrakce.

Kapitola 3. Chaos a představivost

Chaos v řecké mytologii. Mýtus o pokoření chaosu. Strach z chaosu a popírání ženského principu. Partnerská společnost a nástup patriarchátu. Pravidelné oslavy porážky chaosu a vznik nevědomí. Potlačení tvořivosti a jeho globální důsledky. Eleusinská mystéria. Tvořivost a christologie. Plán rehabilitace chaosu a představivosti. Význam teorie chaosu.

Kapitola 4. Světová duše a houba

Nahodilost v evolučních procesech. Omezené možnosti modelů. Počítačová revoluce a revoluční teorie chaosu. Koevoluce světa matematiky a světa hmotného. Matematická krajina. Jakosti součástí obsahu vesmírné představivosti. Podobnost mezi duší a polem. Primární jednotné pole a pole fyzikální. Znovuzrození světové duše. Meziplanetární přenos lidské psychiky ve formě psychedelických prožitků zaznamenaných ve sporách kouzelných hub.

Kapitola 5. Světlo a vidění

Světlo jakožto fyzikální jev a světlo vědomí. Světlo a vidění. Umístění obrazu vytvářeného zrakovým ústrojím. Mysl vystupující z očí. Pocit, že se na vás někdo dívá: má ho na svědomí nový, zcela neznámý druh pole, nebo pole elektromagnetické? Hierarchie polí v přírodě. Spojení mezi elektromagnetickým polem a poli mentálními. Světlo jakožto fyzikální jev a vize ozářené vlastním světlem. Tryptaminové halucinogeny. Světová duše. Pole v roli média božské vševědoucnosti. Gaianská mysl a sluneční záření.

Kapitola 6. Bytosti

Nadpřirozené bytosti ? entity existující uvnitř lidské mysli, nebo zcela Jinde? Bytosti a šamanové. Jazyk nadpřirozených bytostí. Komunikace s anděly zdrojem moderní vědy. Říše snů a nadpřirozené bytosti. Dopad vědy a humanismu na nadpřirozené bytosti. Příroda zázračně vědomá a sebeuvědomělá.

Kapitola 7. Podvědomí

Tři velké bifurkace. Vznik nevědomí, zrození zla a popření chaosu. Odvrácení se od zla a opětovné vzkříšení chaosu. Potírání psychedelik, patriarchát a nástup pití. Partnerské a dominanční drogy; závislost na závislosti. Zvyky a formování nevědomí. Svátky a rozšiřování vědomí. Modlitbou, magií a astrologií k osvícení.

Kapitola 8. Znovuposvěcení světa

Ralphovo náboženské vychování. Indický koncept posvátného. Znovuobjevování posvátného na Západě. Oživení rituálu a znovuposvěcení hudby. Feminismus a návrat k archaismu. Gotické katedrály a animismus v křesťanství. Ekologické hnutí, záchrana Země a zelenání Boha. Psychedelické církve. Znovuposvěcení vědy.

Kapitola 9. Vzdělání v novém světovém řádu

Výchova jako iniciace. Převaha racionalismu a humanismu. Přechodové rituály. Letní tábory. Zkoušení a diplomy. Reforma vzdělávacích institucí a organizace výchovy. Workshopy jakožto model pluralistického a decentralizovaného vzdělávání. Duchovní iniciace. Reforma existujících povolání. Nástin zkušebního projektu.

Kapitola 10. Apokalypsa

Apokalyptická tradice: mytický model pohánějící dějiny náboženství či tušení konce času? Moderní milenarismus a vědecká verze apokalypsy. Rok 2012 jako konečné datum. Apokalyptické poselství naplňující samo sebe. Zrychlování historie a nevyhnutelnost planetární metamorfózy. Smrt a transformace v kosmickém měřítku. Eskalace konfliktu a moc víry.

Slovníček; Bibliografie; O autorech