Ralph Abraham, Terence McKenna, Rupert Sheldrake
Trialogy na hranicích Západu
Chaos, tvořivost a znovuposvěcení světa

1. vyd. 2008, ISBN 978-80-86685-09-0, Váz., 216 str.

doporučená cena: 258 Kč
naše cena
: 206
ušetříte: 52

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorech | Obsah | Jean Houstonová, předmluva (část) | Úvod | Kapitola první: Tvořivost a představivost

O autorech

RALPH ABRAHAM se narodil ve Vermontu v roce 1936, Ph. D. z matematiky získal v roce 1960 na Michiganské universitě. V době pedagogického působení na Kalifornské universitě v Berkeley, Kolumbijské universitě a Princetonské universitě se podílel na vzniku nového odvětví matematiky nazývaného globální analýza. Od roku 1968 pracuje na Kalifornské universitě v Santa Cruz, kde se stal vůdčí osobností ve výzkumu nelineární dynamiky, chaosu a bifurkací.

Abraham je autorem několika knih o matematice, včetně obrázkového úvodu do dynamiky Dynamics, the Geometry of Behavior. Po tříleté cestě po Evropě a Indii upřel své úsilí k propagaci matematiky coby nástroje individuálního a společenského vývoje člověka. Plodem práce na tomto tématu je řada článků a knih, jako například Chaos, Gaia, Eros. Žije v sekvojových pralesích a rád lyžuje či surfuje se svými dvěma dospělými syny.

Spisovatel a výzkumník TERENCE MCKENNA (1946-2000) strávil posledních třicet let svého života studiem ontologických základů šamanismu a etnofarmakologie duchovní transformace. Na Kalifornské universitě v Berkeley studoval ekologii, ochranu přírodních zdrojů a šamanismus. Po ukončení studií cestoval po Asii a tropických oblastech Ameriky a stal se specialistou na šamanismus a etnolékařství Amazonie.

Společně s bratrem Dennisem sepsal knihy The Invisible Landscape (česky Neviditelná krajina, Volvox Globator, 2000) a Psilocybin: The Magic mushroom Grower's Guide a ze společných prožit-ků těží také v dobrodružném vyprávění z Amazonie True Hallucinations (česky Pravdivé halucinace, DharmaGaia, 1999). K jeho hlavním dílům patří knihy Food of the Gods (česky Pokrm bohů, DharmaGaia, 1999) a kniha esejů The Archaic Revival (česky Návrat archaismu, DharmaGaia, 1998).

Byl otcem dvou dětí, v závěru svého života žil v Kalifornii a na Havaji. Stal se zakladatelem Botanical Dimensions, neziskové botanické zahrady věnující se na Havaji výzkumu a propagaci rostlin významných z etnofarmakologického hlediska. V Kalifornii dělil svůj čas mezi psaní a přednášení.

RUPERT SHELDRAKE se narodil v Newarku na Trentu v Anglii v roce 1942. Vystudoval přírodovědu v Cambridgei a filosofii na Harvardu, kde byl spolužákem Franka Knoxe. Ph. D. z biochemie získal v roce 1967 na Cambridgeské universitě. Ve stejném roce se stal vedoucím výzkumu biochemie a biologie buněk na Clare College v Cambridgei, kde zůstal do roku 1973. Poté se coby výzkumník Královské společnosti věnoval v Cambridgei bádání v oblasti vývoje rostlin a stárnutí buněk. Od roku 1974 do roku 1978 působil jako hlavní fyziolog v Mezinárodním institutu pro výzkum zemědělských plodin semiaridních tropických oblastí (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, ICRISAT) v Haidarábádu v Indii. Zabýval se zde fyziologií tropických luštěnin. Pro ICRISAT pracoval coby konzultant až do roku 1985.

Sheldrake je autorem knih A New Science of Life (česky Teorie morfické resonance-Nová věda o životě, Elfa, 2002), The Presence of the Past a The Rebirth of Nature. Je ženatý s Jill Purceovou, má dva malé syny a žije v Londýně.