Egon Bondy
Filosofické dílo, sv.
I., Útěcha z ontologie
Jde o zbývající knihy odřené na obálkách, jde o výprodej, nelze reklamovat vzhled

3. (v DG 2.). vyd. 2007, ISBN 978-80-86685-21-2, váz., 316 str.

doporučená cena: 298 Kč
naše cena
: 209
ušetříte: 89

SLEVA: 30 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | Podrobný obsah | Meditace | Kap. I. - část 1. | Kap. I. - část 2. | Kap. I. - část 3. | Kap. II

Podrobný obsah

Úvodem 5

Autorská poznámka po třiceti letech 7

Meditace 9

I. kap. 11

In medias res (11), Racionalismus (12), Upozornění filosofickým antropologům (13), Význam osobní (14), Protivenství (14), Závazky (15), Dílo (15), Kohelet (16), Pro něco jiného (16), Spravedlivé důsledky aneb přirozená spravedlnost (17), ....a revolta (17), První expozice bludného kruhu v existenci (18), Ne-lidská kolektivita (19), Význam společenský (19), Malá science-fiction... (20), ...a realita coby anekdota (22), Význam biologický (23), Význam kosmologický (25), Kosmotvornost (25), Dva modely kosmu: 1. Koloběžný (26), 2. Vývojový model... (27), ...jako vlastní kosmologický model marxismu (28), Vesmír jednotlivin... (29), ...a nerozčleněný vesmír (29), Prvý poukaz na odrážení (31), Zpět u možného marxistického kosmologického modelu (36), Uvědomělé jednání poprvé (37), "Kultivování" materiálního substrátu (38), Kosmologický optimismus (42), Antropologická kosmologie (43), Autorovo nadšení (45), Otázka hnusné bytosti (46)

II. kap. 47

Marnost věčnosti (47), Ad ontologiam! (49), Proč nepášeme sebevraždu (50), Blanokřídlý hmyz, Teilhard de Chardin a problém "kolektivní sebevraždy" (53), Problém platnosti poznání (57)

III. kap. 63

Začíná vlastní těšení z ontologie (63), Význam a závaznost (64), "Přirozenost" (65), ...a otroctví (66), Celek a části (69), Ontologické modely (71), Mechanickomaterialistický model. Jeho jednotlivé možné typy (71), Význam hmotné substance. Náš vztah k ní (73), Existence pro existenci (74), Nezrušitelnost existence (75), Substance... (76), ...fenomenalita (76), "Vývoj" substance (78), Znovu existence pro existenci (81), Substanční materialismus jako idealismus (83), Pochopená nutnost (84), Její užitečnost (85), Autor obhajuje prorážení zdi hlavou (85), Vztah k budoucnosti (86), Návrat k tématu. Vzorovost tradičního mechanickomaterialistického modelu (90), Vyvíjející se substance (91), Materialistická možnost řešení vývojově substančního modelu (92), Jednotliviny sice konkrétní, ale i zde "nesvéprávné" (93), Převod na tradiční substanční model (95), Vývoj pro vývoj (95), Opět poslední moudrost kapitulantství (96), Svízel sebereflexe (97), Člověk je chyba. Rady člověku (98)

IV. kap. 101

Co bůh je a co není (101), Není třeba antropomorfismu (102), Inteligibilita. Autor podplacen tmáři... (105), Ontologický solipsismus všech substančních modelů (108), Dvojí vysvětlení fenomenality (109), Aktivní tvorba (109), Bůh šprýmovný (110), Bůh hloubavý (112), Blažený úděl fenomenality (112), Dějiny boha a jejich problémy (114), Bůh tone v slasti (116), Bůh usilující (116), Božské potíže (117), Existenciální bůh (119), Oddanost bohu a smysl života (120), Extempore (121), Bůh filosofů; autor se dovolává autorit (123), Spící bůh poprvé (125), Existenciální bůh; obhajoba autorova (126), Existenciální bůh naplno (127), Boží sebezáchrana (128), Skutečná mytologie... (129), a falešná antihumanistická mytologie (129), Stvoření světa ontologicky rovnomocného. Svoboda (130), Mytologické problémy. Dualismus (132), Problematika aktu stvoření (133), Odvislost boží (136), Bůh v lidských rukou. Boží pře (137), Je v božím světě něco víc než v materialistickém? (138), Zjevení (139), Vzájemná podmíněnost (140)

V. kap. 144

Bůh přece jest! (144), Bůh, který spí, po druhé. Reinkarnace (145), Buddhovo vyvrácení spícího boha (148), Význam snícího boha (150), Mystika (153), Touha po smyslu. Kapitulantství opětovně (155), Rozum fylogeneticky i gnoseologicky nejvyšší instancí (159), Meze introspekce (160), Mystika a substanční modely (163), Psychický regres (164), Výhoda substance. Trvání (166), Velké tajemství... (167)

VI. kap. 168

...a jeho rodokmen (168), Substanční model vždy dualistický (170), Dvě skutečnosti. Aseita a abalieta (171), Jednotná zákonitost vylučuje dvojí skutečnost a naopak (172), Důsledky kryptodualismu (174), Nutnost agnosticismu, nebo zjevení (175), Shrnutí (177), "Negativní theismus" (181), Substanční materialismus a marxismus (183), Přechod k nesubstančnímu modelu (184), Aktivita jednotlivin (187), Pohyb a odrážení (189), Úroveň uvědomělého jednání (191), Tradiční kámen úrazu polemiky proti substančnímu modelu. Vznikání a zanikání (195), Nikoli ex nihilo (198), Povstalost či nepovstalost (203), Samovznik (208), Inherentní věčnost (208), Samovznik dále (211), Souvislost se samopohybem (213), Otázka obecných předpokladů (213), Možnost (216), Ke kategorii skutečnosti (221), Potřeba marxistické filosofie (222), Rekapitulace (225), Otázka zániku (228), Dialektika (231), Aktivita (234), Aktivní samovznik a samozánik (235), Antropologický obsah nesubstančního modelu (239), Důsledky ontovládnosti člověka (241), Hodnoty a míry (243), Hodnoty speciálně (249), Hodnocení jako aktivita (255), Absolutnost hodnocení (258), Existence (261), "Jak" a "proč?" (263), Svět před člověkem (265), K člověku (268), Význam lidského života v nesubstančním modelu (271)

VII. kap. 274

Místo člověka ve skutečnosti (275), Problém z historického materialismu (278), Poslední poznámky: Z ontologie (292), Z gnoseologie (295), Jednota hodnocení, poznávání a jednání (297), Normativní hodnocení (300), Závěrem. Význam marxismu (302), Umění (307)

Rejstřík 309