Neil Douglas-Klotz
Aramejský Otčenáš
Meditace na Ježíšova slova

2., opravené . vyd. 2014, ISBN 978-80-7436-053-4, vázaná, 122 str.

doporučená cena: 188 Kč
naše cena
: 160
ušetříte: 28
SLEVA: 15 %
Obsah stránky:
Anotace | O autorovi a o knize | Předmluva | Úvod (část) | 1. Naše zrození v jednotě | | Poděkování a Doslov k českému překladu

Poděkování a Doslov k českému překladu

V roce 1994 jsem poprvé zažila kursu taneční meditace Otčenáš v aramejštině, kterou vedl Neil Douglas-Klotz. Hned tehdy jsem zatoužila knihu přeložit do češtiny a netušila jsem v té době, že uskutečnit tento úmysl bude trvat téměř 7 let.

Po prvních pokusech a konzultacích s autorem jsem pochopila, že modlitbu musím napřed dostat "do těla", abych dokázala pochopit jemné nuance aramejských slov a autorových myšlenek. To se mi podařilo díky Gitě Onnen z Německa, (žačce Douglas-Klotze, která jeho knihu přeložila do němčiny), která každý rok do Čech přijíždí a na kursech v Č.Krumlově a v Nesměni Otčenáš a Blahoslavení učí. Také jsem pochopila, že jako "nepřekladatelka" budu muset požádat o překlad ty, kteří mají s angličtinou víc zkušeností a tyto překlady pak prociťovat na základě vnitřní osobní zkušenosti s modlitbami těla, tancem a zpěvem, aby se český text co nejvíce přiblížil autorově záměru. Překlad Davida, který se zabýval texty, a Lenky, která překládala verše, jsem také srovnávala s překladem do němčiny a konzultovala s Neilem Douglasem-Klotzem a Gitou Onnen. Pak následovala moje osobní práce s aramejskými verši, pak mnoho schůzek s Davidem, s Lenkou a konzultace s účastníky kursů - a jim všem patří můj dík.

Děkuji také Ruth Hálové, s níž jsme několik dní seděly nad korekturou textu a veršů, Ivanu O. Štampachovi, s nímž jsem konzultovala některé nejasné výroky, a Petru Slámovi, který mi poskytl cenné rady při přepisu aramejských slov.

Ludmila Chrášťanská