Neil Douglas-Klotz
Aramejský Otčenáš
Meditace na Ježíšova slova

2., opravené . vyd. 2014, ISBN 978-80-7436-053-4, vázaná, 122 str.

doporučená cena: 188 Kč
naše cena
: 160
ušetříte: 28
SLEVA: 15 %
Obsah stránky:
Anotace | O autorovi a o knize | Předmluva | Úvod (část) | 1. Naše zrození v jednotě | | Poděkování a Doslov k českému překladu

Úvod (část)

Výrazové bohatství aramejštiny - Ježíšova rodného jazyka - je poklad, který se dávno ztratil a nebo byl dostupný pouze učencům. Abychom jej mohli znovu odkrýt, musíme se podílet na prorocké a mystické tradici ztělesněné Ježíšem. Ta je však velmi vzdálená našemu běžnému způsobu myšlení.

Tradice původní mystiky Blízkého východu naznačuje, že na každou větu svatých učení je třeba nahlížet alespoň ze tří hledisek: intelektuálního, metaforického a universálního (nebo mystického). Z prvního hlediska zvažujeme vnější význam slov, který moderní lidé nazývají doslovným významem. V mystice Blízkého východu může mít každé aramejské slovo více "doslovných" významů.

Větu "Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví" je možné stejně dobře přeložit jako "Blahoslavení ti, kteří jsou jemní" nebo "Blahoslavení ti, kteří tvrdé v sobě učinili měkkým". Výraz pro "zemi" nese v aramejštině také význam "zemitosti", "přirozené plnosti přírody" a "všeho, co se zjevuje v různých formách". Abychom pochopili, jak spolu souvisejí různé významy, musíme jít dále.

Z druhého hlediska zkoumáme, jakým způsobem se nám může příběh stát podobenstvím pro náš život nebo život společnosti. Tady musíme probudit svoji poetickou citlivost a skutečný význam sestavit z několika možných doslovných překladů. Vztaženo na výše uvedený Ježíšův výrok se ptáme: Kde jsou tvrdá místa v našem životě nebo v životě naší společnosti? Jak nám brání, abychom z přirozené bohatosti přírody brali to, co potřebujeme?

Z třetího, universálního neboli mystického hlediska dospíváme k prožití pravdy, na niž zkoumaná věta Písma míří. Tady musíme jít až za pochopení modlitby jako pouhé afirmace, prosby nebo podobenství. Musíme obsáhnout i bezeslovný zážitek, na nějž živá slova mystiků poukazují. Abych rozvedl již uvedený příklad: co mají slova "tvrdý" a "měkký" společného s mým způsobem chápání života, Boha a kosmu? Jaké pocity ve mně vyvolávají hlásky klíčových slov v aramejštině? Jak se tímto pochopením změní mé jednání? Na tyto otázky neexistují žádné předem hotové odpovědi a záleží na každém z nás, jaký postoj zaujmeme... /.../