Timothy Leary: Velekněz

Timothy Leary
Velekněz


Recenze: Josef Rauvolf: Recenze | Pavel Hlavatý: Ikona psychedelické kultury
1. vyd. 2003, ISBN 80-86685-17-9, Váz., 380 str.

doporučená cena: 398 Kč
naše cena
: 318
ušetříte: 80

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace

Pavel Hlavatý: Ikona psychedelické kultury

     Psycholog a ikona americké alternativní scény šedesátých a sedmdesátých let. Nadšený propagátor a konzument psychedelických drog, který se v letech osmdesátých a devadesátých stal neméně nadšeným propagátorem a konzumentem osobních počítačů, jejich interaktivního využívání a kultury, která kolem nich začala postupně vznikat. To vše představuje Timothy Leary, jehož jméno v našem nekonformním prostředí velmi rychle zdomácnělo. Vydávání překladů jeho knih u nás zahájila skvělá autobiografie Záblesky paměti, a to shodou okolností těsně před Learyho smrtí v roce 1996. Od té doby vyšla v češtině desítka jeho dalších knih, poslední z nich je Velekněz vydaný nedávno společně nakladatelstvími Maťa a DharmaGaia v edici Nové trendy. Spolu s knihou Politika extáze (vydanou v češtině již v druhé polovině devadesátých let) se jedná o nejstarší Learyho publikaci - nepočítáme-li starší "akademické" - a dnes většinou zapomenuté - práce.

     Velekněz, vydaný poprvé v roce 1968, předjímá další autorova díla a plně zapadá do kontextu dosud přeložených Learyho textů. Většina jeho knih je totiž sestavena jako mozaika, kde se střídají či přímo prolínají fejeton, kauserie, esej, povídka, traktát, vzpomínka, dopis, deník či rozhovor. Tyto žánrové útvary stojí někdy odděleně jako samostatné texty, jindy, jako právě v případě Velekněze, přecházejí zcela plynule. Jde o jakousi osobní kroniku psychedelických drog a jejich působení na vnitřní svět člověka, a to v podobě konkrétních tripů zasazených do širších individuálních i společenských souvislostí. V psychedelickém snu šedesátých let figurují nejrůznější události i osobnosti jako básník Allan Ginsberg, prozaik Aldous Huxley či spisovatel a publicista Arthur Koestler, jejichž cesta se nejrůznějším způsobem protla s drogovou kulturou. V některých případech jde o podrobnější popis událostí později výrazně zestručněných v příslušných pasážích Learyho pamětí. Nové vydání Velekněze z roku 1995 bylo navíc oproti původnímu poněkud doplněno a právě z něj je pořízen český překlad.

     Kniha svým tématem i jeho zpracováním doslova fascinuje, což je umocněno ještě tím, že díky svému původnímu vročení ještě nebyla nucena reflektovat konec šedesátých let - nikoliv časový, ale myšlenkový a inspirační. Ostatně sám Leary byl krátce po vydání Velekněze na přelomu šedesátých a sedmdesátých let poprvé uvězněn a jeho názory se dále vyvíjely, stejně jako jeho mediální legenda. To už ovšem popisují jeho další i u nás již vydané knihy.