Tung-šan: Paradoxy čchanového mistra

Tung-šan
Paradoxy čchanového mistra

1. vyd. 2004, ISBN 80-86685-20-9, Váz., 134 str.

doporučená cena: 158 Kč
naše cena
: 126
ušetříte: 32

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | Lucie Olivová: Předmluva (část) | Hovory čchanového mistra (část) | Lucie Olivová: O čchanové malbě (část)

Hovory čchanového mistra (část)

Je to nesmírné a prapodivné! Nesmírné a prapodivné!
Není snadné rozjímat o tom, že neživé bytosti vykládají dharmu.
Budeš-li je vnímat ušima, nikdy neporozumíš.
Budeš-li je vnímat očima, pak teprve zvíš.

Jednoho dne oslovil Jün-jen shromážděné mnichy, "V jedné rodině mají syna, který dokáže zodpovědět cokoliv, nač je dotázán."
"Kolik knih má v knihovně?" zeptal se Tung-šan.
"Ani písmenko," řekl Jün-jen.
"Jak to tedy, že toho tolik ví?"
"Nikdy, ve dne ani v noci, nespí," řekl Jün-jen.
"Bylo by možné se ho na něco zeptat?" řekl Tung-šan.
"Ano, ale nic neřekne, třebaže bude znát odpověď," řekl Jün-jen.

Mistr a strýček Pi se vydali na Dračí horu a dali se tam do řeči se starým mnichem.
"Na tuto horu nevede žádná cesta," řekl jim. "Kudy jste přišli, učitelé?"
"Právě že sem žádná nevede," řekl mistr. "A jak ses sem dostal ty, ctihodný mnichu?"
"Ani na mracích, ani po vodě," opáčil starý mnich.
"Jak dlouho už na této hoře bydlíš, ctihodný mnichu?" řekl mistr.
"Střídání let se mne nedotýká," řekl starý mnich.
"Byl jsi tu dřív ty, nebo ta hora?" řekl mistr.
"To nevím," na to starý mnich.
"Proč nevíš?"
"Nepřišel jsem kvůli lidem ani kvůli ráji," řekl starý mnich.
"A jaké úvahy, ctihodný mnichu, tě vedou k tomu, abys žil na této hoře?" řekl mistr.
"Viděl jsem zápasit dva hliněné buvoly, kteří nakonec spadli do moře," řekl starý mnich. "Od té doby ustalo střídání všeho, co se zjevuje a mizí."
Teprve nyní se mu mistr s velkou úctou poklonil.

Během svého putování potkal mistr jistého úředníka, který se zeptal: "Rád bych se pokusil napsat komentář k eseji O víře v mysl od třetího patriarchy."
"Jak bys komentoval výrok: 'Jakmile vyvstane rozpor mezi přitakáním a popíráním, je mysl v nesnázích?'" řekl mistr.

"Co je podstatou osvobození se?" zeptal se Tao-čchüan mistra.
"Hoří ti pod nohama, učiteli," řekl mistr.
Tao-čchüan okamžitě prozřel a došel nejvyššího poznání. Pak už nikam neputoval.
"Nikdy v životě," vmísil se Jün-ťü, "bych si nedovolil být k tobě, ctihodný mnichu, neuctivý, ale i tobě hoří pod nohama."
"Zásluhy se dostaví už tím, že jdeš krok za krokem po Cestě," řekl mistr.


Mistr Tung-šan: Píseň o pěti stupních na cestě k probuzení, pro pána i sluhu

Stupeň první: Odchylka od pravosti.

O třetí hlídce zkraje noci, dřív než se měsíc rozjasní.
Nediv se, až se setkáme a nepoznáme.
Tajíme v sobě cosi jak zášť z dávných dnů.

Stupeň druhý: Pravost v odchylce.

Nevědomá stařena přistupuje k zrcadlu,
zřetelně vidí tvář, jež není jiná než ta skutečná.
Přestaň se mýlit. Vidíš odraz.

Stupeň třetí: Pravost se blíží.

Nebytím vede cesta, vede pryč z červeného prachu.
Kdo se vyhne zapovězenému jménu,1
ten překoná mluvky předešlých dob.

Stupeň čtvrtý: Proniknout obojím.

Dvě zkřížená ostří, uhnout nesmí žádné.
Ta zručnost! Jak lotos v plamenech. 2
Snad v každém je přání vznést se na nebe.

Stupeň pátý: Vniknout do obojího.

Kdo může usměrnit, zda v bytí či nebytí neupadneš?
Všichni se toužíme povznést nad obyčej.
Co ohneš, narovnej, vrať se a usedni na uhlí.


Poznámky:

1. Jménu panovníka, které bylo ve staré Číně zapovězené. Nesmělo se vyslovit ani napsat.

2. Přirovnání ze Sútry o Vimalakírtiho naučení: Lotos v plamenech je obrazem toho, kdo medituje uprostřed světa tužeb.