Olga Lomová
Ach běda, přeběda!
Oplakávání mrtvých ve středověké Číně

1. vyd. 2004, ISBN 80-86685-41-1, Brož., 279 str.

doporučená cena: 258 Kč
naše cena
: 129
ušetříte: 129
SLEVA: 50 %
Obsah stránky:
Anotace | o autorech | Úvod | Cchao Č´: Nekrolog za Wang Čung-süana | Liou Ling-sien: Text obětovaný pro mého muže Sü Ťing-jiea | Tchao Jüan-ming: Oběť sobě samém

Anotace

Období raného středověku v Číně zahrnuje zhruba čtyři sta let na počátku našeho letopočtu. Je to doba politické roztříštěnosti a krvavých bojů o moc, ale také doba rozmachu čínské kultury, jenž v řadě ohledů předurčil další vývoj čínské literatury, filosofie i výtvarného umění. Společenská elita té doby se obklopovala přepychem a potrpěla si na vytříbený vkus. Na císařských dvorech a dvorech princů se skládaly básně a mnozí příslušníci aristokracie a význační politici té doby byli zároveň uznávanými básníky a stylisty. V tomto prostředí se rozvinuly také složité pohřební a vzpomínkové obřady, doprovázené recitací smutečních skladeb, které doposud unikaly zájmu literárních historiků.

Studie Olgy Lomové a Yeh Kuo-lianga si klade za cíl tyto rituální texty představit a otevřít tak i nový, evropskému čtenáři dosud málo známý pohled na klasickou čínskou literaturu. Knihu uvádějí kapitoly o čínském pohřebním rituálu a představách o smrti a záhrobí. Autoři dále představují jednotlivé smuteční žánry a zároveň se zamýšlejí nad tím, kde končí pouhý užitkový text a kde začíná krásná literatura. Přeložené a komentované texty pak podávají autentické svědectví o světě čínské aristokracie, z jejíchž řad pocházejí básníci a filosofové pozoruhodného období Šesti dynastií. Mezi přeloženými ukázkami jsou díla nejslavnějších básníků té doby: Cchao Č´a, Tchao Jüan-minga, Sie Chuej-liena a řady dalších.

Doplněno bohatými přílohami, včetně překladu Klasické knihy synovské oddanosti (Siao-ťing) z pera Lukáše Zádrapy.

Tato studie je druhou ze série publikací založených na přednáškách profesorů z Taiwanské národní university. Kniha vznikla v rámci výzkumného záměru Srovnávací poetika v multikulturním světě.