Caroline Myssová
Posvátné smlouvy
Jak probudit svůj božský potenciál

2. vyd. 2018, ISBN 978-80-7436-095-4, Brož., 480 str.

doporučená cena: 498 Kč
naše cena
: 398
ušetříte: 100
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | o autorce | Obsah | Uznání | Úvod | Kapitola 1. Co je posvátná smlouva? (část) | Ukázková miniknížka v pdf

Úvod

      Podle nejstarší moudrosti světa se můžeme vědomě sjednotit s Bohem ještě v tomto těle; to je také skutečný důvod, proč se člověk zrodil. Nenaplní-li svůj osud, Příroda nebude spěchat; jednou ho dostihne a přiměje k tomu, aby naplnil její tajný záměr.

      SARVAPALLI RÁDHAKRIŠNAN
      (prezident Indie, 1962-1967)

      Všichni chceme vědět, proč jsme tady. Co máme v životě vykonat? Lidé, kteří to vědí, jsou nepřehlédnutelní: jejich život má smysl. Způsob, jakým vnímají smysl svého života, jim dává sílu přečkat těžká období a užívat si období dobrých. Mnozí lidé však nemají jasno v tom, proč žít - nebo to ani v nejmenším netuší.

      Dlouhá léta působím jako intuitivní lékařka - umím intuitivně "číst" vnitřní fyziologický stav druhého člověka, aniž musím provádět tělesné vyšetření a stanovit diagnózu - a lidé se mě často ptají: "Proč jsem nemocný? Jak se mohu vyléčit?" Ještě častěji se na mě obracejí s následujícími otázkami: "Proč jsem tady? Jaký smysl má můj život? Co bych měl udělat?" Takový nedostatek porozumění vlastní osobě a smyslu pro směřování v životě představuje sám o sobě zdravotní problém, neboť může vést k nejrůznějším podobám emocionálního stresu včetně deprese, úzkosti a únavy. A jakmile takové stresy nebo negativní emoce zakoření, mohou přispět ke vzniku nemoci. Smysl vašeho života nechce znát pouze vaše mysl - toto vědomí je nesmírně důležité i pro vaše tělo a ducha.

      Život postrádající smysl a jasný směr má rovněž další následky. Neznalost vlastního poslání může mít ničivý vliv na vaše vztahy. Zesnulý teolog, mystik a profesor na Harvardu Howard Thurman často říkával, že si musíme odpovědět na dvě otázky. "První zní: 'Kam kráčím?' a druhá: 'Kdo půjde se mnou?' Jestliže si někdy položíte tyto otázky v opačném pořadí, budete mít potíže."

      Bez porozumění sobě samým, bez jasného směřování můžeme ublížit lidem kolem nás i sobě. Nemáme-li jasnou představu o tom, jak vnímat "širší souvislosti", když se vyskytnou potíže, nedokážeme reagovat přiměřeně na události a lidi. Muž jménem Philip mi kdysi vyprávěl, že by byl nejspíš ještě pořád šťastně ženatý, kdyby měl lepší představu o tom, co by měl dělat a kam patří. Dlouhá léta postrádal smysl života a byl věčně nespokojený, a nakonec od něj odešla manželka. Ani po rozvodu však Philip nedokázal ve svém životě a v zaměstnání provést zásadní změny. "Se změnou je ta potíž," svěřil se mi, "že jediná změna nestačí. Jakmile se proces spustí, už nejde zastavit."

      Má pochopitelně pravdu, nicméně jak jednou prohlásil známý jungovský psycholog James Hillman: "Musíte se vzdát života, který máte, abyste se dostali k životu, který na vás čeká." Kdyby byl Philip schopen vidět, kam kráčí, dokázal by jednat přiměřeněji. Nebyl by soustředěný jenom sám na sebe a jemu i jeho manželce by se žilo mnohem lépe. On však nedokázal přijít na to, jakým směrem by se měl jeho život ubírat.

      Přes sedmnáct let pomáhám lidem najít a používat jejich vnitřní kompas a za tu dobu jsem si uvědomila, že taková absence duchovní a emocionální orientace je rozšířená jako epidemie. Nehledě k tomu, že se jedná o osobní problém mnoha lidí, jde také o záležitost celosvětového dosahu: z kosmicky praktického hlediska bychom se mohli zeptat, k čemu je vesmíru dobrá planeta plná duší, které nemají sebemenší představu o tom, proč vlastně existují nebo co by měly dělat?

      Když se mě lidé ptali, jak mohou "dát do pořádku" nebo vyléčit svůj život, jak najít směr, kterým by se mohli ubírat, často jsem jim poradila, aby se modlili o radu. Modlitba je velmi mocný nástroj, ale já přesto přemýšlela, zda neexistuje ještě nějaký jiný konkrétní způsob nebo proces, který by jim pomohl vnést do života jasnost a najít smysl. Nikdo nedokáže nic vědět předem, to je samozřejmé, ale kdybychom byli schopni pochopit symbolický význam svých zkušeností, dokázali bychom mnohem lépe čelit nevyhnutelným změnám a přijímat je. Namísto toho, abychom se změnám bránili a vytvářeli si tak emoční jizvy, byli bychom schopni vidět události v jiném světle, přijímat změny a žít dál své životy.

      Proč je tak obtížné zjistit, jaké máme v životě poslání, uvážíme-li, jaký význam má takové vědomí nejen z osobního, ale i celosvětového hlediska? Jak můžeme co nejlépe hledat? Proč někteří lidé snadno nalézají své poslání, zatímco ostatní zoufale hledají, čeho se chytit? Co můžeme udělat pro to, abychom na to přišli?

      Už jenom kvůli sobě potřebujeme zjistit, jaké je naše poslání, protože i ty nejmenší podrobnosti týkající se toho, jak žijeme svůj život, se sčítají a vytvářejí zdraví nebo nemoc. V uplynulých sedmnácti letech jsem poskytla přes osm tisíc intuitivních čtení a zjistila jsem, že "naše biografie se stává naší biologií" - o tom jsem psala podrobně v knize Anatomie ducha. Jinými slovy, drobné potíže i velká traumata, kterými v životě procházíme, se usazují v našem těle, žijí v něm a ovlivňují nebo blokují naši energii. Je proto pochopitelné, že čím víc se vzdálíme svému pravému poslání v životě, tím budeme frustrovanější a naše energie bude o to víc méně harmonická.

      Poznáte-li své poslání, můžete v životě optimálně používat svoji energii. Když nakládáte dobře se svou energií, vyjadřujete také nejlépe svoji osobní sílu. Jinými slovy žijete ve shodě se svou Posvátnou smlouvou.

      Když jsem prováděla intuitivní čtení, radila jsem lidem, aby pracovali pokud možno vědoměji se svou energií tak, že si budou všímat traumat nebo jiných životních událostí, které zůstávají v jejich energetickém poli. Vyzvednu-li takové vzpomínky do jejich vědomí, jsou schopni uvědomit si, jak ztráceli energii nebo sílu tím, že se až příliš ztotožňovali s těmito traumaty nebo zážitky. Jakmile uvidí tyto "úniky energie", mohou udělat další krok a přivolat k sobě svého ducha. Podobné vzpomínání může být jistě užitečné, ale většina lidí si dokáže vybavit takové zásadní zážitky bez mé pomoci. Domnívám se, že jsem mnoha lidem pomohla tím, že jsem jim ukázala, jak mohou rozpoznat a interpretovat skryté vzorce myšlení a přesvědčení, které zabarvují jejich vzpomínky. Takové vzorce v sobě skrývají interpretace a významy, které přisuzujete svým zkušenostem. Tyto interpretace se zapisují do paměti buněk a nesou v sobě náboj emoční energie, která má vliv na váš život a posléze i tělo.

      Když si například vzpomenete, že jste ve škole vynikali v matematice, vzpomínka na úspěch může mít pozitivní, podnětný vliv na vaše tělo a mysl. Jestliže však váš úspěch v matematice vyvolal zášť a závist u přátel nebo sourozenců, ponese s sebou také negativní emoční náboj. Tento negativní náboj pak možná ovlivní každý další úspěch a vy si začnete s úspěchem spojovat pocit viny. Řekněme však, že zkušenost s takovými emocionálními komplikacemi vás ve skutečnosti připravila na to, abyste mohli čelit pozdějším problémům. Na závistivé přátele nebo sourozence byste se vlastně nemuseli zlobit; mohli byste jim být vděčni za to, že vám pomohli něco se v životě naučit. Když dokážete číst vlastní energii a uvědomovat si perspektivu, s jakou vnímáte svůj svět, můžete změnit svou mysl a život.

      Když rozpoznáte emoční náboj ve svém životě, můžete začít chápat, jak jednotlivé životní události společným působením ovlivnily vaši minulost, přítomnost a vaše zdraví. Takové nazírání označuji termínem symbolický pohled. Vnímáte-li život z širší perspektivy a do větších podrobností, můžete změnit představu o vlastní budoucnosti a veškerá další vysvětlení doplnit více vědomě. Symbolický pohled vám umožňuje opět získat vaši energii nebo ducha a vyléčit se citově, duchovně a někdy i tělesně. Symbolický pohled bude představovat důležitý způsob práce s energií, až se budete soustředit na své Posvátné smlouvy.

      Když někomu provádím intuitivní čtení, vidím, jak jeho energie - ve všech jeho jednotlivých rolích - proudí ven a kolem něj. Zároveň ho však vnímám jako ucelený souhrn všech jeho součástí. Vnímám ho také jako jedinou buňku spojenou s velkou matricí energie. Při čtení se z mých subjektů stávají jakési lidské hologramy. Jejich celkový energetický vzorec se odráží v jednotlivých buňkách, podobně jako je naše individuální duše aktivně činná v rámci jakési celosvětové duše zahrnující veškerý život na této planetě. Naše slova, myšlenky, činy a vize neovlivňují pouze naše individuální zdraví, ale také zdraví všech lidí kolem nás. Jako živoucí části většího, universálního Ducha jsme byli sesláni na zemi, abychom naplnili Posvátnou smlouvu, která podporuje náš osobní duchovní růst a zároveň přispívá k rozvoji celosvětové duše.

      Naše životní poslání neboli Smlouvu však není možné definovat nebo změřit jednoduše naším vnějším životem. Vaším posláním není pouze vaše zaměstnání, koníček nebo romantický vztah. Smlouva představuje váš souhrnný vztah k vaší osobní a duchovní síle. Je vyjádřením toho, jak nakládáte se svou energií a komu ji dáváte. Vypovídá rovněž o tom, do jaké míry jste ochotni odevzdat se božímu vedení. Třebaže Smlouva není totéž co fyzické detaily vašeho života, můžete tyto detaily použít k tomu, abyste si ujasnili obsah své Smlouvy. Váš život sestává z mnoha aspektů, které zrcadlí vaši fyzickou a vnitřní energii. Pokusíte-li se uchopit toto zrcadlení jako celek, můžete rozpoznat a definovat své poslání. Podobně jako každá částečka hologramu obsahuje celý obraz, vaše poslání se odráží - byť třeba z trochu jiného úhlu - v každém z těchto mnoha paprsků individuální energie.

      Přesto vyžaduje určitou praxi, než se naučíte vidět v těchto fragmentech větší obraz, než se je naučíte poskládat tak, abyste získali celkovou představu o svém poslání. Až budete objevovat své Smlouvy, bezpochyby vás čeká nejedno překvapení. Uvědomíte si skutečnosti, které vámi pravděpodobně otřesou. Během tohoto procesu si však osvojíte symbolický pohled, naučíte se zacházet s osobní silou a naplnit svoji Posvátnou smlouvu.

      Ve svých předešlých knihách Anatomie ducha a Proč se lidé neléčí a jak mohou jsem popsala některé ze způsobů, jakými se energie projevuje, jak se seskupuje kolem našich sedmi emočních center neboli čaker a jak se můžete naučit číst svoji vlastní energii a podporovat intuici, abyste zjistili, kde mají původ vaše duchovní nebo fyzické potíže. Vysvětlovala jsem, jak a proč může dojít k zablokování nebo deformaci energie a jak lze takový blok - obvykle souvisí s nějakou nevyřízenou záležitostí z minulosti - odstranit, abyste se mohli vyléčit. K tomu, aby došlo k emočnímu nebo duchovnímu léčení, bylo obvykle nezbytné vzít si poučení z některého emočního centra nebo center, které nějak souvisely s nemocí. Takovým poučením byla někdy samotná nemoc, a schopnost pracovat s takovou formou energie přispěla k pochopení, jaké mentální a emoční změny je potřeba provést.

      Po mnoha tisících intuitivních čtení jsem dospěla k závěru, že energii v každém z nás utváří řídící princip, který je dokonce ještě silnější než vzájemné působení čaker - a zároveň utváří náš život. Začala jsem rozpoznávat universální formy kosmické inteligence, které se přímo podílí na každodenním řízení našich životů. To, co jsem dokázala označit pouze jako archetypální vzorec, vyvstává s každým čtením prováděným po roce 1989 z detailů a střípků každého života, zaujalo konečný tvar, poskytlo jasný vhled do psychiky dotyčné osoby a napovědělo, proč je její život takový, jaký je. Tyto vzorce, jež jsou často dávného původu, se vyskytují v našich myslích a životech způsobem, který nás hluboce ovlivňuje. My je ale přesto většinou nevnímáme. Tyto vzorce inteligence jsou archetypy, dynamické, živé formy energie, které se vyskytují v myšlenkách a emocích mnoha lidí všech kultur a zemí. [?]

      Naučit se číst archetypální vzorce, které ovlivňují vaši energii, je přirozeným doplňkem práce s energií čaker. Podobně jako energie vašich čaker působí společně, aby poskytly jakousi mapu fyzické a energetické informace, kolektivní soubor vašich archetypů poskytuje pohled na řídící síly vaší psychiky a duše. Tento vzájemný vztah sil vysvětluje, proč jsem mohla tak přirozeně přecházet od čtení energie čaker ke čtení energie archetypů. Energetické tělo, které vás obklopuje a které je tvořeno čakrami, obsahuje všechny údaje o vašem těle a životě, takže je pochopitelné, že tato energie se projevuje skrze vzorce archetypů, které ovlivňují váš život.

      Chcete-li pracovat s těmito mocnými energiemi, s archetypálními vzorci, musíte poodstoupit od svého života, od detailních tahů štětcem, které tvoří váš energetický autoportrét, abyste viděli celkový obraz. Práce s archetypy zahrnuje vnímání vašeho vlastního života v symbolech uprostřed panoramatického pohledu. Z takové pozice jste schopni vzít v úvahu všechny součásti svého života. Nesoustředíte se pouze na hlavní události nebo největší zranění.

      V 90. letech jsem o těchto archetypálních energiích začala pořádat semináře. Moji žáci se učili rozpoznávat své archetypální vzorce a spojovat vlastnosti jednotlivých archetypů s důležitými vzorci chování a vztahy a často přitom objevili, jaké je poslání jejich života. Energie archetypu a jeho projev v naší psychice a životě jsou natolik pronikavé a důvěrné, že žádná část našeho života neexistuje odděleně od alespoň jednoho archetypálního vzorce. Trvalou společnost nám obvykle dělá nejméně dvanáct archetypů. Každý v sobě obsahuje nějaký příběh, každý s sebou nese sílu světa mýtů a legend, v nichž se během času vyskytoval, a energii vzorců přesvědčení a chování, ze kterých byl stvořen.

      Archetypy jsou tvůrci našich životů. Jsou našimi energetickými společníky, jejichž prostřednictvím se můžeme učit rozumět sami sobě, podobně jako to udělala Laura. Tyto psychické, emoční vzorce vyjadřují, jak žijeme a koho milujeme, a mohou nás přivést k hlubokému porozumění svému poslání. Jejich energie nás může spojit s naší vyšší Posvátnou smlouvou - s naším hlubším posláním na této planetě. Při intuitivním čtení Laury jsem pochopila, že neexistují žádné bezvýznamné vztahy. Každá zkušenost, kterou proděláme, má nějaký účel a smysl. Každá událost, každý člověk v našem životě představuje nějakou energetickou část naší vlastní psychiky a duše. Naším individuálním duchovním úkolem je rozpoznat a integrovat všechny tyto části do svého vědomí, aby se naše životní poslání projevilo ve své úplnosti.

      Toto poznání nakonec stálo u zrodu této knihy. Posvátné smlouvy popisují proces, který vám pomůže objevit a integrovat všechny části vaší psychiky. Je to průvodce intenzivní introspekcí, jejímž cílem je nalezení individuálních archetypálních společníků a práce s nimi, která přispěje k uvědomění si vašeho životního poslání a Posvátné smlouvy.

      Tato kniha je navíc jakýmsi úvodem do školy mystiky. Zabývá se studiem odlišného pojetí času a prostoru, který obýváme prostřednictvím svých vztahů, což jsou ve skutečnosti naše Smlouvy s ostatními lidmi. Tato škola mystiky používá jazyk duchovní alchymie. Jeho pomocí se naučíme proměnit těžké fyzické vztahy a emoce v duchovní zlato. Tento proces zahrnuje modlitbu a rozjímání a vyžaduje rovněž prozkoumání všech aspektů vašich životních zkušeností a vztahů. Budete zkoumat působení energie svých archetypů - jak se vyjadřují a prosazují ve vašem životě a skrze něj. Tím, že objevíte své individuální archetypální společníky, svá spojení s kosmickými silami, které řídí váš život, a budete s nimi pracovat, vědomě ovlivníte směr, jakým se bude váš život ubírat.

      Vypravíte se na cestu do archetypální dimenze života, dimenze vědomí, která obsahuje každého z nás kolektivně a svým způsobem také individuálně. Třebaže způsob, jakým vyjadřujete své archetypy, je pro vás jedinečný, tyto energie odpovídají archetypům ostatních lidí ve vašem životě. Vzájemně na sebe působí. Každý má v sobě například archetyp Dítěte, takže vaše vnitřní Dítě vás spojuje s vnitřním Dítětem v každém člověku. Naučíte-li se číst své vlastní archetypy, budete schopni číst i archetypy ostatních lidí. Dokážete také lépe porozumět svým milovaným, příbuzným, přátelům, kolegům a dokonce i cizím lidem - a spojit se s nimi.

      Carl Gustav Jung byl přesvědčen, že archetypy přebývají v kolektivním nevědomí, skrze něž jsou všechny duše propojeny. Kolektivní nevědomí obsahuje energii - v podobě příběhů, mýtů, legend a vzorů - všech, kdo se během věků podíleli na určitém archetypu. Jejich příběhy a historie, které uvádím ve stručné podobě v Dodatku na konci této knihy, vám mohou pomoci rozpoznat, které archetypální energie vás ovlivňují nejvíce. Znalost archetypů vám zase pomůže pochopit, proč určité vztahy byly ve vašem životě nezbytné a proč jste museli vykonávat určité povinnosti, které vás buď překvapily a potěšily, nebo vám naopak připadaly obtížné a zničující. Při práci s archetypy se budete stále znovu přesvědčovat o tom, že všechno má svou úlohu, ať je to jakkoli bolestivé nebo radostné.

      Až rozpoznáte své archetypy a budete s nimi nějaký čas pracovat, množství poznání, které vám přinesou, vás přivede ještě k hlubšímu objevu: vaše poslání se zjeví v té nejčistší podobě. "Narodila jsem se, abych sloužila chudým Boha," řekla Matka Tereza. Než mohla něco takového prohlásit, potýkala se s obrovskými potížemi a musela snášet tvrdou kritiku - to vše bylo nezbytné, aby mohla prohloubit své rozhodnutí, sociální dovednosti a kontakty a svůj duchovní růst. V mládí mnozí lidé vystavovali zkouškám její odvahu, a dokonce se zdálo, že jí brání ve vývoji, ale ve skutečnosti jí jenom pomáhali v tom, aby si ujasnila své poslání. V prvních dvou církevních řádech, do kterých vstoupila, byla Matka Tereza nespokojená, protože ani jeden z nich nebyl založen s cílem věnovat se charitativní činnosti, k níž byla povolána. Nakonec založila vlastní společenství, aby mohla sloužit potřebám chudých - a své Posvátné smlouvě.

      Tato kniha je tedy výsledkem mého přání podělit se s lidmi o své poznání o smyslu našeho individuálního a kolektivního života, které jsem získala za bezmála dvacet let práce s energiemi lidského ducha. Přináší nový jazyk duchovní interpretace, aby vám pomohl snadněji pochopit sebe sama a poslání vašeho života. Nejprve se naučíte "podstatná jména" své psychiky - vaše archetypální společníky. Uvidíte, jak jejich energie působí ve vašem životě - což jsou zase "slovesa" archetypální energie a projevů - a jak jejich působení vyjadřuje vaše poslání v krátkých a dlouhých větách. Nakonec se naučíte vytvářet stále obsažnější slovní obrazy svého života, až se z toho všeho vynoří úplný a zcela nový pohled na váš plný potenciál, životní poslání a vyšší Posvátnou smlouvu.

      Posvátné smlouvy je interaktivní kniha. Jde o to, abyste na příběhy a učení v ní obsažené reagovali způsobem, který vám pomůže porozumět přirozenosti a smyslu vaší Smlouvy a roli, jakou hrají vaše osobní archetypy. Připravte si zápisník, do něhož si budete moci zapisovat postřehy a asociace, které vás budou při čtení napadat. Budu vás vyzývat, abyste si zapamatovali intuitivní vhledy a letmé vzpomínky na lidi, které jste měli potkat, a na věci, které jste měli vykonat. Od kapitoly páté si budete zapisovat odpovědi na různé otázky jakož i vhledy a dojmy, které vyvstanou, a začnete zkoumat své archetypální vzorce. Je-li to možné, vyhraďte si jeden zápisník pouze pro zapisování informací a vhledů, které získáte při práci s touto knihou, a používejte jej i nadále, až budete pracovat se svými archetypy a Posvátnými smlouvami.

      Osvojením symbolického pohledu a jazyka archetypů pochopíte celý svůj život s takovou duchovní jasností, která dokáže vyléčit nahromaděná emoční a duchovní zranění a naplnit vás úžasem z toho, že váš život je také velmi důležitý pro každého, s kým se setkáte. Můžete začít věřit, že všechno, co má přijít, přijde v pravý čas, že budete s pravými lidmi v pravý okamžik a že do vaší duše nekonečně proudí boží vedení. Jinak to ani být nemůže: staráme se o své Smlouvy, ale Bůh pečuje o Posvátné.

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu  

Další naše knížky
DharmaGaia mj. vydala:

Caroline Myssová: Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčení

Joan Borysenko: Cesta ženy k Bohu

Miranda Gray: Probuzení ženské energie. Cesta celosvětového požehnání lůna. Zpět k autentickému ženství

Neil Douglas-Klotz: Aramejský Otčenáš. Meditace na Ježíšova slova

Carol Schaefer: Pro příštích sedm generací. Rada starých moudrých žen představuje svou vizi budoucnosti Země

Bija Bennettová: Emoční jóga. Jak tělo může uzdravit mysl

Rob Preece: Odvaha cítit. Buddhistické praxe pro otevření se druhým

Jyoti: Anděl zavolal mé jméno. Příběh transformativní energie, která přebývá v těle

Rob Preece: Moudrost nedokonalosti. Proces individuace v životě buddhisty

Michael Harner: Cesta šamana. Jak probudit svůj vnitřní potenciál

Bláznivý jógin. Zázračný život a učení Dugpy Künlega

Geomancie a integrální kultura. O novém vztahu k naší domovské planetě

Stephen LaBerge: Lucidní snění

Bret Stephenson: Co dělá z chlapců muže. Duchovní přechodové rituály ve věku nevšímavosti

Barbara Colorosová: Děti za to stojí!. Darujte svým dětem sebekázeň

Bonnie Greenwellová: Energie transformace. Průvodce procesem probouzení Kundaliní

Rebeca Wildová: Svoboda a hranice, láska a respekt. Co od nás děti potřebují

Peggy Joy Jenkinsová: Jak rozvíjet dětskou spiritualitu. Jednoduchá praktická cvičení

Yongey Mingyur Rinpočhe: Radost ze života. Štěstí jako vědecká disciplína

Jiddu Krishnamurti: Vnitřní revoluce

Dr. Friederike Meckelová Fischerová: Terapie se substancí. Psycholytická psychoterapie v 21. století