Caroline Myssová
Posvátné smlouvy
Jak probudit svůj božský potenciál

2. vyd. 2018, ISBN 978-80-7436-095-4, Brož., 480 str.

doporučená cena: 498 Kč
naše cena
: 398
ušetříte: 100
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | o autorce | Obsah | Uznání | Úvod | Kapitola 1. Co je posvátná smlouva? (část) | Ukázková miniknížka v pdf

Uznání

      Caroline jsem poznal téměř před dvaceti lety a od té doby spolupracujeme. Tehdy na mě udělalo mimořádný dojem její přesvědčení, že všichni jsme uzavřeli jakousi Posvátnou smlouvu, že se naučíme používat sílu moudře, odpovědně a s láskou. Když Caroline začala rozvíjet představu Posvátné smlouvy na našich seminářích a při práci na této knize, začala vidět energii ve formě archetypů. Časem bylo zřejmé, že tyto archetypy jsou síly, které ovlivňují to, jak se učíme sílu používat.

      O Carlu Gustavu Jungovi se v moderním světě všeobecně soudí, že zavedl archetypy, třebaže tuto myšlenku jako první zastával již Platon. Jung skutečně rozvinul představu kolektivního nevědomí, všudypřítomný souhrn veškeré zkušenosti, kterou lidstvo během svého vývoje nahromadilo. Tyto zkušenosti se objevují ve všech dobách a oblastech, ale také v individuálních snech, fantaziích, vizích a myšlenkách. Kromě těchto původních myšlenek Jung ve skutečnosti popsal pouze určitý počet archetypů. Podrobně rozpracoval pouze následující: Stín, Moudrý stařec, Dítě a Dětský hrdina, Matka (Prvotní a Země), Dívčí Anima (Ženský vzorec) a Animus (Mužský vzorec). Každý z nich prý má mnoho variant, které se neustále mění a rozvíjejí. Jsou proměnlivé a nelze je přísně klasifikovat. Podle Junga archetypy představují základ naší osobnosti, našich pohnutek, pocitů, přesvědčení, motivací a jednání.

      Jung zdůrazňoval, že jeho práce představuje pouze "úvod" k porozumění archetypům a že ostatní jeho práci dále rozvinou. Mnozí autoři, psychologové a filosofové skutečně popsali pronikavým, cenným a důkladným způsobem různé archetypy. Dodnes však neexistuje ucelený přehled archetypální psychologie ani podrobný popis jejího užití. Práce Caroline Myssové v knize Posvátné smlouvy přivádí naše porozumění a použití archetypů na pozoruhodnou novou úroveň. Popravdě řečeno přenáší celou oblast psychologie a archetypů do jedenadvacátého století.

      Zhruba před osmi lety jsem měl jedinečnou příležitost tři dny s Caroline pracovat na vypracování svých vlastních kol archetypů, což je proces, s nímž se v této knize seznámíte. Strávili jsme tři celé dny rozebíráním nejen mých základních dvanácti archetypů, ale také jejich pohybu a vzájemného působení v třech různých fázích mého života. Tyto tři dny pro mě měly velmi transformační kvalitu. Na jejich konci jsem měl pocit, jako kdyby mě někdo jemně a s láskou rozebral buňku po buňce a pak zase složil dohromady. Psychicky a fyzicky jsem se cítil jako nikdy v životě. Déle než šest měsíců po této třídenní zkušenosti jsem procházel zkušeností kundaliní a zdály se mi neobyčejně živé a působivé archetypální sny. Další integrace od té doby periodicky pokračuje.

      Krátce nato, po zavedení tohoto systému do našeho prvního semináře, jsem prohlásil, že podle mého soudu se Posvátné smlouvy stanou účinným diagnostickým a terapeutickým nástrojem. Má víra a důvěra v tento systém zesílily zároveň s tím, jak jsme pracovali se stovkami lidí. V knize Posvátné smlouvy prozkoumáte svůj archetypální vztah ke svému povolání, financím, použití síly všeobecně, lidské a boží spravedlnosti, opuštění, nemoci, rodině, sexualitě, tvořivosti, vztahům, smrti a tématu oběti. Nahlédnete do významu archetypálních energií ovlivňujících dvanáct kategorií, které obsahují každý aspekt lidského života. Poznání archetypů bude také řídit váš duchovní vývoj zároveň s tím, jak se budete učit naplňovat svůj božský potenciál. Každý archetyp je koneckonců jenom individuálním výrazem universálního energetického vzorce, který představuje naše spojení s Bohem. Síla systému Posvátných smluv Caroline Myssové je nyní k dispozici i vám. Jsem přesvědčen, že zkoumání vašeho skutečného bytostného Já pomocí tohoto jedinečného duchovního nástroje pro vás bude stejně zábavné a trvalé jako pro mě. Díky, Caroline!

      C. Norman Shealy, M. D., Ph. D., profesor energetické medicíny, Postgraduální seminář při Holos University; zakládající prezident Americké asociace holistické medicíny; prezident Institutů zdraví Holos, Inc.

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu  

Další naše knížky
DharmaGaia mj. vydala:

Caroline Myssová: Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčení

Joan Borysenko: Cesta ženy k Bohu

Miranda Gray: Probuzení ženské energie. Cesta celosvětového požehnání lůna. Zpět k autentickému ženství

Neil Douglas-Klotz: Aramejský Otčenáš. Meditace na Ježíšova slova

Carol Schaefer: Pro příštích sedm generací. Rada starých moudrých žen představuje svou vizi budoucnosti Země

Bija Bennettová: Emoční jóga. Jak tělo může uzdravit mysl

Rob Preece: Odvaha cítit. Buddhistické praxe pro otevření se druhým

Jyoti: Anděl zavolal mé jméno. Příběh transformativní energie, která přebývá v těle

Rob Preece: Moudrost nedokonalosti. Proces individuace v životě buddhisty

Michael Harner: Cesta šamana. Jak probudit svůj vnitřní potenciál

Bláznivý jógin. Zázračný život a učení Dugpy Künlega

Geomancie a integrální kultura. O novém vztahu k naší domovské planetě

Stephen LaBerge: Lucidní snění

Bret Stephenson: Co dělá z chlapců muže. Duchovní přechodové rituály ve věku nevšímavosti

Barbara Colorosová: Děti za to stojí!. Darujte svým dětem sebekázeň

Bonnie Greenwellová: Energie transformace. Průvodce procesem probouzení Kundaliní

Rebeca Wildová: Svoboda a hranice, láska a respekt. Co od nás děti potřebují

Peggy Joy Jenkinsová: Jak rozvíjet dětskou spiritualitu. Jednoduchá praktická cvičení

Yongey Mingyur Rinpočhe: Radost ze života. Štěstí jako vědecká disciplína

Jiddu Krishnamurti: Vnitřní revoluce

Dr. Friederike Meckelová Fischerová: Terapie se substancí. Psycholytická psychoterapie v 21. století