Hledání pravdy a krásy
Antologie perské literatury


Recenze: LtN 3/2006
1. vyd. 2005, ISBN 80-86685-36-5, Váz., dobové ilustrace, kaligrafie a osmistránková barevná příloha (perské miniatury a kaligrafie), 332 str.

doporučená cena: 338 Kč
naše cena
: 237
ušetříte: 101
SLEVA: 30 %
Obsah stránky:
Anotace | o editorovi | Obsah | Předmluva | ukázky

Obsah

      Předmluva
      Úvod: O perské literatuře

      I. Nejstarší íránská literatura

      Avesta
      "Dva prvotní duchové - Zarathuštrovy gáthy", "O strašném boji lži k záhubě Zarathuštry", "Vidévdát: Péče o psy", "Kniha činů Ardašéra, syna Pápakova", "Výroky Áturfarnbaga, syna Farrachvzátova" přeložil Otakar Klíma.

      II. Klasická a starší perská literatura

      RÚDAKÍ
      "Žaloba na stáří", "Chvála Bucháry" přeložila E. Štolbová. První dvě čtyřverší přeložila V. Kubíčková, ostatní E. Štolbová.

      DAQÍQÍ
      První dvě čtyřverší přeložili J. Marek a K. Bednář, třetí M. Borecký.

      FERDOUSÍ
      Šáhnáme: "O stvoření měsíce", "Vláda Gajúmarta, prvního z králů Adžemu, třicet let trvala" přeložil J. Borecký. "O shledání Zála a Rúdáby" přeložila V. Kubíčková.

      KESÁJÍ
      Báseň přeložil R. Dvořák, Máj 1904.

      IBN SÍNÁ
      "K chvále vína", šest čtyřverší a "Pták" přeložila V. Kubíčková. Gazel o vínu přeložil J. Bečka, přebásnil J. Hiršal. "Z Knihy definic" přeložila J. Štěpková.

      BÁBÁ TÁHER
      Prvních pět čtyřverší přeložil J. Štýbr, šesté až desáté přeložila V. Kubíčková.

      KEJKÁ´ÚS
      Kábúsnáme: "O stvoření světa, prorocích a jejich poslání" a "O chození do lázní" přeložil J. Osvald.

      GORGÁNÍ
      Vís a Rámín: "Díkůvzdání vládci světa sultánu Abú Tálibovi Tughrilbekovi" a "Tajné setkání" přeložila V. Kubíčková.

      NEZÁMÍ ARÚZÍ
      Čahár maqále: "Počátek knihy", "Rozpravy první příběh třetí" a "Rozpravy druhé příběh šestý" přeložila V. Kubíčková.

      NEZÁMOLMOLK
      Sijásatnáme: "Kapitola dvacátá třetí: O majetkovém uspořádání vojska", "Kapitola dvacátá čtvrtá: O držení vojska složeného ze všech národů" a "Vojsko sultána Mahmúda" přeložil Z. Cvrkal.

      SANÁJÍ
      Čtyřverší přeložil M. Borecký. "Přičiň se, člověče, a Bůh ti pomůže", "Alí a chirurg", "Slepí okolo slona" a "Madžnún a jeho lov" přeložila V. Kubíčková.

      ATTÁR
      "O jasnovidci, který podával zprávy o stavu zemřelých" přeložil M. Borecký. "Vyznání Madžnúnovo", "O mudrci z Džandu", "Žid hraje v kostky" a "Mistr veze sklo" přeložila V. Kubíčková.

      OMAR CHAJJÁM
      Dvě čtyřverší "Z popěvků Omara Chijama" přeložil Svatopluk Čech (Lumír 1875). Robáijját č. 1-3 přeložil J. Borecký, č. 4-6, J. Štýbr, č. 7-9 J. Rypka a V. Závada, č. 10-18 E. Štolbová.

      MAHSATÍ DABÍRE
      Čtyřverší přeložila E. Štolbová.

      CHÁQÁNÍ
      Čtyřverší přeložili P. Hájek a J. Axamit.

      NEZÁMÍ GANDŽAVÍ
      Gazely, "Slovo" a "Chvála slova" přeložil J. Rypka a přebásnil P. Eisner. Haft pejkar: "Příběh panice" přeložil J. Rypka, verše V. Nezval. Hřích a Pokání. Přeložil J. Rypka, verše J. Seifert.

      SA´DÍ
      Golestán: "O lásce a mládí. Povídka třetí - Moc lásky" přeložil J. Entlicher. "O vladařích a správném panování" a "O všeliké moudrosti a o ceně odříkání" přeložila V. Kubíčková.
      Bústán: "Tukla na trůně", "Řecký lékař", "Přívětivý pán", ,,Žebrák z Maghribu", "Hádka s opilcem" přeložila V. Kubíčková.

      RÚMÍ - MOULAVÍ
      První gazel K. Sabina. Časopis českého museum 21, 1847.
      Gazely: první přeložil M. Borecký, druhý a třetí J. Bečka a J. Hiršal.
      Čtyřverší: První tři přeložili J. Bečka a J. Hiršal, poslední dvě E. Štolbová.
      Z Masnavíje ma´naví: "O čtyřech Indech", "O Arabovi a jeho psu", "Vyprávění o zahradníkovi, súfím, bohoslovci a sejjedovi", "O tetování jednoho Kazvínce" přeložil J. Bečka a přebásnil J. Hiršal.

      AMÍR CHOSROU DEHLAVÍ
      Tři čtyřverší, gazel, úryvek z romance Madžnún a Lejlí, gazel a "Rozhovor" přeložila E. Štolbová.
      Z Pokladů vítězství přeložil J. Marek. Hádanky přeložil V. Miltner.

      ZÁKÁNÍ
      "Myš a kočka" přeložil J. Bečka, přebásnil J. Hiršal.
      Z Resáleje delgošá přeložil J. Bečka.

      EBNE JAMÍN
      Básně přeložila E. Štolbová.

      HÁFEZE ŠÍRÁZÍ
      První gazel přeložil J. V. Frič (Lumír 1873). Gazely XL a XLIX přeložili J. Košut a J. Vrchlický, ostatní V. Kubíčková. Čtyřverší přeložila E. Štolbová.

      FATTÁHÍ
      "Krása a srdce" přeložil R. Dvořák (Lumír 1884)

      DŽÁMÍ
      "Z Džámího písní milostných" (z perštiny) přeložil J. Brandejs (Lumír 1873).
      Gazely přeložila E. Štolbová.
      Z knihy Bahárestán, zahrada šestá, přeložil J. Marek, přebásnil K. Bednář.
      Rozhovor z Knihy o Alexandrově moudrosti přeložil J. Bečka, přebásnil J. Hiršal.
      Čtyřverší přeložila E. Štolbová

      VÁSEFÍ
      Z Badáje ol-vaqáje přeložil J. Bečka.

      MOŠFEQÍ
      Gazel přeložila E. Štolbová, čtyřverší J. Bečka.

      BÍDEL
      Čtyřverší přeložil J. Bečka, přebásnil J. Hiršal.

      FOUZÍ
      Bolbolestán: "Šestý ráj" přeložil J. Bečka.

      QÁ´ÁNÍ
      "Z vyprávění mládence, který měl neuvěřitelnou smůlu" přeložila a upravila V. Kubíčková.

      III. Moderní literatura

      IQBÁL
      Básně ze sbírky Tajemství vlastního já a z cyklu Ovládnutí přírody přeložil J. Marek a přebásnil K. Bednář.

      DŽAMÁLZÁDE
      "Jaký pán, taký krám" přeložila V. Kubíčková a "Odplata" přeložila I. Štefanová.

      LÁHÚTÍ
      Básně "Evropa" přeložil Jiří Prokop, "Hlas duše", "Tys odešla" přeložila V. Kubíčková. Básně "Ty lhářko", "Děti vážou koberce", "Co jsem zavinil?" přeložil J. Bečka, přebásnil P. Skarlant. Čtyřverší a prózu "Literární pátky v Kermánšáhu" přeložil J. Bečka.

      JÁSEMÍ
      "Chyba", "Zrcadlo", "Život a přání", "Zlá myšlenka" přeložila E. Štolbová.

      HEDÁJAT
      "Ábdží Chánom" přeložil J. Rypka. "Slepá sova" a "Zaběhlý pes" přeložila V. Kubíčková. "Hádží Morád" přeložili J. Lepková a L. Pecha.

      ALAVÍ
      "Mlátička" přeložila L. Adishnia. "Pět minut po dvanácté" přeložil J. Bečka.

      NÚŠÍN
      "Fasádník" přeložil J. Bečka.

      ČÚBAK
      "Klec" přeložila V. Kubíčková. "Spravedlnost" přeložil J. Osvald. "Skleněné oko" přeložila E. Štolbová.

      ESLÁMÍ
      "Soumrak" přeložila E. Štolbová.

      GOLČÍN
      "Spáleniště" a "Poutník" přeložila V. Kubíčková.

      BEHÁZÍN
      "V ramazánský podvečer" přeložil K. Strašík. "Šírázské víno", "Perský koberec" a "Kéž se pohledem na tebe nikdy nenasytím" přeložila I. Štefanová.

      SÁDEQ
      "V den 14. ázara 1330" přeložila V. Kubíčková.

      GOLESTÁN
      "Rybka a její dvojník" a "Esmatina pouť" přeložil J. Osvald.

      ŽÁLE
      "V Praze" přeložila V. Kubíčková. "Čeho se bojím", "Kácejícímu modly", "Za sto let" a "Kdybych byla malířkou" přeložil J. Bečka a přebásnil J. Hiršal.

      RAHÍMÍ
      "Nápisy na kůži" přeložili H. Bahrámí a J. Bečka.

      AMÍRŠÁHÍ
      "Rekonvalescence" a "Břímě" přeložila H. Spurná.

      IV. Íránský folklor

      PERSKÉ LIDOVÉ PÍSNĚ
      "Lyrická z Džahránu" sebral S. Hedájat, přeložila V.Kubíčková.
      Čtyřverší: První čtyři sebral Kúhí Kermání a přeložila V. Kubíčková. Další tři přeložila E. Štolbová.
      "Jsem omámený (Masom)", píseň kmene Mamasaní přeložil J. Bečka.

       POHÁDKY A LIDOVÁ VYPRÁVĚNÍ
      "Moudrý vezír" a "Pomatenost" přeložila A. Křikavová. "Chytrý zlatník" přeložil J. Bečka. "Jak se pes stal předříkávačem modlitby" - z nepublikované diplomové práce J. Lepkové.

       TISÍC A JEDEN DEN
      "Příběh nogajského prince Kalafa a princezny čínské Túrándocht" přeložil Jiří Cejpek.

       PAPOUŠKOVY POVÍDKY
      "O králi a proradném vezírovi" přeložil Z. Denk.

      Jan Marek: Doslov
      O editorovi
      Překladatelé
      Bibliografie

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu