Hledání pravdy a krásy
Antologie perské literatury


Recenze: LtN 3/2006
1. vyd. 2005, ISBN 80-86685-36-5, Váz., dobové ilustrace, kaligrafie a osmistránková barevná příloha (perské miniatury a kaligrafie), 332 str.

doporučená cena: 338 Kč
naše cena
: 237
ušetříte: 101
SLEVA: 30 %
Obsah stránky:
Anotace | o editorovi | Obsah | Předmluva | ukázky

o editorovi

      JUDr. PhDr. Jiří Bečka, CSc. (16. 10. 1915 - 22. 12. 2004) se po maturitě na gymnáziu současně se studiem na právnické fakultě Karlovy university věnoval studiu perštiny, turečtiny a arabštiny na filosofické fakultě. V letech 1947-1952 pak působil jako tajemník této fakulty. Později téměř čtvrtstoletí pracoval v Orientálním ústavu Československé akademie věd jako odborný a po získání vědecké hodnosti jako vědecký pracovník (1952-1976). Zároveň byl redaktorem populárního měsíčníku Nový Orient (1959-1963), členem redakční rady anglického periodika New Orient Bimonthly (1960-1968) a v roce 1990 se stal členem redakční rady vědeckého časopisu Archiv Orientální. V roce 1976 odešel do výslužby.

       Jiří Bečka svým studiem jazyků a kultur Střední Asie položil základ pro nové obory české orientalistiky. Středem jeho badatelského zájmu se stala perská, tádžická a afghánská literatura a její jazyky. Jeho vědecké práce brzy získaly takový ohlas, že byly překládány nejen do světových, ale i do orientálních jazyků; jeho stěžejní dílo Dějiny tádžické literatury od 16. století do současnosti (1963) bylo přeloženo do šesti jazyků (vyšlo německy, anglicky, polsky, rusky, persky a v Indii urdsky). Vydal první české učebnice paštštiny a tádžičtiny, různé odborné studie i překlady literárních děl (mj. výbor z Rúmího Masnaví, 1994, 2001). Jako všeobecně uznávaný odborník byl poctěn celou řadou ocenění a čestných uznání, která mu byla udělena v asijských zemích. Orientální ústav AV ČR uctil jeho životní dílo vydáním sborníku Ex oriente, Collected Papers in Honour of Jiří Bečka (1995).

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu