Guru Padmasambhava
Rady mistra Zrozeného z lotosu

2. vyd. 2019, ISBN 978-80-7436-096-1, Brož., 236 str.

doporučená cena: 298 Kč
naše cena
: 238
ušetříte: 60
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | Obsah | Předmluva překladatele z tibetštiny | Duchovní odkaz Špička klenotu (část) | Není rozporu mezi vyššími a nižšími duchovními stezkami | Namíření holí na starého muže

Předmluva překladatele z tibetštiny

      Nauky obsažené v Radách mistra Zrozeného z lotosu předal přímo Padmasambhava svým blízkým žákům v Tibetu. Především to byly odpovědi na otázky Ješe Cchogjal, princezny z Kharčhenu, která je sepsala a uložila jako vzácné poklady terem, aby mohly být o několik staletí později objeveny. Téměř v každé kapitole je zmínka, že se jedná o pokyny určené praktikujícím příštích generací, a často končí slovy: "Nechť se tato nauka setká v budoucnosti se všemi vhodnými a předurčenými lidmi!"

      Rady mistra Zrozeného z lotosu je dílo, které doplňuje text zvaný Nauky dákiní (Dakini teachings, Shambhala Publications, 1989) a je součástí pokračujícího úsilí šířit nauky Padmasambhavy, aby mohly být využity dnešními praktikujícími. Padmasambhava byl velkým mistrem, který ve druhé polovině osmého století položil základy buddhismu v Tibetu. Jeho životem se detailně zabývá kniha Zrozený z lotosu (The Lotus-Born, Shambhala Publications, 1993).

      Tulku Urgjen Rinpočhe vyjádřil přesvědčení, že anglický překlad těchto vzácných nauk přinese velký užitek. Požádal mne, abych vyhledal a posbíral nejhlubší nauky a rady, které se vztahují k tématům, jež se liší od těch obsažených ve sbírce Nauky dákiní.

      Tento svazek obsahuje ústní ponaučení předaná nejvýznamnějším mistrem vadžrajány a byl sestaven z několika různých učení terem. Přestože časový rozdíl mezi jednotlivými objevy činí i několik století a přestože tyto termy objevili různí lidé na různých místech, jejich jazyk a gramatický styl jsou téměř identické.

      Materiál, z něhož je zde čerpáno, představuje pouze zlomek nesmírného korpusu pokladů terem objevených během minulého tisíciletí. Tato kniha je složena z následujících zdrojů: Rigdzin Gödemova Gongpa zangthal, Ňang Ralova Martri, z Lama gongdü a Tongwa dönden, děl Sangje Lingpy, z Khandro ňingthig od Pema Ledrel Cala a Čhogling tersar od Čhogjur Lingpy.

      První kapitola, nazvaná Duchovní odkaz Špička klenotu, a šestá, nejdelší kapitola, zvaná Pokladnice vzácných klenotů, jež odstraňují překážky, pocházejí ze slavného spisu Gongpa zangthal, nauk terem objevených Rigdzin Gödemem (1337-1408), mistrem tradice Džangter neboli "severních terem" tradice Ňingma. Rigdzin Gödem doslova znamená "Vidjádhara se supím perem".

      Toto jméno dostal poté, co mu ve dvanácti letech vyrostla na hlavě tři supí pera. Když mu bylo čtyřiadvacet let, přibylo jich dalších pět. Rigdzin Gödem je považován za jednoho z pěti královských tertönů. Byl reinkarnací Dordže Düdžoma z Nanam, jednoho z devíti Padmasambhavových blízkých žáků.

      Gongpa zangthal znamená "Přímé ukázání realizace Samantabhadry", prvotního buddhy. Tato sbírka nauk obsahuje rovněž slavnou Invokaci Samantabhadry. Gongpa zangthal se skládá z pěti oddílů a tyto kapitoly náležejí k části zvané Kadag rangdžung rangšar neboli Samoexistující prvotní čistota, jež projevuje sebe samu.

      Druhým hlavním zdrojem je Ňang Ralova Martri neboli "Přímé instrukce" Padmasambhavy, objevené velkým mistrem Ňang Ral Ňima Özerem (1124-1192). V Naukách dákiní jsem stručně popsal jeho život. Tento soubor nauk zahrnul Džamgön Kongtrul (1813-1899) do proslulé sbírky učení terem Rinčhen terdzö neboli Vzácná pokladnice terem.

      Třetím zdrojem je dílo Lama gongdü neboli Ztělesnění realizace mistra (Padmasambhavy), jež objevil Sangje Lingpa (1340-1396). Sangje Lingpa byl reinkarnací druhého syna krále Trisong Decena (790-844) a rovněž se počítá mezi Osm lingpů, tedy hlavních tertönů. Jeho hlavním objevem byl rozsáhlý cyklus terem Lama gongdü o osmnácti svazcích, z nichž každý má přibližně sedm set stran. Objevil také Kathang sertreng, podrobný životopis Padmasambhavy, známý jako Zlaté kroniky.

      Tongwa dönden znamená "Stojí za spatření". Jedná se o životopis Padmasambhavy, který je zkompilován z děl tří různých autorů: kronik Katang, které objevil Orgjen Lingpa (1329-1360/popř. 1367), a dále z děl Ňang Rala (1124-1192) a Guru Čhöwanga (1212-1270). Tento manuál tvoří dvě stě sedmdesát čtyři širokých tiskacích bloků a nachází se v knihovně v Žečhen Tenňi Dhargje Lingu v Bódhanáthu. Dodatek tohoto textu zmiňuje, že materiál pochází: 1) z Podrobného životopisu Velkého mistra z Oddijány, který objevil Orgjen Lingpa na nejvyšším místě Křišťálové jeskyně v Jarlungu; 2) z Duchovního odkazu Padmy, jejž objevil velký tertön Ňang Ral; 3) ze Životopisu čtyřiceti pěti činů, který složila princezna Mandárava. Guru Čhöwang, tertön z Lhodragu, jej pak zkrátil na Životopis jedenácti činů; 4) a z oddělených instrukcí sestavených z odpovědí na různé otázky a dále proroctví ze Sangje Lingpova cyklu Lama gongdü.

      Jako čtvrtý zdroj jsem použil jednu kapitolu z Pema Ledrel Calova Khandro ňingthig neboli Nejvnitřnější esence dákiní. Padmasambhava ukryl své nauky Nejvnitřnějšího nepřekonatelného cyklu Velké dokonalosti, aby byly později objeveny jako Khandro ňingthig. Tertönem tohoto důležitého cyklu byl Pema Ledrel Cal (1291-1315), který byl reinkarnací princezny Pema Sal, dcery krále Trisong Decena. Jeho následnými inkarnacemi byli proslulý mistr Longčhen Rabdžam (1308-1363) a dále pak Pema Lingpa (1445-1521). V nedávné době se tento mistr objevil jako Khenpo Ngagčhung čili Ngawang Palsang (1879-1941) a používal rovněž jméno Pema Ledrel Cal.

      Závěrečná Modlitba mandaly vadžradhátu je nejdůležitější zpěv dobrých přání cyklu Čhogling tersar. Recituje se zpaměti na téměř každém shromáždění tradic Kagjü a Ňingma. Čhogling tersar neboli Nové poklady terem Čhogjura Lingpy (1829-1870) objevil velký tertön Čhogjur Lingpa a jeho dva blízcí přátelé Džamjang Khjence Wangpo (1820-1892) a Džamgön Kongtrul První (1813-1899).

      Děkuji jeho ctihodnosti Tulku Urgjen Rinpočhemu, který je držitelem srdce Padmasambhavových nauk, za laskavé zodpovězení všech otázek, které jsem měl, a za jeho hluboké poučení, osvětlující moudrost náhledu prezentovaného v této knize. Děkuji rovněž Čhökji Ňima Rinpočhemu za neúnavnou mnohaletou výuku dharmy a také za dva semináře věnované otázkám a odpovědím mezi Padmasambhavou a Ješe Cchogjal.

      V neposlední řadě se raduji z toho, že tento překlad byl dokončen v chrámu u jeskyně Asura desátého dne lunárního měsíce, v den, kdy Padmasambhava slíbil, že sestoupí ze své čisté země, Slavné měděně zbarvené hory, aby požehnal všem, kteří se k němu obracejí.

      Nechť tyto vzácné nauky hluboce inspirují každého, kdo je přečte!

      Erik Pema Kunsang
Nagi Gompa, 1994