Seung Sahn: Odklepávání popela na Buddhu

Seung Sahn
Odklepávání popela na Buddhu

1. vyd. 1996, ISBN 80-85905-13-2, Váz., 215 str.

doporučená cena: 168 Kč
naše cena
: 134
ušetříte: 34

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | o autorovi | o knize | ukázka

ukázka

      V posledních letech byla napsána o zenovém buddhismu řada knih. Lze je rozdělit do dvou základních kategorií: zenové knihy a knihy o zenu. O těch prvních se říká, že po jejich přečtení máte chuť hned si jít sednout do zazenu. Ty druhé naopak ve vás jenom zvětší zmatek koncepčního myšlení.

      Nauka zenu je jako okno. Zpočátku v něm vidíme pouze nejasný obraz naší tváře. Ale s učením se jeho obsah stává jasnější a vidění čistší. Nakonec vidíme skrz okno dokonale. Vidíme všechny věci venku: naši skutečnou, vlastní tvář.

      Prvotní přirozenost v sobě nemá protiklady. Řeč a slova nejsou potřebná. Když zde není myšlení, všechny věci jsou přesně takové, jaké jsou. Pravda je právě taková.

      Proč tedy používáme slova? Proč byla napsána tato knížka? Když máš vysokou horečku, musíš podle orientální medicíny brát i horký lék. Lidé obvykle silně ulpívají na slovech a řeči. Proto tuto nemoc léčíme lékem slov a řeči.

      Většina lidí má falešné chápání světa. Nevidí ho takový, jaký je, nevidí pravdu. Co je dobro a co je zlo? Kdo jedná dobře a kdo zle? Lidé ulpívají na svých názorech, ale názor každého je jiný. Jak můžeš tvrdit, že tvůj názor je lepší než názor jiného? To je iluze.

      Jestliže chceš pochopit pravdu, musíš se odpoutat od svých situací, podmínek a názorů. Pak bude tvá mysl před myšlením, a to je čistá mysl. Čistá mysl nemá žádný vnitřek ani žádný vnějšek. Je právě taková, jaká je. Co je "právě takové, jaké je", je pravdou.

      Jeden vynikající učitel řekl:

      "Jestliže chceš překročit tuto bránu
      nedovol, aby vzniklo myšlení."

      To znamená, že když myslíš, nemůžeš pochopit zen. Udržuješ-li však mysl ve stavu "před myšlením", právě to je mysl zenu.

      Jiný zenový mistr řekl:

      "Vše, čemu učil Buddha
      bylo pouze opravou tvého myšlení.
      Jestliže jsi se už zbavil myšlení
      k čemu jsou ti Buddhova slova?"

      Sútra Srdce říká: "Forma je prázdnotou, prázdnota je formou." Znamená to "ani forma, ani prázdnota". Ale pravý význam tohoto "ani forma, ani prázdnota" zní: "Forma je formou a prázdnota prázdnotou."

      Jestliže myslíš, nemůžeš chápat význam těchto slov. Když nemyslíš, pak "právě takové" je buddhovskou podstatou.

      Co je buddhovská podstata?
      Daleko v horách zazněl velký chrámový zvon.
      Pravda je právě taková.