Upanišady


Recenze: Kniha roku 2004, anketa Lidovek | Magdalena Platzová o Upanišadách v LtN
1. vyd. 2004, ISBN 80-86685-34-9, váz., 448 str.

doporučená cena: 498 Kč
naše cena
: 398
ušetříte: 100
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | Anotovaný obsah | Předmluva | Uzounká stezka prastará vede daleko - ukázky | Ukázková miniknížka v pdf

Magdalena Platzová o Upanišadách v LtN

Vůbec první český překlad Upanišad ze sanskrtských originálů. Indolog DUŠAN ZBAVITEL, letošní držitel Státní ceny za překlad, nás prostřednictvím nakladatelství DharmaGaia (Praha 2004, 446 s., 448 Kč) vskutku obdaroval. Třináct bohatě komentovaných textů, které kniha obsahuje, je základem hindské duchovnosti a výchozím textem buddhismu i džinismu.

Jako u všech velkých děl duchovní tradice ani u tohoto není jasné, kdo je jeho autorem a kdy přesně vzniklo. Odhady hovoří o době mezi 7. až 5. stoletím př. n. l., i když některé části mohou být starší. Svědčilo by o hloupé namyšlenosti, kdybych předstírala, že mám k obsahu Upanišad co říci - třebaže se s nimi nesetkávám poprvé. Aby totiž čtenář těchto textů mohl vyslovit nějaké názory, musel by být v té věci buď naprosto nedotčený, anebo studiu Upanišad věnovat mnoho let. O sobě nemohu tvrdit ani jedno, vypomůžu si tedy citátem. Dušan Zbavitel ve své předmluvě píše: "Je třeba varovat čtenáře, aby od tohoto disparátního souboru neočekával nějaký ucelený filosofický systém, nýbrž spíše bohatý zdroj podnětů k zamyšlení a domýšlení, který nijak nezastírá skutečnost, že jeho autoři teprve v průběhu svých výkladů a diskusí dotvářejí své názory a hledají - často i klopotně - co nejpregnantnější vyjádření svých názorů a myšlenek. A jsou to názory v náboženském myšlení své doby skutečně převratné. Proměňují tušení, vyjádřené už ve slavné písni Rgvédy X.129, že nad veškerou tou mnohostí bohů snad existuje ještě něco vyššího, v nezvratnou jistotu o existenci jediné Nejvyšší bytosti, čili jinými slovy nahrazují starou polyteistickou víru sanhit monoteismem."

Jednotícím prvkem všech třinácti různorodých textů je právě tázání po onom Jediném, Nehynoucím, Nejvyšším, co bývá nazýváno mnoha jmény a někdy také jen To: "Žene se vpřed, nežene se,/ daleko je a je blízko,/ v nitru všeho nalézá se,/ ale je též mimo všechno./ Kdo bytosti všechny vidí / přímo ve své vlastní duši / a v bytostech zase sebe,/ nikoho si neoškliví." (Íšópanišad)

Na předávání státní ceny Předseda "překladatelské" poroty J. Našinec zřetelně odůvodňuje její rozhodnutí; mimo jiné říká, že pro něj osobně je D. Zbavitel tvůrčí osobnost renesančního záběru a mimořádné mravní integrity.

Literární noviny