Hazel Hendersonová: Za horizontem globalizace<br> <span class='sub-title'>Utváření udržitelné globální ekonomiky</span>
Hazel Hendersonová: Za horizontem globalizace<br> <span class='sub-title'>Utváření udržitelné globální ekonomiky</span>

Hazel Hendersonová
Za horizontem globalizace
Utváření udržitelné globální ekonomiky

1. vyd. 2001, ISBN 80-85905-93-0, brožovaná, 140 str.

doporučená cena: 99 Kč
naše cena
: 79
ušetříte: 20

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorce | Hlavní myšlenky knihy

Pavel Hlavatý: Recenze

     Hazel Hendersonová je u nás známa především jako pravidelná účastnice Fora 2000. Její hluboká a současně provokující vystoupení, spolu s několika přeloženými články a knižními ukázkami, byly zatím to jediné, co bylo z díla této Angličanky žijící ve Spojených státech v češtině k dispozici. Hendersonová působí jako nezávislá prognostička, systémová ekonomka, konzultantka v oblasti trvale udržitelného rozvoje a v neposlední řadě také jako publicistka i autorka řady úspěšných a současně velmi podnětných knih.

     Tu nejnovější Za horizontem globalizace, s podtitulem Utváření udržitelné globální ekonomiky nyní pohotově a v kvalitním překladu Jana Kroupy vydalo nakladatelství DharmaGaia. Útlá publikace se zabývá probíhajícími změnami současné ekonomiky a systémovými přístupy ke skutečně trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

     Autorka nejprve diagnostikuje současný stav a letmo si všímá i jeho bezprostředních příčin, a to nejenom ekonomických. Pozornost věnuje prohlubujícímu se rozdělení světa na chudé a bohaté, komplikující se nyní ještě dělením na informované a neinformované. Všímá si, že do cen výrobků nejsou zahrnuty skutečné náklady - sociální, ekologické, ale třeba také dopravní. Konstatuje, že v nejvyspělejších zemích se polovina a v ostatních až 60 procent činností realizuje bezplatně, a tudíž je nelze vyjádřit prostřednictvím zastaralých ekonomických ukazatelů. Zde jsou velmi pozoruhodné stručně zmíněné pokusy Spojených států a Kanady alespoň část těchto činností do hrubého domácího produktu zahrnout, což vedlo ke zcela zásadním změnám a poměrům výsledných čísel.

     Hendersonová poté sumarizuje své reformní náměty na sedmi úrovních. Počínaje globálním systémem, přes mezinárodní, státní, firemní a regionální, až po občanskou společnost a rodinu. Postupuje od využívání globálních statků, kam zařazuje oceány, mořské dno, atmosféru, vesmír, Antarktidu, biodiverzitu planety, elektromagnetické pole Země, ale i internet a globální elektronický finanční trh, až po směnný obchod a bezplatnou práci v rodinách. Její náměty jsou systémové, jednotlivé roviny spolu úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují celá publikace se tedy dá využívat jako jakýsi inspirační manuál. Navíc je zde stručně a přehledně vysvětleno množství hojně užívaných i u nás téměř neznámých pojmů a kniha je doplněna i řadou užitečných příloh, tabulek, přehledů, adresářem a obsáhlou bibliografií.

Pavel Hlavatý, Vltava     

Hodnocení knihy