Jyoti: Anděl zavolal mé jméno<br> <span class='sub-title'>Příběh transformativní energie, která přebývá v těle</span>
Jyoti: Anděl zavolal mé jméno<br> <span class='sub-title'>Příběh transformativní energie, která přebývá v těle</span>

Jyoti
Anděl zavolal mé jméno
Příběh transformativní energie, která přebývá v těle

2. vyd. 2006, ISBN 80-86685-64-0, vázaná, 295 str.

doporučená cena: 338 Kč
naše cena
: 270
ušetříte: 68

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorce a o knize | Přehled kapitol | Claudio Naranjo: Předmluva | Úvod | Kap. 1 Smrt jako probuzení | Kap. 2. Pokušení | Michael Vančura: Doslov | Jyoti: Když promluví babičky | Ukázková miniknížka v pdf | Ukázková miniknížka v Calameo

Jyoti: Když promluví babičky

Nedávno jsem byla požádána, abych stručně popsala, co se událo od chvíle, kdy jsem napsala knihu Anděl zavolal mé jméno. Třebaže proces zde popisovaný byl poněkud náročný, vnesl mi do života jasnost, která jej proměnila v život služby. Když je nástroj připraven, vaše poslání se objeví. Zbytek příběhu popisuje následující článek, který vyšel v časopise Shaman s Drum v roce 2005. Nesmíme zapomenout, že žijeme v době, která určí kvalitu života pro dalších sedm generací. Mnozí z vás jste již uslyšeli volání. Kráčejte pevně vstříc svému osudu. Vynořuje se další příběh.

"My, babičky, jsme přišly ze všech koutů světa, abychom vyprávěly o vědomostech, které nosíme v sobě. V mnoha jazycích nám bylo řečeno, že nadešel čas učinit pravá rozhodnutí pro naše rodiny, pro země, které milujeme . Stojíme na prahu. Uvidíme přicházet změny. Dokážeme-li ve svém srdci vytvořit vizi, bude se šířit. Přinášíme světlo, a proto nemáme jinou volbu než se spojit. Jako ženy moudrosti nás nemůže nic rozdělit. Když se kondor setká s orlem, domů přilétají ptáci hromu a blesku." Agnes Baker-Pilgrim, nejstarší žijící žena kmene Takelmů, indiánů od řeky Rogue, a opatrovnice takelmského posvátného lososího obřadu.

"V mé zemi se nestane nic bez předchozí porady se ženami. Naši moudří a starší jsou jako knihovny radíme se s nimi, kdykoli potřebujeme učinit důležitá rozhodnutí. Ženy v mé zemi se každých pět let vydávají na mírový pochod. Babičky odcházejí na měsíc do lesa, aby se na tento pochod připravily. Postí se, modlí se a vyvolávají předky." Bernardette Rebienot, babička z Gabunu a mistr ibogového rituálu komunity Bwiti

Existuje proroctví o větrech změn, vanoucích na této planetě. Proroctví obsahuje příběh o této době, jak si jej předávají tradiční národy, které pečují o Matku Zemi od počátku věků. Tento příběh již zazněl v mnoha jazycích a vypráví o chvíli, kdy staneme na křižovatce a budeme muset učinit rozhodnutí. Jedna cesta nás zavede ke zkáze. Druhá nám ukáže způsob života spojený se zemí a zavede nás do nového světa jednoty. Toto poselství praví, že se musíme nechat vést srdcem.

Před mnoha lety ke mně začal šeptem promlouvat hlas. Vyzval mě, abych shromáždila přátele a příbuzné a v horách v Kalifornii vybudovala komunitu, která by poskytovala bezpečné místo k modlitbě, kde by k nám mohla promlouvat Naše paní Stvořitelka a vést nás našimi životy. Když naše komunita, známá jako Kayumari, začala rozmlouvat se samotnou Stvořitelkou, začala nás učit způsob života a modlitby ve vztahu k zemi. Řekla, že se s námi přijdou modlit lidé ze všech čtyř světových stran a že je důležité, abychom nalezli způsob modlitby, který přichází od srdce.

Tři roky po založení naší komunity jsem měla vizi, v níž ke mně přišla Naše paní a předala nám poslání. Řekla: Předám vám košík se svými nejvzácnějšími klenoty. Jsou to linie modlitby, sahající k počátku věků. Nemíchejte je a neměňte je. Ochraňujte je a uchovávejte je v bezpečí. Proneste je branou tisíciletí a pak mi je vraťte, neboť se chystám něco vykonat.

Zpočátku jsme nechápali, co měla vize znamenat, ale časem našli cestu do našeho domova v horách mnozí starší, kteří s námi sdíleli způsob života podporovaný modlitbou a řízený inteligencí vlastní samotnému stvoření. Tito starší hovořili o poselství popisující dobu, kdy Severní a Jižní Ameriku tvořila jedna pevnina, ale pak nastaly dalekosáhlé změny a země se rozdělila. Poselství pravilo, že přijde doba, kdy orel a kondor poletí spolu národy těchto dvou zemí budou sdílet posvátný kouř a k tomu dnes dochází.

Poselství pravilo, že lidé z těchto zemí pracující s medicínami začnou sdílet s ostatními svůj způsob života, aby veškeré stvoření mohlo vést život založený na udržitelnosti a jednotě. V té době které čelíme dnes budeme povoláni k tomu, abychom se probudili a vzpomněli si, jak být správci země.

"V této době změn, kdy se otevřela nebeská brána, musíme udělat, o co jsme byly požádány. Stojíme uprostřed pohybu a chvění posvátného poselství. Toto poselství říká, že vědomí připravuje ženského ducha, ducha babiček. Podle tohoto poselství vejdeme do světla sjednoceny ze všech čtyř stran." Flordemayo, mayská starší a léčitelka

Naše komunita se modlila a my začali slyšet hlasy, které říkaly: Až promluví babičky. Zpočátku jsme nevěděli, co to znamená, ale začala k nám přicházet vnuknutí o svolání shromáždění žen. Začali jsme slyšet proroctví: Až promluví babičky, otevře se nám brána k jednotě.

Před více než třemi lety jsem se vypravila se svými dětmi a blízkou přítelkyní Ann Rosencranzovou do Gabunu. Chtěli jsme hovořit s Bernardette Rebienot, starší komunity Bwiti, o rostlinné medicíně, která pomáhá zkrotit zvíře závislosti. Někteří lidé ze Západu si odnášeli tyto rostliny z lesa, aniž se dovolili tamního lidu, a my jsme jeli požádat o svolení. Během naší návštěvy jsme se s Ann zeptali Bernardette, co si myslí o myšlence vytvořit radu babiček. Bernardette ožila a zvolala: Ano, teď je ten čas. Nadešel čas svolat babičky. Musíš s tím začít. Ukázala nám dopis, který právě podepsala: šlo o podporu peruánským šamanům pracujícím s ayahuaskou, aby byla uznána práva původních obyvatel jakožto strážců planety.

Bernardette dnes působí v Gabunu jako poradkyně prezidenta. V její vlasti musí prezident oslovit radu starších žen, než učiní jakékoli rozhodnutí, které by změnilo strukturu rodiny nebo zavleklo zemi do války. Kdyby ženy nesouhlasily, nepodnikal by žádné kroky, protože když babičky v Gabunu mluví, prezident naslouchá. Tak tomu kdysi bylo u mnoha původních obyvatel.

Když jsem odletěla z Gabunu a zamířila na návštěvu za příbuznými do Jižní Ameriky, stále jsem cítila, jak je projekt aktuální. V Brazílii jsem se setkala se dvěma staršími církve Santo Daime, kterými byl padrinho Alfredo a Marie Alice Campos Feire. Když jsem jim vyprávěla, co mi sdělila Bernardette, Maria Alice mi ukázala dopis, který právě podepsali spolu s šesti amazonskými kmeny v oblasti Juruá. Bylo to velmi podobné spojenectví solidarity mezi Bernardette a peruánskými šamany.

"Původní národy prošly obdobím velkých bojů, obdobím temnoty Když je [motýl] připraven a nadešel jeho čas, začne se hýbat a vyvine formu, která se rozvine, vyprostí se ze svého zámotku a vstoupí do tohoto světa, do života, jako nádherné stvoření. My, babičky, jsme vystoupily z temnoty. Vidíme tuto krásu, vidíme se navzájem a obracíme se ke světu s otevřenou náručí, s láskou, nadějí, soucitem, vírou a štědrostí." Mona Polaka, starší kmene Hopi-Havasupai-Tewa

"Potřebujeme si udržet naději. Je to jako nikdy nekončící příběh. V mé vesnici se šíří násilí, a co se dějě v mé vesnici, děje se na celém světě Potřebujeme upevnit svoji víru, abychom mohly pokračovat v duchovní práci a dál pomáhat druhým." Julieta Casimiro, mazatécká starší z Huautla de Jimenez a vizionářská léčitelka obřadu Ninos Santos

Vrátila jsem se domů s vědomím, že nadešel čas shromáždit domorodé babičky. Snažila jsem se přijít na to, jak poznám, které babičky Naše paní volá. Jednoho den jsem pak při meditaci uslyšela hlas: Je to všechno o vztazích. Začni se svými vztahy a uvidíš, že se to poskládá.

Vzhledem k tomu, že řada lidí v naší duchovní komunitě se ubírala po původních cestách života a modlitby, začali jsme oslovovat naše příbuzné. Jejich prostřednictvím jsme získali kontakt na třináct domorodých babiček z celého světa. Společná touha zajistit udržitelný život pro naše vnoučata nás přiměla k tomu, abychom se spojily ve svých srdcích a modlily se za světový mír.

Před naším prvním setkáním v New Yorku přišla Matka a opět promluvila o svém košíku. Vaše komunita si vede dobře, řekla. Pronesla košík branou tisíciletí. Babičky jsou mými představitelkami. Předej jim košík, protože se chystáme něco udělat.

Když se babičky shromáždily, poznaly, že je to okamžik, o němž hovořilo poselství. Rita Blumenstein, babička kmene Yupik, nám vyprávěla, že v devíti letech dostala od své babičky třináct kamínků a třináct orlích per, která měla předat třinácti babičkách, až se setkají. Během vyprávění se Rita rozplakala a řekla: Přišly jsme pozdě, ale jsme tu!

"Můžeme být tím, kým jsme vytvořit svůj život ze své minulosti a přítomnosti. Jsme svými předky. Když dokážeme léčit samy sebe, léčíme i své předky, své babičky, dědečky a své děti. Když léčíme samy sebe, léčíme Matku Zemi." Rita Blumenstein, prababička a starší kmene Yupik

V pondělí 11. října 2004 se třináct domorodých babiček z celého světa z oblasti za severním polárním kruhem, Severní, Jižní a Střední Ameriky, Afriky a Asie shromáždilo v Tibet Houses Menla Mountain Retreat and Conference Center, které leží v severní části státu New York uprostřed překrásné přírody. Sešly se na třídenním soukromém setkání, které vyústilo ve Světové shromáždění žen, na němž se k nim připojily další tři stovky zájemců. Naším cílem bylo vytvořit základ modlitby během trvání shromáždění, a tak jsme se rozhodly vyznačit rytmus dní modlitbou. Požádaly jsme každou babičku, aby nabídla hodinovou modlitbu či obřad buď za svítání, v poledne, při západu slunce nebo na konci dne. Od východu slunce 12. října až do neděle měla každá babička možnost požehnat nám způsobem, jakým hovoří se Stvořitelem. Ženy ze Západu na shromáždění také nabídly modlitby nebo obětiny, aby zachytily rytmus dne.

Naše modlitba za mír se projevila mimo jiné v plameni posvátné pochodně za světový mír, který byl dopraven na setkání rady v New Yorku, aby babičky mohly zapálit posvátný oheň za světový mír a jednotu všech národů. Posvátná pochodeň za světový mír hoří nepřetržitě od roku 1986, který Organizace spojených národů vyhlásila Mezinárodním rokem míru. Tehdy poprvé oběhla celý svět v rámci prvního běhu kolem země, který uspořádal David Gershon. Pochodeň hoří v proslulém poutním místě zvaném Santuario de Chimayo v Novém Mexiku, kde Panna Maria Guadalupská a děťátko boží udělují spontánní vyléčení těm, kteří je potřebují. Od května 1987 nosí běžci každý rok při poutní modlitbě za mír posvátnou pochodeň a balíček posvátné půdy ze Santuaria do Los Alamos v Novém Mexiku, kde byly vyvinuty jaderné zbraně. V Ashley Pond Parku tam tento posvátný oheň a půdu používají původní obyvatelé Ameriky při děkovné modlitbě vyvolávající ducha léčení a usmíření.

Během několika dní po zahájení našeho prvního shromáždění se babičky dohodly na vytvoření světové aliance a zavázaly se, že budou pracovat společně, aby sloužily jak společným cílům, tak specifickým místním potřebám, které se týkají 1) uchování tradičních medicín a jejich původního domova; 2) uchování obřadů původních obyvatel; 3) reakce na zdravotní problémy (malárie, AIDS, cukrovka a rakovina); a 4) předání znalostí původních obyvatel mladším generacím.

Mnohé z babiček žádaly, abychom toto historické shromáždění zdokumentovali a jeho poselství se tak rozšířilo do světa. Carol Schaeferová za tím účelem píše v současné době knihu pro nakladatelství Shambhala (český překlad připravuje DharmaGaia, pozn. red.). Popisuje v ní vizi provázející jednotlivá shromáždění a nechává zaznít hlas každé z babiček. Některé babičky kromě toho požádaly, aby byl natočen o shromáždění film, který by sloužil jako svědectví pro jejich lid. Na základě jejich žádosti byla zahájena sbírka, která by umožnila výrobu dokumentárního filmu předběžně nazvaného Pro příštích sedm generací: babičky hovoří. Výkonnou producentkou byla zvolena uznávaná producentka Carole Hartová, jejíž jméno má zajistit integritu filmu. Carole se před několika lety dostalo požehnání ducha, když se během obřadu Native American Church (Církve původních Američanů) vyléčila z rakoviny, kterou lékaři označili za nevyléčitelnou. Vzhledem k tomu, že na vlastní kůži zažila moc domorodých cest medicíny, ujistila babičky, že se bude řídit jejich radami v otázce toho, co spolu se svým štábem natočí. Vytvořila již třináctiminutovou upoutávku k filmu, která zachycuje to podstatné z toho, co babičky budou říkat světu.

Tyto babičky, které uchovávají tradiční cesty spojené se zemí, jsou mezi svými lidmi žijími legendami. Vědí, že jsme dospěli ke kritickému okamžiku v dějinách našeho druhu, a proto k nám promlouvají s pocitem naléhavosti.

Ve svém prohlášení, sepsaném během prvního shromáždění rady, se Mezinárodní rada třinácti domorodých babiček označuje za alianci modlitby, vzdělání a léčení pro naši Matku Zemi, všechny Její obyvatele, všechny děti a příštích sedm generací. V tomtéž prohlášení babičky potvrdily, že naše způsoby modlitby, udržování míru a léčení, které jsme zdědily po předcích, jsou dnes velmi potřebné. Scházíme se, abychom živily, učily a vzdělávaly své děti. Scházíme se, abychom udržovaly praxi našich obřadů a potvrzovaly právo na používání našich rostlinných medicín bez právních omezení. Scházíme se, abychom chránily země, kde naše národy žijí a na nichž jsou závislé naše kultury, abychom ochránily kolektivní dědictví tradičních medicín a bránily samotnou zemi. Věříme, že učení našich předků osvítí naši cestu nejistou budoucností.

"Jestliže chceme vidět změny, musíme především nalézt mír v sobě, a pak musíme být trpěliví s těmi, kdo tohoto místa míru v sobě ještě nedosáhli." Margaret Behan, Žena červeného pavouka, tradiční čejenská válečná tanečnice, spisovatelka, básnířka a dramatička

"Jsem Tibeťanka, takže budu mluvit o situaci v Tibetu, která se dotýká nás všech. Tibeťané se o svoji zemi starali velmi dobře, ale dnes se tam zakopává radioaktivní odpad z celého světa. Je to nebezpečné pro všechny." Cering Dolma Gjaltong, zakládající členka Asociace tibetských žen

V květnu 2005 mayská babička Flordemay hostila druhé shromáždění Rady babiček v Pojoane Pueblu v Novém Mexiku. Na tomto shromáždění se aliance dohodla na formulaci hlavního cíle, nechala zaznít modlitby na posvátných místech Puebla a schválila některé projekty podporující jejich vizi. Babičky se rozhodly pokračovat v pravidelných shromážděních ve svých domovech po celém světě, aby rozvíjely jednotnou modlitbu za mír.

Babička Aama Bombo, névárská šamanka z Nepálu, právě dokončila púdžu v Šivově chrámu, kde se modlila za ochranu a štěstí pro poslání babiček. Spolu s ostatními babičkami na celém světě se dál modlí za zdraví všech babiček v radě a za to, aby jejich modlitby za světový mír získaly na síle.

Bernardette Rebienot mi poradila, abych byla jako modrý pták žijící v její zemi abych ohlašovala další shromáždění rady a hovořila o vizi, která je svolala dohromady. Byla jsem svědkem toho, že s těmito moudrými ženami kráčí nebývalá síla. Občas bývá při jejich modlitbách doslova vidět síla, která by dokázala bránit jednotě. Ony se s ní však nesnaží bojovat ani ji nechtějí změnit; objímají ji skrze modlitbu a rituál a připomínají nám tak, abychom se nezapomněli modlit pro příští generace.

Julietta Casimiro, mazatécká babička ze Sierry Madre, hostila v květnu 2006 shromáždění rady v Oaxace v Mexiku. V říjnu 2006 bude hostit shromáždění rady v indické Dharamsale tibetská babička Cering Dolma Gjaltong. Radu přijme na soukromé audience Jeho svatost dalajlama; babičky tak podpoří svoji modlitbu za světový mír a dají najevo solidaritu s úsilím Tibeťanů získat nazpět svoji vlast. V květnu 2007 budou hostit shromáždění babičky kmene Oglala Lakota v Jižní Dakotě. Jeho součástí bude tradiční modlitba amerických indiánů u příležitosti osmdesátých narozenin lakotské babičky Beatrice Long Visitor Holy Dance.

Další informace o Radě babiček a jejích připravovaných setkáních naleznete na internetových stránkách www.grandmotherscouncil.com a www.sacredstudies.org.

Informace o připravovaném dokumentárním filmu naleznete na stránce www.forthenext7generations.com.

(Doslov k 2. vyd. knihy Anděl zavolal mé jméno, DharmaGaia 2006. Původně byl napsán jako článek v časopise Shaman s Drum v roce 2005)

Další podrobné informace česky též v knize Carol Schaefer Pro příštích sedm generací.Staré moudré ženy představují svou vizi budoucnosti Země