Jyoti: Anděl zavolal mé jméno<br> <span class='sub-title'>Příběh transformativní energie, která přebývá v těle</span>
Jyoti: Anděl zavolal mé jméno<br> <span class='sub-title'>Příběh transformativní energie, která přebývá v těle</span>

Jyoti
Anděl zavolal mé jméno
Příběh transformativní energie, která přebývá v těle

2. vyd. 2006, ISBN 80-86685-64-0, vázaná, 295 str.

doporučená cena: 338 Kč
naše cena
: 270
ušetříte: 68

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorce a o knize | Přehled kapitol | Claudio Naranjo: Předmluva | Úvod | Kap. 1 Smrt jako probuzení | Kap. 2. Pokušení | Michael Vančura: Doslov | Jyoti: Když promluví babičky | Ukázková miniknížka v pdf | Ukázková miniknížka v Calameo

Přehled kapitol

Kapitola první
Smrt jako probuzení

Jedná se o popis událostí, které doprovázely smrt mého otce. V té době jsem ještě neslyšela o zážitcích blízké smrti a teprve mnohem později jsem k svému překvapení zjistila, že tyto zprávy se v mnohém shodují s tím, co mi ukázala má vlastní zkušenost. Tato událost mi posloužila jako katalyzátor duchovního probuzení a teprve po osmi letech jsem o ní dokázala s někým hovořit. Právě tehdy mě začal proces kundaliní -- fyzický, energetický fenomén -- učit na mnohem hlubší, intenzivnější úrovni.

Kapitola druhá
Pokušení

Mé otevření se energii kundaliní je příběhem o tom, jak jsem opět nalezla vztah sama k sobě, učila se důvěřovat svému vnitřnímu hlasu a následovat jej do nových dimenzí. Tato zkušenost se neomezuje pouze na psychologické, ale také fyzické změny. Kundaliní je považována za osobní projev aktivní energie Šakti, Velké Matky. Každý stupeň vývoje přináší důvěrnější poznání této energie a tím i sebe sama. Tato kapitola pojednává o období, kdy láska znamená něco nového, o vizionářském období, kdy se mi dostalo možnosti nahlédnout nové perspektivy. Byla to vzrušující doba, která živila moji duši a probudila moji osobnost k novému způsobu prožívání světa. Psychické jevy (lucidní neboli vědomé snění, vize, parapsychologické události) začaly být na denním pořádku a naplňovaly mě posvátnou úctou a velkým očekáváním.

Kapitola třetí
Skok do prázdna

Můj vnitřní vztah vzkvétal, nastal čas oddanosti. Sny a vize jsem měla stále výraznější. Má práce a životní postoj vyžadovaly velkou změnu. Takový krok podle určitých lidí vyžadoval opuštění starého světa, abych mohla vstoupit do nového. V mém případě to znamenalo, že jsem byla přijata k postgraduálnímu studiu na Jungově institutu ve Švýcarsku. Prodali jsme dům a velkou část majetku a na následující tři roky se odstěhovali do jiné země. Tento krok podporovala celá řada synchronicit. Netušila jsem, jak zásadně se změní můj život a že se tak stane způsobem, jaký jsem si ani nedokázala představit.

Kapitola čtvrtá
Zasvěcení

Po příletu do Švýcarska jsem díky řadě synchronicit seznámila se dvěma pozoruhodnými psychoanalytičkami, z nichž jedna studovala u samotného Junga. Tyto ženy měly obrovský vliv na můj léčivý proces. Ačkoliv jsem měla prakticky neustále pocit, že začínám šílet, soustavně mě uklidňovaly. Mé vizuální zážitky pomalu získávaly nový rozměr. Líbánky skončily a začala skutečná práce. Zdálo se, jako by se mi přetvářelo tělo, což bylo nesmírně bolestivé. Vyhledala jsem sice lékařskou pomoc, ale žádný lékař nedokázal vysvětlit, co se mnou je. Šamani hovoří o tomto procesu jako o roztrhání; je to doba, kdy je tělo zcela rozebráno a "bůh je vytvoří zcela nově na kovadlině", jak píše Nevill Drury v knize The Shaman and the Magician (Šaman a čaroděj). Teprve na konci onoho roku mi jeden psychoanalytik věnoval knihu o kundaliní od Gopi Krišny.

Kapitola pátá
Svatba s niterným já

V každém vztahu nastává doba, kdy se z víry stává oddanost. Pár přátel mě vyzvalo, abych se s nimi vypravila do Medžugorje v Jugoslávii, kde se šesti mladým lidem údajně zjevila Panna Maria. Dostalo se mi velké cti, že jsem byla i s dětmi vpuštěna do místnosti, kde nás všechny osvítila božská matka. Byl to začátek roku obřadů a poutních cest. Nehledala jsem zasvěcení záměrně, ale najednou jsem se v něm ocitla. V zimních měsících jsem byla vedena k tomu, abych podnikla svůj první vision quest (doslova "hledání vize"). Byla to doba hlubokého rozjímání a aktivní vizionářské zkušenosti -- skončila ohlušujícím řevem hlubokého hlasu: "A teď jsi zneuctěná nevěsta." Přítel Tygr, americký indián a Sun Dancer, mě o několik měsíců později pozval na Sun Dance, což je čtyřdenní indiánský obřad, v jehož průběhu je každému účastníku propíchnuta kůže v závislosti na tom, jakou měl vizi. Jak jsem zanedlouho zjistila, Tygr prodělal propíchnutí fyzického těla a já jemnohmotného. S archetypální energií jsem se setkala už dříve, ale nikdy nebyla tak intenzivní jako onoho dne.

Kapitola šestá
Temná noc duše

O této fázi duchovní cesty hovoří mnozí mystikové. Byla to doba, kdy mne začalo opouštět vše, co jsem milovala. Mé studium náhle skončilo, manžel požádal po osmi letech o rozvod a synové byli rozhněvaní a ublížení. Mnohem horší však bylo, že jsem měla pocit, jako by mě opustily sny, vize a blízkost bohu. V té době jsem slyšela svoji duši, jak bez ustání křičí bolestí, která jako by procházela samotným jádrem mé Bytosti. Zblázním se? Zemřu? Budu moci zemřít? Na každém kroku na mě číhalo opuštění. Můj hněv na boha se nade mnou hrozivě tyčil, když jsem pochopila, co měl na mysli Ježíš, když řekl: "Otče, proč jsi mne opustil?" V okamžicích, kdy člověk čelí svým démonům, se ková Láska; Láska, která byla takto ukována, je později neotřesitelná.

Kapitola sedmá
Cesta k srdci

Když jsem dosáhla hlubokého odevzdání, kundaliní vstoupila do mé srdeční komory. Byla jsem převezena do nemocnice s podezřením na srdeční záchvat. Následujících šest hodin jsem tančila se Smrtí. V Indii se hovoří o systému čaker -- jemnohmotném, komplikovaném systému tělesné energie. Nižší čakry bývají označovány jako oblasti pekla a vyšší čakry, počínaje srdeční, jako oblasti nebe. Prostřednictvím zážitku blízké smrti jsem byla vymrštěna do vyšších oblastí. Měsíc po této zkušenosti jsem odešla z Texasu, přišla o zaměstnání (soukromé zařízení pro zneužité dívky) a přestěhovala se do Kalifornie, kde jsem začala pracovat v organizaci nazvané Spiritual Emergence Network (SEN). Moji synové se rozhodli, že zůstanou v Texasu, a já tak zůstala poprvé v životě sama. Jinak řečeno, zcela se mi změnila identita! Jakmile takové změny nastanou, objevují se nové začátky. Nevill Drury píše ve své knize The Shaman and the Magician: "Šamanova schopnost magického zření a komunikace se rodí v nebi, nikoliv na zemi. Občas šaman dokonce potvrzuje trvající vztah s nebeskou říší tak, že si z této oblasti bere duchovní manželky. Burjatové věří, že potomstvo zrozené z takového spojení je napůl božské." V knize Iriny Tweedieové Daughter of Fire (Dcera ohně) říká její Učitel: "Připrav se na poslední cestu, člověče; připrav se včas. Až si pro tebe přijde tvůj Milovaný, nebudeš moci zůstat; nemůžeš říci: Počkej, až budu připraven." V této kapitole popisuji právě takový vztah s mým Milovaným. Prostřednictvím těchto setkání mi mé vize ukázaly postavu ze Světla. Fyzické projevy byly občas nesnesitelné a neustále mě přepadávaly křeče, bolesti hlavy a krajní vyčerpanost. Můj bodyworker (terapeut pracující s tělem) říkal, že je to stejné jako pracovat na pohyblivém písku. Mé tělo opět prodělalo naprostou proměnu. Později jsem pochopila, že to vše bylo pouhou přípravou na následující cestu.

Kapitola osmá
Těhotná bohem

V srpnu 1988 jsem byla prostřednictvím snů vedena k tomu, abych podnikla cestu do Peru. Měla jsem v úmyslu považovat tuto cestu za vision quest, což je doba vnitřního rozjímání a přechod do nového životního období. Čtyři dny po návratu domů jsem zažila silný příliv energie, který trval čtyři hodiny. Po tomto zážitku se mi roztáhlo břicho natolik, že jsem vypadala jako v pátém až šestém měsíci těhotenství. V této kapitole pohovořím o mapě psýché, která se zjevuje zároveň s hlubokým vnitřním léčivým procesem. Dostala jsem se k východní literatuře, která tento proces označuje názvem kumbhaka -- jedná se o soustředění prány v centru nazývaném též hara. Zpočátku jsem měla nekontrolovatelný strach. Mé pochyby a části stínu křičely "Dost!!!" Později přišlo období, kdy jsem zažívala zenový klid, úplné uklidnění mysli. V takové chvíli se mysl začne nořit do Srdce. Mysl musí totiž nakonec zemřít -- i to je proces. V následující fázi procesu jsem vstoupila do období celibátu. Zdálo se, že se učím umění zacházet s beztvarým a nejistotou z neznámého.

Kapitola devátá
Kruhy se uzavírají

Začaly se vyskytovat stavy samádhi, které přinesly hlubší vrstvy odevzdání. V té době jsem prodělala hluboké fyziologické změny, které měly vliv na můj nervový a imunitní systém. Každý krok vedl k hlubšímu vztahu k Inteligenci odpovědné za vývojové procesy a zklidnění organismu. Vědomí se začalo odhalovat a nesmírně rozšiřovat. Když se vyčistila a ustálila šestá čakra, dala se do pohybu sedmá. Se svou učitelkou Anandi Ma jsem odjela do Indie, abych studovala u Dhyanjogiho, sto patnáct let starého světce a mudrce, gurua cesty zvané kundaliní máhajóga. Lekce, jichž se mi v Indii dostalo, přispěly k ukončení jedné části procesu a ohlásily budoucí události. Uvedly mne na další úroveň.