Ladislav Šerý: První knížka o tom, že řád je chaos a že potřebujem světlo a nedovedem žít ve tmě a že každýmu obsahu se vnutí nějaká forma a že moc je všude a nikde a že i ta blbá svoboda je jenom jako a že ještě nenastala ta pravá dekolonizace

Ladislav Šerý
První knížka o tom, že řád je chaos a že potřebujem světlo a nedovedem žít ve tmě a že každýmu obsahu se vnutí nějaká forma a že moc je všude a nikde a že i ta blbá svoboda je jenom jako a že ještě nenastala ta pravá dekolonizace


Recenze: Lenka Jungmannová: První knížka je hrou s jazykem i řečí postmoderny | Mladá fronta Dnes
1. vyd. 1997, ISBN 80-85905-27-2, brožovaná, 240 str.

doporučená cena: 148 Kč
naše cena
: 118
ušetříte: 30

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | shrnutí

Lenka Jungmannová: První knížka je hrou s jazykem i řečí postmoderny

     Když překladatel napíše knihu, lze očekávat propracovaný jazyk. O filozofických esejích Ladislava Šerého to platí v lingvistické a metaforické rovině. Jeho První knížka o tom, že... operuje sice jazykem poněkud bizarním, ale o to více vyniká "řeč" kritická. V jeho textech se setkáváme s přísným čtením závěrů filozofie 2. pol. 20. století. Šerý se správně orientuje zejména na odmaskování a demytizaci projevů a problémů civilizace, které dokáže pregnantně formulovat, v souladu i v rozporu s myšlenkami takových veličin, jako jsou R. Barthes, J. F. Lyotard, C. Lévi-Strauss, J. Baudrillard, G. Bataille, D. A. F. de Sade, M. Foucault, J. Patočka, A. Artaud, F. Nietzche, M. Serres, J. Derrida aj. Velmi účelně napadá jev, který za tím vším vězí, totiž kulturní zatížení jazyka. Šerý názory "druhých" do svých esejů zahrnuje a jejich srovnáváním svůj výklad vymezuje i opodstatňuje. Díky tomu pak jeho kniha vládne unikátním současným myšlením. Už tím, jak Šerý odhaluje iluzi i mýtus bytí (hlavně metody mytizace, medializace skutečnosti), jak tvrdě poukazuje na praktiky moci, jak se nespokojuje s pouhým zpochybňováním nynějšího stavu, už tím se vydává na cestu opravdového hledání nápravy. Pojednání, které zahrnuje takřka vše, s čím se člověk ve svém životě setkává, má povahu řízného, ale fundovaného odsudku. Kniha poskytuje ucelený vhled do nejžhavějších otázek dnešního světa a mohla by se stát, ač by se mnou autor nesouhlasil, vhodnou "učebnicí" pro toho, kdo např. postmoderně přisuzuje nálepku rozvařené všehochuti. Šerého životní pocit je skutečně nezávislý. Jde sám, proti kultuře, která s člověkem manipuluje, a ví, že chce-li se vymanit ze struktury "režimu" civilizace, musí začít u sebe. Proti legitimní řeči bojuje směsí odborné terminologie a řeči ulice, neologismy i vulgarismy. První knížka... má podobu jakýchsi otevřených dopisů světu a díky své vyprávěcí poutavosti a myšlenkové výši si zasluhuje pozornost.

Lenka Jungmannová, Lidové noviny, 3.3.1998