Gato: Učení Nagualů

Gato
Učení Nagualů

1. vyd. 1999, ISBN 80-85905-64-7, brožovaná, 164 str.

doporučená cena: 98 Kč
naše cena
: 78
ušetříte: 20

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | o autorovi | o knize | ukázky | úvod | 1. kap.

úvod

Díky žákům dona Juana -- Carlosu Castanedovi, Florindě Donnerové a Taishe Abelarové -- se nám pootevřely dveře do světa mexických čarodějů. Don Juan byl přímým dědicem tisíce let starých čarodějných tradic, které je možno nazvat nagualismem. Nagual je název pro vůdce skupiny čarodějů. Je to člověk, jehož éterické tělo je nabito zvláštní energií, které mu po speciálním čarodějném tréninku umožňuje konat nepředstavitelné věci. Učení se předává z jednoho Naguala na druhého. Kolem Naguala se shromažďuje uzavřená družina dalších čarodějů a čarodějek, z nichž každý se stává dokonalým mistrem v jednom ze čtyř čarodějných umění -- umění záměru, umění být si vědom, umění snění a umění pátračství.

Přímá linie dona Juana sahá několik století do minulosti. Don Juan byl Nagual. Carlos Castaneda byl jeho nástupcem a posledním Nagualem této linie. Učení Nagualů zůstávalo zcela utajeno ze dvou hlavních důvodů. První je historický -- vše indiánské, co se příčilo bělochům a katolické církvi, bylo bez milosti vyhlazeno. Druhý důvod je ten, že sami čarodějové neměli sebemenší zájem své učení šířit a zasvěcovali vždy pouze několik žáků, které prostřednictvím znamení vybral Velký Duch sám.

Carlos Castaneda začal zveřejňovat učení Nagualů na doporučení dona Juana, jenž byl zřejmě i mezi čaroději výjimečnou osobou. Podobně jako jiní duchovní mistři současnosti také don Juan říkal, že lidstvo je v hrozivé situaci a že pouze radikální změna přístupu ke světu a k sobě samému může odvrátit hrozící destrukci planety. Podle dona Juana je vnímání skutečnosti současného člověka naprosto scestné, poněvadž dnešní lidé vnímají svět, svůj život a lidskou společnost přes šablonu sociálních vzorců. Chtěl tím říci asi tolik, že lidé se zajímají spíše o stav svého konta, plnění společenských norem, osobní image a o postavení na společenském žebříčku než o otázky typu: kdo jsme, odkud jsme přišli a kam jdeme. A pokud si někdo takové otázky klade, jedná se většinou jen o intelektuálské kratochvíle bez opravdového úsilí dobrat se odpovědi. To, že současné lidstvo klade důraz při vnímání světa na jeho sociální strukturu, má za důsledek totální odtržení od prapůvodní, všudypřítomné podstaty a síly, kterou lze nazývat Velkým Duchem, Absolutnem, nebo jak říkají čarodějové -- Spiritem. Vyjádřit slovy, co je Spirit, nelze. Přesto každé náboženství i duchovní cesta s tímto termínem operuje. Čím více intuitivně chápeme, co Spirit je, tím více harmonizujeme s celým Vesmírem a tím hlubší je naše chápání Jsoucna.

Čarodějové říkají, že jedním z aspektů přímého lidského spojení se Spiritem je i schopnost tichého poznání. To znamená, že z ničeho nic, beze slov a myšlenek víme, že věci se mají tak a tak. Čarodějové věří, že každý člověk má vedle hmotného těla i tělo éterické, které je po náležitém tréninku schopno se přímo napojit na Spirit a nechat se jím vést. Všechny čarodějné techniky přímo či nepřímo slouží k tomu, abychom si své éterické tělo uvědomili, udělali jej funkčním a nakonec do něj přenesli celé vědomí způsobem, jak jsme toho schopni v těle hmotném. Dosažení tohoto cíle -- trvalého přenosu kompletního vědomí do těla éterického -- se nazývá přechod čarodějů. Je to stav, který umožňuje úplné splynutí s Velkým Duchem a ústí v jiný způsob smrti, než je smrt u běžných lidí.

Dílo Carlose Castanedy začíná být všeobecně známé už také u nás. Není tomu tak s knihami učednic dona Juana a společnic Carlose Castanedy. Florinda Donnerová a Taisha Abelarová popisují ve svých knihách iniciační léta čarodějnického tréninku. Jejich dílo nepřímo, ale o to důrazněji ukazuje, že krize moderního světa je hluboce spojena s přezíráním, opovrhováním a potlačováním ženských hodnot, energií a schopností. Pro mnoho žen je jejich vyprávění zajisté možností i výzvou, jak objevit sebe samu.