Čhögjal Namkhai Norbu
Křišťál a cesta světla
Sútry, tantry a dzogčhen

2. opravené. vyd. 2004, ISBN 80-86685-11-X, vázaná, foto, ilustrace, 260 str.

doporučená cena: 298 Kč
naše cena
: 238
ušetříte: 60
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | o autorovi | obsah | 1. kapitola | část 4. kapitoly

část 4. kapitoly

Dzogčhen ve vztahu k různým metodám buddhistické cesty

[...]

Dzogčhen, cesta samoosvobozování

Dzogčhen nepatří k sútrám ani tantrám. Základem jeho sdělení je samotné uvedení a nikoli manifestace sebe sama jako božstva, jako je tomu v tantře. Hlavní praxe dzogčhenu pracují přímo v rovině mysli, aby tak jedince přivedly do prvotního stavu. Do tohoto stavu mistr žáka uvede a žák v něm pak pokračuje až do okamžiku své plné realizace, a to buď tzv. velkého transferu, nebo těla světla. Je třeba uvést, že tak jako se realizace, jež je plodem praxe tanter, liší od výsledků praxe cesty súter, jsou i velký transfer a tělo světla zcela specifické pro nauku dzogčhenu a s dovršením praxí súter a tanter se neshodují.

Ačkoli je dzogčhen naukou působící převážně v rovině mysli, nalézají se v ní také praxe zaměřené na hlas a tělo. Tyto praxe jsou však ve srovnání se stavem samotné neduální kontemplace druhotné a fungují jako prostředek, který pomáhá praktikujícímu dostat se do tohoto stavu. Pouze neduální kontemplace může být označena jako dzogčhen, ale praktikující dzogčhenu může používat různé druhy praxe na jakékoli úrovni súter nebo tanter, pokud je shledá nezbytnými pro odstranění překážek, jež stav kontemplace blokují.

Vlastní metoda dzogčhenu se nazývá cesta samoosvobozování. Jste-li na této cestě, není třeba se ničeho zříkat, od ničeho se očišťovat ani se jakkoli transformovat. Na této cestě využíváme vše, co vzniká v naší karmické vizi světa. Velký mistr Phadampa Sanggjä jednou řekl:

"Příčinou karmické vize světa nejsou okolnosti, které by nás zaváděly do dualistického stavu, nýbrž naše vlastní lpění, jež umožňuje, aby to, co povstalo, nás také ovlivňovalo."

Chceme-li tedy toto lpění přeseknout co nejrychleji a nejúčinněji, musíme využít schopnosti mysli dosáhnout stavu samoosvobozování. Tato schopnost je vlastní prvotnímu stavu mysli. Termín samoosvobozování by však neměl budit představu, že existuje nějaké "já" či ego, od něhož bychom se měli osvobodit. Základním předpokladem v dzogčhenu, jak jsme již řekli, je fakt, že všechny jevy jsou svou přirozenou podstatou prázdné a žádný jev neexistuje sám o sobě.

Samoosvobození podle dzogčhenu tedy znamená, že ať už se v rámci naší zkušenosti objeví cokoli, ponecháme vše takové, jaké to je, a nijak neposuzujeme, zda je to dobré či špatné, krásné nebo ošklivé. A pokud v tomtéž okamžiku na ničem nelpíme a nejsme k ničemu připoutáni, pak cokoli, co vzniká, ať je to myšlenka nebo pojmový koncept zdánlivě vnějšího jevu, se bez úsilí, ba dokonce bez záměru, samo od sebe (a skrze sebe) automaticky osvobozuje. Jestliže provádíme svou praxi takovým způsobem, pak semena onoho jedovatého stromu dualistického vidění světa nemají nikdy ani šanci vyklíčit, a tím méně zapustit kořeny a vyrůst.

Praktikující dzogčhenu tedy žije svůj život normálním způsobem, aniž potřebuje jiná pravidla kromě svého bdělého vědomí a spočívání v prvotním stavu. S tímto stavem neustále integruje vše, co vzniká, jako součást své zkušenosti - a navenek není nijak patrné, že provádí praxi. Právě to je míněno pojmem samoosvobozování, toto nazýváme dzogčhen - neboli "velká dokonalost" - a totéž je míněno i neduální kontemplací či jednoduše kontemplací. V klášterní koleji v Tibetu jsem studoval a praktikoval všechny druhy cest tibetského buddhismu, avšak teprve mistr Čhangčhub Dordže mi pomohl pochopit výjimečnou hodnotu dzogčhenu, a proto učím v první řadě právě dzogčhen.

Hodnocení knihy
Další naše knížky
DharmaGaia mj. vydala:

Čhögjal Namkhai Norbu, Rinpočhe: Dzogčhen. Přirozeně dokonalý stav

Čhögjal Namkhai Norbu: Jantrajóga. Tibetská jóga pohybu

Čhögjal Namkhai Norbu: Zrození, život a smrt. Podle tibetské medicíny a nauky dzogčhenu

Čhögjal Namkhai Norbu: Zrcadlo. Poučení o bdělém vědomí přítomnosti

Čhögjal Namkhai Norbu: Nauky prvotní moudrosti

Tsoknyi Rinpočhe: Bezstarostně a důstojně. Pojednání o cvičení se v přirozené podstatě mysli

Patrul Rinpočhe: Slova mého dokonalého učitele. Průvodce k přípravným praxím Esence srdce neomezeného prostoru velké dokonalosti

Tulku Urgjän Rinpočhe: Planoucí záře. Vzpomínky Tulku Urgjäna Rinpočheho

Lama Thubten Yeshe: Úvod do tantry. Transformace touhy

Guru Padmasambhava: Rady mistra Zrozeného z lotosu

Rob Preece: Odvaha cítit. Buddhistické praxe pro otevření se druhým

Dzongsar Jamyang Khyentse: Co z vás (ne)dělá buddhistu

Dilgo Khjence Rinpočhe: Poklad v srdci probuzených. Praxe náhledu, meditace a jednání

Dilgo Khjence Rinpočhe: Nebojácný soucit. Vysvětlení Atíšova Sedmibodového výcviku mysli

Šántidéva: Uvedení na cestu k probuzení. Bódhičarjávatára

Šrí Dhjánjógí Madhusúdandásdží: Světlo meditace. Učení kundaliní-mahájógy

I Hjong-kwon: Sansa. Buddhistické kláštery v korejských horách - místa, která čistí a otevírají mysl

Upanišady

Paul Williams: Mahájánový buddhismus. Základy nauky

Jiří Holba: Diamantová sútra

Robert Thurman: Proč potřebujeme dalajlamu. Dalajlamovy pravdivé činy jako politické řešení pro Čínu, Tibet a svět

Jan Honzík, editor: Jednota v rozmanitosti. Buddhismus v České republice

Bláznivý jógin. Zázračný život a učení Dugpy Künlega

Připravujeme:

Tibetská kniha mrtvých

Erich Frauwallner: Dějiny indické filosofie

Bhikkhu Bodhi: Buddhova slova. Antologie rozprav z pálijského kánonu