Fritjof Capra: Tao fyziky<br> <span class='sub-title'>Paralely mezi moderní fyzikou a východní mystikou</span>

Fritjof Capra
Tao fyziky
Paralely mezi moderní fyzikou a východní mystikou

1. vyd. 2004, ISBN 80-86685-10-1, vázaná, 367 str.

doporučená cena: 378 Kč
naše cena
: 302
ušetříte: 76

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | Obsah | Předmluva k 2. vydání | Kap. 1. Moderní fyzika - cesta srdce? | Kap. 19. Epilog

Anotace

Americký fyzik Fritjof Capra se kromě své úzké specializace po více než dvacet pět let zaměřuje ještě na jedno ústřední téma: základní změnu světonázoru, ke které dochází ve vědě a v lidské společnosti, na odhalení nové vize reality a na sociální důsledky této kulturní přeměny.

Jeho první kniha, světový bestseller Tao fyziky (The Tao of Physics, 1975), se zabývá filosofickými důsledky dramatických změn pojmů a představ, jež se ve fyzice objevily během prvních tří desetiletí 20. století a které přinesly zcela odlišné vidění světa (paradigma).

Autor v ní popisuje úzké vztahy mezi teoriemi moderní kvantové fyziky a koncepcemi orientálních duchovních nauk, zvláště taoismu, buddhismu a hinduismu, a dokládá, že holistický pohled na svět, který se začíná vynořovat ze základů moderní fyziky, je slučitelný se starodávnou moudrostí Východu.

"V dějinách lidského myšlení asi obecně platí, že nejplodnější vývoj se odehrává tam, kde se střetávají dva různé myšlenkové proudy. Tyto proudy mohou vycházet ze zcela odlišných kulturních oblastí, z různých dob, z prostředí odlišných kultur a náboženských tradic. Když se tyto proudy opravdu setkávají, když mohou skutečně interagovat, můžeme doufat, že povedou k novému, zajímavému vývoji."

(Werner Heisenberg)

Víte, proč Capra považuje moderní fyziku za cestu srdce? Víte, jaký je rozdíl mezi "vidět" a "znát", kde jsou hranice jazyka? Zda existuje jednota všech věcí skrytá za světem protikladů? Zajímá vás, co je to prostoročas a co dynamický vesmír? Co je to Šivův kosmický tanec a zda kvarková symetrie představuje nový kóan? Jak vypadají struktury změny? Napínavé čtení o dobrodružství moderní vědy.