Geše Rabten: Mahámudra<br> <span class='sub-title'>Cesta k poznání skutečnosti</span>

Geše Rabten
Mahámudra
Cesta k poznání skutečnosti

2. opravené. vyd. 2004, ISBN 80-85685-19-5, vázaná, 176 str.

doporučená cena: 248 Kč
naše cena
: 198
ušetříte: 50

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | Mahámudra

anotace

      Hlavní dílo známého tibetského mistra meditace, dalajlamova učitele, jenž v posledních letech působil v Evropě (blíže o autorovi).

      Kniha je sestavena z různých gešeho výkladů buddhistické meditace v Indii a ve Švýcarsku: v prvním dílu, Sedmidílné přeměně ducha, komentuje starý meditační text Uctívání velkého soucítění gešeho Čhekawy (12. stol.) z tibetské buddhistické školy Kadampa, jenž obsahuje četná působivá poučení v jednoduché a lehce srozumitelné formě.

      Druhý díl, Rovina vědomí, je sbírkou gešeho různých výkladů nauky, mimořádně zajímavé jsou výklad cvičení jógy snu a vývoj koncentrativní meditace.

      Třetí díl, Mahámudra, pojednává o nejdůležitější buddhistické meditaci, o poznání prázdnoty (v sanskrtu šúnjatá). Výkladu o prázdnotě předchází popis a vývoj koncentrativní meditace, která používá jako objektu čirou podstatu vědomí.

      Ve všech svých poučeních klade geše Rabten zvláštní důraz na nezbytnost plně integrovaného duchovního života jakožto základu, jenž je vybudován na trpělivém a správném cvičení. Středem cvičení není nějaké "náhlé osvícení", ani získání jasnovidnosti nebo okultních sil. Vývoj mysli by měl být chápán jako pozvolné pokračování na cestě se stupni vybudovanými jeden po druhém, jejichž konečný cíl spočívá v plném probuzení.


      Každý touží po trvalém štěstí bez utrpení, avšak takové štěstí může nastat jedině v našem nitru. Pouhým materiálním pokrokem, byť dalekosáhlým, ho nezískáme. Toto poučení přináší nepřekonatelnou metodu dosažení štěstí a není nic důležitějšího než ji využít v praxi...

      Někteří lidé se domnívají, že meditace znamená vnitřně uvolnit mysl a bez zvláštního úsilí tak dospět k velmi klidnému stavu... Kdyby ovšem bylo cílem meditace pouhé uvolnění, pak by vynikajícími jóginkami byly krávy... Pravá úloha a jediný cíl meditace spočívá v odstranění nevědomosti a zaslepenosti...

      Jen zářící slunce je srovnatelné se stupněm meditace, na němž dojde k odstranění veškerých potulných myšlenek, odklonů, každé otupělosti a veškerých pochyb...

      Zkoumej přirozenou povahu nezrozeného vědomí.