Lao-c'
Tao te ťing


Recenze: Marie Haisová: Recenze
3. opravené a doplněné. vyd. 2004, ISBN 80-86685-12-8, vázaná, 280 str.

doporučená cena: 328 Kč
naše cena
: 262
ušetříte: 66
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | O knize | Berta Krebsová: Úvod (Historické pozadí autora a díla, Specifické rysy taoismu) | Kapitoly 1-3 s komentářem

Marie Haisová: Recenze

Tao, které lze postihnout slovy, není věčné a neměnné tao." Lao-c'     

     Filozofie čínského mudrce, který žil asi v letech 570 - 490 př.n.l., zakladatele taoismu, vyšla v překladu Berty Krebsové v nakladatelství DharmaGaia ve 2. opraveném a doplněném vydání. Kniha je vzácnou ukázkou lidské moudrosti, která vychází z přírody a kosmických zákonitostí. Původní, rozsahem skromné, dílo je doplněno obsáhlým komentářem překladatelky, který přibližuje myšlenky starověkého myslitele současnému člověku. Proti konfuciánské "učenosti" klade taoismus "moudrost", které lze dosáhnout daleko spíš vnitřní kontemplací a meditací než zvenčí nabytými poznatky. Proti výjimečnosti, okázalosti a vzorné příkladnosti konfuciánského učence stojí skromnost, skrytost a bezejmennost taoistického mudrce. U obou je základním předpokladem kvality člověka mravní ušlechtilost, lidskost, vzájemnost, nesobeckost, dobrota a humanismus. Eticko-společenské zaměření čínských nauk je pravděpodobně jednou z příčin, proč se Čína obešla bez náboženství s perzonifikovaným bohem a transcendentními sankcemi. Čínská etika nebyla nikdy závislá na nadpřirozenu, ale vycházela z lidské přirozenosti. Kritériem a normou mravnosti byla shoda s přírodou a s kosmickým řádem, šlo o přirozenou morálku, která nepotřebovala žádné zvenčí dané konstrukce náboženské ideologie.

     V prvním díle se dočteme o uskutečňování tao, jak pěstovat osobnost a přivádět lid k míru. Pro přetíženého člověka moderní doby je užitečné vědomí o působnosti prázdna, jak rozvíjet rovnováhu, umět jednat a krotit vášně. Autor chválí tajemné, doporučuje návrat k prazákladu a k přirozenosti. "Být úsporný ve slovech odpovídá přírodě. Prudký vichr netrvá po celé ráno, prudký déšť netrvá po celý den. Kdo způsobuje tyto věci? Nebe a země. Když ani nebe a země se nemohou projevovat bez přestání, oč méně pak člověk! Proto ten, kdo své počínání spojuje s tao, obsahuje tao, ztotožňuje se s tao. Kdo své počínání spojuje s ctností, ztotožňuje se s ctností. Kdo své počínání spojuje s újmou, ztotožňuje se s újmou. Kdo je ztotožněn s tao, toho i tao přijímá se zalíbením. Kdo je ztotožněn s ctností, toho i ctnost přijímá se zalíbením. Kdo je ztotožněn s újmou, toho i újma přijímá se zalíbením. Tam, kde chybí důvěra, povstává nedůvěra." Velmi moderní myšlenky se vztahují k vyvarování se zbrojení "I nejvzácnější zbraň je nástrojem neštěstí, jež budí u každého odpor. Zbraně jako nositel neštěstí nejsou nástrojem vhodným pro ušlechtilé, proto jich užívá, jen nemá-li vyhnutí. Klade klid a mír nade vše." Druhý díl pojednává o ctnosti, základu pořádku, krocení vášní, oceňování života. Lao-c' doporučuje prostotu chování "Je-li vláda mírná a nevtíravá, lid je prostý a počestný. Je-li vláda ostrá a podezíravá, lid je lstivý a úskočný. Štěstí, žel, vyrůstá z neštěstí! Neštěstí, žel, se skrývá ve štěstí! Kdo rozpozná jejich krajní meze? Proto moudrý může být příkrý, aniž ubližuje, může být ostrý, aniž zraňuje, může být přímý, aniž omezuje, může zářit, aniž oslňuje." Dozvíme se, jak myslet na počátek, pamatovat na nepatrné, v čem spočívá ctnost pravosti a přirozenosti, jež je nejbezpečnějším základem veškeré existence připodobněním a splynutím s tao. Na několika místech poukazuje autor na nebezpečí, plynoucí z lidských zásahů do běhu světu, pakliže se nedějí v souladu s řádem univerza. Jde o velice aktuální poselství v dobách globální ekologické krize, kdy je populární zviditelňování a sebeprosazování, Lao-c' doporučuje ustupovat do pozadí a velikost vnímat v nicotnosti. Relativita života a lidského konání je vystižena následovně: "slova, jež říkám, jsou tak snadná k pochopení, tak snadná k provádění! A přece není na světě nikdo, kdo by je dovedl chápat, kdo by je dovedl provádět! Proto moudrý, ač zahalen v hrubou suknici, chová v srdci vzácný drahokam." V úvahách o lásce se dozvíme, že správnou vládu může uskutečňovat jen ten, kdo nepomýšlí na obdiv ani poctu, nezná pýchu ani sobectví, nevyvyšuje se ani nevynáší, kdo nezískává moc, kdo působí aniž zasahuje, kdo dovede předcházet zlu v jeho počátcích. Nejvyšší dobro, tao, je přirovnáváno k vodě, jejíž základní vlastností je měkkost, poddajnost, skromnost, mírnost a síla, která překoná vše a s níž se nic nevyrovná. Užitečná rada dnešní společnosti spočívá v návratu k původní jednoduchosti a prostotě, k prvotnímu přirozenému stavu. Pro ty, kteří si chtějí porovnat překlad s originálem, je přiložen původní čínský text, rozhovor Jana Weniga s Bertou Krebsovou a úvaha Egona Bondyho na téma Ontologie Tao te ťingu a problémy jeho překladu. Kniha o 269 stranách je opatřena předmluvou překladatelky vysvětlující historické pozadí autora a díla a uvádějící specifické rysy taoismu.

Marie Haisová, ředitelka Agentury GAIA     

Hodnocení knihy

ohodnoťte knihu  

Jedna z nejlepších filozofických knih všech dob, odhalující skutečnou...
Překlad paní Krebsové je mi velmi blízký a její komentáře považuji...