Rúmí
Masnaví
Básně vnitřního smyslu

2. opravené. vyd. 2001, ISBN 80-85905-91-4, Brožovaná, 240 str.

doporučená cena: 268 Kč
naše cena
: 241
ušetříte: 27
SLEVA: 10 %
Obsah stránky:
Anotace | o autorovi | Píseň o flétně | O ptáku a lovci | Gazely | Ukázková miniknížka v pdf

Gazely

Láska je vzlétat k nebi v okouzlení,
staroušek strhnout v každém okamžení,
zatajit dech při prvním vydechnutí,
zadržet krok v posledním vykročení.
Za neviditelný považovat svět,
vidění sebe mít za nevidění.
Řekl jsem: Srdce budiž požehnáno,
v kruhu milujících dojdeš-li v svém spění.
Svět z oné strany budeš pozorovat,
vnikneš-li v stezku v hrudi bez prodlení.
Ó duše, odkud jde k tobě ten dech?
Ó srdce, odkud tep tvůj má své chvění?
Ó ptáku, se mnou řečí ptáků mluv,
ať pro ztajené najdu rozřešení!
Srdce řeklo: Bylo jsem v dílně věčna,
z vody a hlíny stvořit dům v svém chtění.
Odletělo jsem z dílny pozemské -
stavělo ji jen lidské přičinění.
Že nemohu už odporovat dál,
změnit se v míč měl bych se z přinucení!

Co mám dělat, muslimové, když neznám teď sebe sám,
nejsem křesťan ani žid, nepatřím už ani k vám,
nejsem ze západu, z východu, ze souše ani z moře,
nejsem ze hlubiny země, marně zírám ke hvězdám,
nejsem z vody ani z hlíny, z větru ani z plamene,
nejsem z chatrče či zámku, vlastní původ nepoznám,
nejsem z Indie či z Číny, z Bulgháru či ze Saksínu,
nejsem ze země irácké, vzdálen je mi Chorásán,
nejsem z toho či onoho světa, z pekla ani z ráje,
nejsem z Adama a z Evy, cizí Ferdous i Rizván.
Moje místo bezmístné je, znamení je bez znamení,
nejsem tělo ani duše, duši ve svém milém mám.
Odvrhl jsem podvojnost, vím, že dva světy jeden jsou,
jenom jediného volám, jenom jediného znám.
On první i poslední je, vnější je i vnitřní,
nic neznám než Bože - já hú, v životě se nevyznám.
Jsem opilý číší lásky, oba světy matou se mi,
toulce jen a popíjení úplně se oddávám.
Jestliže jsem ve svém žití jednou vdechl bez tebe,
z té hodiny, z toho času lítosti teď propadám.
Jestliže se jednoho dne dech můj spojí s dechem tvým,
zřeknu se obou dvou světů, s radostí se obou vzdám.
Ó ty Šamsi z Tabrízu, tak jsem v tomto světě zpit,
že krom toho hýření už nic jiného nehledám.

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu