Krišna a Osm pečetí

1. vyd. 1994, ISBN 80-85905-03-5, brožovaná, 224 str.

doporučená cena: 130 Kč
naše cena
: 65
ušetříte: 65
SLEVA: 50 %
Obsah stránky:
Anotace | Vladimír Miltner o knížce | ukázky | recenze

Vladimír Miltner o knížce

      Tato knížka přináší přímý překlad výběru starých bradžských textů ze 16. a 17. století, tedy verše pěvců z kroužku Osmi pečetí a potomní vyprávění Gókulnáthova a Harirájova; dlužno poznamenat, že během tohoto období se bradžština jako jazyk příliš nezměnila, takže próza 17. století je zcela samozřejmě prokládána aštačhápovskými zpěvy ze století předchozího...

      ... Ctihodný Mistr Vallabh vytvořil několik desítek filozoficko-náboženských spisů. Uvádí se jich buď pětatřicet, nebo čtyřiaosmdesát; známo je to, že mnohé se ztratily v důsledku rodinných nesvárů. Všechny byly sepsány v jazyce sanskrtském. Výklad učení Mistra Vallabha však není smyslem této knížky; zvídavý čtenář se může podrobněji poučit z díla Sarvapalliho Rádhákrišnana Indická filozofie, svazek II, str. 754-758 (Academia, Praha 1962).

      Pro zdárný rozvoj nové hindské literatury měla nesmírně stimulující význam tvorba vallabhovských básníků z kroužku Osmi pečetí ...

      Osm pečetí - to byly osobnosti z našeho hlediska nevzdělané, pologramotné; byli to samouci a někteří ani neuměli číst a psát. Aby však mohli zdárně vykonávat své funkce, museli být honěni v hinduistické filozofii a museli dopodrobna znát všechno o indickém panteonu a zejména o Krišnovi a jeho životě a také o Višnuovi, jehož je Krišna vtělením, včetně obsahu všech krišnovských textů, zejména Bhágavatapurány a Bhagavadgíty, museli dokonale ovládat svou mateřskou bradžštinu a složitá pravidla básnické tvorby, umět své chvalozpěvy dokonale zpívat a k tomu se doprovázet na drnkací strunný nástroj; nejčastěji to byl sitár, méně často vína nebo tambúra.

      V literárněhistorických příručkách bývá básnická tvorba pěvců aštačhápu zařazována do poezie náboženské, a to proto, že jejím hlavním a jediným tématem je Krišna, osmé vtělení laskavého boha Višnua. Troufám si tvrdit, že to je hledisko pustě formální. Začteme-li se nebo zaposloucháme-li se (neboť v krišnovských chrámech se aštačhápovské chvalozpěvy pějí dodnes) do těchto veršů pozorněji a soustavněji, zjistíme najednou, že to vlastně jsou svérázné lidové popěvky, středověký jadrný folklor, jejž k náboženské poezii víže jen teninké pouto metafyziky. V postavě Krišnově stvořili si Indové boha k obrazu svému: v dětství rošťák, v mládí proutník, k stáru pak filozof. Jak hluboce lidská to boží kariéra!

      V básnickém díle Osmi pečetí se to znamenitě obráží.

      Vladimír Miltner

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu