Ashin Ottama: Karma, přerozování, samsára

Ashin Ottama
Karma, přerozování, samsára

1. vyd. 1999, ISBN 80-85905-60-4., vázaná, 120 str.

doporučená cena: 128 Kč
naše cena
: 102
ušetříte: 26

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | o autorovi | o knize | ukázka

o knize

      Tento esej má svůj původ v Barmě. Na konci roku 1991 jsem odjel do Mahási Meditačního centra praktikovat intenzivní formu meditace. V roce 1993-96 jsem pak studoval v Mahási Training School v Rangúnu, což je pobočka hlavního Mahási Meditačního centra. V době studia mě tam navštívila malá skupina amerických psychologů. V příjemné atmosféře jejich zvídavých a otevřených myslí se mezi námi rozvinul rozhovor, a ten dal podnět ke knížce, kterou držíte v ruce. Z mého současného pohledu se zmíněný dialog odehrál již vlastně velmi dávno; podobných setkání a rozhovorů se mezitím konalo mnoho. Zdá se ale, že v onom rozhovoru se můj postoj k tématu karmy, přerozování a různých úrovní existence ucelil a propojil, takže i nyní, po několika letech, se k této tematické trojici v různých obměnách často vracím, a to jak na přednáškách, tak i v rozhovorech na meditačních kursech.

      I když se námět knížky týká pouze jedné, dalo by se říci rámcové části Buddhovy nauky, může mít její hlubší pochopení pro naši životní orientaci dalekosáhlý význam a dopad. Živý a upřímný zájem na přednáškách o karmě a přerozování mi vždy potvrdil nezměněnou důležitost a aktuálnost této tematiky také pro člověka současné doby. I v knižní podobě si text udržuje neformální a přímý styl dialogu. Témata dokresluji mnoha přirovnáními z denního života i vědy. (Relativně početné analogie a příklady z oblasti fyziky se ale nesnaží vyvolat dojem, že jsem odborníkem na poli moderních vědních oborů.) Esej jsem doplnil krátkými citáty příslušných pasáží z Buddhových proslovů a ke konci jsem zařadil pojednání o "materialitě" a "objektivní hmotě", v závěru jsem pak shrnul a porovnal různé přístupy a postoje ke třem hlavním tématům knihy.

      Jak jsem již zmínil, původní Buddhovo učení tvoří podklad, z něhož v následujícím textu vycházím. V několika případech pro dokreslení uvádím také stanovisko théravádové abhidhammy a postoj pozdějších komentářů. Pasáže reprezentující mé vlastní myšlenky jsou zřetelně jako takové uvedeny.

      Pro ty, kteří dosud nejsou obeznámeni s Buddhovou naukou, jsem na konci knížky zařadil volné vysvětlení některých základních pálijských pojmů, bez kterých se v textu neobejdeme. Doktrinální otázky však nejsou hlavním předmětem eseje.

      Touto prací chci především oslovit a vybídnout všechny opravdově a nezaujatě uvažující lidi, aby si znova prověřili ony tzv. "dané reality" či "neotřesitelné jistoty" našeho života. Chci je pozvat k hlubokému zamyšlení nad základním charakterem a pravou povahou lidské existence.