Gary Snyder: Zemědům

Gary Snyder
Zemědům

1. vyd. 2000, ISBN 80-85905-93-6, brožovaná, 248 str.

doporučená cena: 148 Kč
naše cena
: 118
ušetříte: 30

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | ukázka

ukázka

      OTÁZKY DHARMY

      Krátký přehled současné jugy

      1. Příroda a Člověk - velká paleolitická Bohyně a tanečník s rohy - magické obrazce v jeskyních, rudé otisky dlaní, rudé tečky.

      2. Společenská energie a Člověk - hromadění moci doby bronzové a železné, z kmenů se stávají "národy" a rozpínají se - Polárka, Válečný náčelník a penis jako zbraň vládnou jako Bůh na Nebi.

      3. Reakce na čistě společenskou a válečnickou mystiku: učitelé společenského managementu - Konfucius, Zarathuštra, judaistické reformy. Duchovně-společenské disciplíny jako Gíta.

      4. Křesťanství, buddhismus či konfuciánství krotí touhu států a hradů po moci, kladou důraz na osobní zodpovědnost a vysvobození.

      5. Tyto systémy následně začínají kontrolovat moc, zatímco v jejich jádru získávají zpět svůj vliv přežitky archaických tradic Přírody a Člověka. Jógačárový buddhismus směřuje k vadžrajáně, kulty středomořských mystérií vedou k tuctům západních okultních a alchymických myšlenkových proudů.

      6. Současná věda: poznání, že společnost a jakékoli dané kulturní pohledy jsou svévolné, a že čím více pokořujeme Přírodu, tím jsme slabšími. Objektivní pohled vědy snažící se vidět Přírodu takovou, jaká je, se musí nakonec obrátit k "subjektu" a k "objektu" a k pohledu na sebe sama. Zjišťujeme, že všichni v sobě nosíme jeskyně se zvířaty a s božstvy na stěnách - místa rituálu a magie.

      Buddha jako syn a milenec Bohyně

      Zrozen z Máji, které se zdálo o slonovi - a která ho porodila vestoje, v pozici Jakší dávající stromu plodnost, manžel krásné princezny a mnoha žen. Ostříhal si vlasy a podstoupil odříkání. Když byl na pokraji smrti, dívka mu přinesla jogurt, který mu vrátil zdraví. Poblíž řeky. Seděl v lotosové pozici pod fíkovníkem, byl pokoušen dcerami Máry, spatřil Jitřenku a dosáhl osvícení, jehož obsahem bylo úplné pochopení podstaty navzájem provázaného spolutvoření, vyzval Bohyni Zemi k svědectví, byl ochráněn a pozdraven Hadím králem a Dévy jej zasypaly květinami. Své zbývající roky strávil putováním a učením cesty na druhý břeh. Zemřel poté, co snědl houbu a byl oplakáván bezpočtem lidí, bohů a divokých zvířat.

      Pravé staré evangelium

      Buddhismus a hinduismus s sebou nesou mnoho z náboženství doby kamenné. Ostříhání hlavy: obětování těla (nebo sebekastrace, jako ve starověké Anatolii) - nabídnutí vlastní "přirozené síly" Bohyni. (Nejstarším holením hlav, které se mi podařilo nalézt je zobrazení "chrámové mléčné farmy" na neolitickém nalezišti v Al' Ubaidu: "Sama Bohyně pastvin byla Krávou" - vlys ukazuje "celý proces přípravy jejího mléka muži, jejichž ostříhané hlavy naznačují, že vykonávají kněžskou funkci..." G. R. Levy.)

      Druhy vztahu k Bohyni:

      Vztah askety (bhikkšu): "Oholím si hlavu a budu tvým sluhou, jestliže mne spasíš." Zenový přístup: "Buďme si rovni a já si tě nebudu všímat." Tantrismus: "Budu tě milovat, jak nejlépe to dovedu."

      Když se někdo rozhodne pro dávný způsob společné cesty spolu s milencem, znamená to, že oba už předtím samostatně praktikovali různá cvičení a putování, a že hledají střed mandaly svého individuálního i společného těla, přičemž věnují svá dvě milující těla celému předivu světa. Muž za vhodných okolností v dívce evokuje Bohyni a uctívá ji. Ona je jeho mudrou, pradžňou, jóginí nebo zaklínadlem (vidjá).

      Dlouhé vlasy znamenají přijmout, poznat přírodní síly. Takoví jsou šivaističtí jógini, lámové sekt Kagjü a Ňingma či starověcí rišiové. Znal jsem jednoho indiánského dřevorubce z kmene Wasko (v táboře A ve Warm Springs), který prodal svou motorovou pilu, protože prý nemohl poslouchat nářek kácených stromů. Dal se do učení u starého šamana a nechal si narůst dlouhé vlasy.

      Kdo jsou bohové a bódhisattvové, které vidíme v mužích a ženách?

      Vypadá to, že opravdu existuje nějaký druh převtělování.

      Je zde něco dlouhodobého, v každém jedinci - někdy za maskou této pošetilé osoby, tohoto pošetilého života, zahlédneme postavu bódhisattvy, který svým jasem a soucitem pomáhá všem bytostem. V každém z nás.

      "Poté, co skončil svůj život jako zenový mistr, pokročil k další fázi svého cvičení." Róši Miura mi řekl, že dokonce i Šákjamuni na sobě někde dále pracuje.

      Bohyně "Mája" (míra/přelud) a "Moudrost překračující" (Pradžňápáramitá, Matka Buddhů) jsou totožné. V ní se nachází a ji drží (dhr - držet ve výši - dharma) Ádi-Buddha Dharmakája / Vadžradhára / Vairóčana, tak jest. Dharma je tímto objetím, energie veškerého bytí je požehnáním: projevující se v této kalpě skrze Amitábhu skrze Avalokitéšvaru skrze Šákjamuniho skrze tebe.

      dále:

      Někdy je možné přetnout proud znovuzrození v čase - velkolepé plány a tance, eschatologie a evoluce, a být teď: "podivuhodná prázdnota" ve všech možnostech a směrech. Prázdnota, která objímá hru času a evoluce.

      potom:

      Vrátit se ke hře s úsilím dělat to pro "čas" nebo pro budoucnost, Nádhera. Květiny pro prázdnotu. Soucit a důstojnost - pro bytosti, které to ve skutečnosti nepotřebují. "Chovám sentimentální náklonnost k divokým ekologiím." Znovuuskutečnění bezčasého tance: tady a teď, věčné spoluvytváření, bez konce, kromě teď.

      to slibujeme.

      - ale dost už toho vytí divoké lišky.

      ÓM MANI PADMÉ HÚM