Jiddu Krishnamurti: Vnitřní revoluce

Jiddu Krishnamurti
Vnitřní revoluce

2. vyd. 2002, ISBN 80-86685-04-7, vázaná, 248 str.

doporučená cena: 298 Kč
naše cena
: 209
ušetříte: 89

SLEVA: 30 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | o autorovi | obsah knihy | ukázka: přednáška "Strach je plodem myšlení"

anotace

      Reprezentativní výbor z díla jednoho z nejvýznamnějších duchovních učitelů současnosti (1895-1986), vydaný ke 100. výročí jeho narození, sestavil K. Krishnamurthy. Životopisnou studii napsala Radhika Herzberger. Přeložil a dalšími poznámkami opatřil Tomáš Štanzel.
      Kniha je souborem textů, zaměřených k celkovému obeznámení s životem a učením J. Krishnamurtiho. Výběr byl proveden tak, aby se týkal situací běžného života, jakým každý z nás musí denně čelit. Současně byl brán zřetel na to, aby byl dobře patrný Krishnamurtiho osobitý přístup k jejich řešení.
      Jsou zde charakteristické ukázky téměř ze všech oblastí Krishnamurtiho činnosti, tj. veřejné přednášky, odpovědi na otázky, vlastní psané dílo, rozhovory, ukázky z deníku, dopisy, diskuse a dialogy, v nichž Krishnamurti vyjadřoval svůj postoj k životu. Časově pokrývají nejdůležitější období jeho působení, tj. roky 1948-1983.
      Antologie ukazuje v plné šíři skryté kořeny problémů člověka: zdeformované myšlení, které si samo vytváří různé strachy, frustrace a konflikty. K řešení všech problémů je proto nutné skutečné porozumění, tj. poznání pravdy a poznání vlastní psychiky. K poznání sebe sama je potřebná stálá pozornost, stálé uvědomování si všech svých duševních hnutí. A tímto uvědoměním je pak možné dojít až k vlastní radikální transformaci, opravdové vnitřní revoluci
      Krishnamurti vždy říkal, že pravda je za vším, co je lidský rozum schopen obsáhnout, za vším, co je známé, vyjádřené nebo jenom v představách, a že první krok při hledání pravdy je současně krokem posledním. Nemáme-li zaostávat, musíme stále začínat znovu; všichni jsme tedy začátečníci na cestě životem. A v tomto smyslu je tato kniha určena skutečně pro každého (V původním anglickém vydání má kniha název Krishnamurti for Beginners, tj. "Krishnamurti pro začátečníky".)
      Krishnamurtiho racionální přístup - jenž se nezakládá na žádném náboženském systému ani na nějaké víře, ale naopak proti nim ostře vstupuje - zaznamenal velký úspěch v moderním západním světě a ovlivnil i mnohé významné osobnosti, mj. fyziky Davida Bohma a Fritjofa Capru, biologa Ruperta Sheldrakea a spisovatele Aldouse Huxleyho.