Nyanaponika Théra
Jádro buddhistické meditace
Příručka pro výcvik mysli na základě Buddhovy cesty uvědomění


Recenze: Boris Merhaut: Recenze
2. vyd. 2013, ISBN 978-80-7436-030-5, Váz., 260 str.

doporučená cena: 338 Kč
naše cena
: 270
ušetříte: 68

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace

Boris Merhaut: Recenze

     Satipatthánasutta -- čtyři pilíře vhledu, je obecně pokládána za základ procesu uvědomování théravády.

     Začíná-li Bible slovy "na počátku stvořil Bůh nebe a zemi", pak klíčem k buddhismu je výrok, že mysl předchází všemu, co je, že je základem a tvůrcem: "Cokoli je ze zla, je spojeno se zlem a patří ke zlu, pochází z mysli. Cokoli je z dobra, je spojeno s dobrem a patří k dobru, pochází z mysli." (Anguttara nikája I). Proto veškeré úsilí je na MYSL zaměřeno a jsou vytýčeny tři cíle: 1) poznávat mysl, 2) formovat vzpurnou a nepoddajnou mysl, 3) osvobodit mysl - získat svobodu a volnost ZDE a NYNÍ. Správné uvědomění (líp "uvědomování si") je sedmým článkem vznešené osmidílně stezky. Je zaměřeno na 1) tělo, 2) pociťování, 3) stav mysli a 4) podvědomé tvořivé síly, tj. obsah mysli v daném okamžiku.

     Této techniky se často používá k duševní hygieně v psychoterapii, jako to činí např. Erich Fromm bez udání původu. Avšak i samotní propagátoři této cenné meditační techniky by neměli ulpívat na doslovném znění pálijských textů, formulovaných v zcela odlišných životních podmínkách. Kdo má dnes příležitost kromě patologů a kriminalistů vidět "tělo opuštěné na pohřebišti, jak je požírají vrány, jestřábi, supi, volavky, psi, leopardi, tygři, šakali nebo různé druhy červů"? (s. 142) Je ještě užitečné rozjímat o tom, jak naše tělo "je obaleno kůží a plné nečistot" a přirovnávat je "k vaku se dvěma otvory, naplněném zrním různého druhu..."? Příčí se mi anatomicky a fyziologicky tak nejapné, páté přes deváté vyjmenování: "V tomto těle jsou vlasy, chlupy, nehty, zuby, kůže, maso, šlachy, kosti, morek, ledviny, srdce, játra, pohrudnice, slezina, plíce, žaludek, střeva, nestrávená potrava, lejno, žluč, hlen, hnis, krev, pot, sádlo (správně tuk), plazma (?), slzy, sliny, sliz, kloubní maz, moč." Použitelné je však rozjímání o stavu mysli (s. 87).

     Čtenář vděčně přijme část třetí Květy osvobození - antologii textů, zabývajících se správným uvědoměním. Převažují ukázky z pálijského kánonu. Ošizeny jsou mahájánové sútry. Po jednom citátu má antologie z Nágárdžuny a Ašvaghóši. Obsáhlejší je pouze úryvek Šántidévovy Rukověti duchovního výcviku (Šikšá-samuččaja). Vhodným zakončením je Šántidévův vstup na cestu k osvícení. "Nadarmo putují ze světa do světa (= koloběhem životů) ti, kdo chtějí překonat utrpení a najít štěstí, aniž vyvinuli skrytou mysl, jež je esencí skutečnosti" (Bódhičárjávatara V,17).

     Pečlivý slovníček pálijských i sanskrtských termínů a index usnadňují orientaci v textech.

Boris Merhaut,