John C. Lilly: Vědec<br> <span class='sub-title'>Metafyzická autobiografie</span>

John C. Lilly
Vědec
Metafyzická autobiografie


Recenze: Pavel Hlavatý: Recenze | Vlastimil Marek: Metafyzický životopis
1. vyd. 2000, ISBN 80-85905-66-3, vázaná, 264 str.

doporučená cena: 298 Kč
naše cena
: 238
ušetříte: 60

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | o Lillym napsali | obsah | Timothy Leary: Předmluva k Vědci | Kapitola 9 | Kapitola 10

Pavel Hlavatý: Recenze

     John Lilly je české čtenářské obci znám především svou útlou ale hutnou knihou Člověk a delfín, která vyšla v českém překladu v roce 1966. Ta přinášela - ve své době zcela převratné - autorovy objevy z oblasti výzkumu života delfínů a možností jejich komunikace s lidmi. Skvělý překlad jedné z jeho dalších knih, autobiografie Vědec s podtitulem metafyzický životopis, vydala v nedávné době v edici Nové trendy společně nakladatelství DharmaGaia a Maťa.

     Lilly je ročník 1915 a tato jeho kniha vyšla poprvé v roce 1978. Je doplněna několika ilustrativně využitými odbornějšími texty a bohatou fotodokumentací, ale její těžiště je nesporně v poutavě napsaném životopisném vyprávění. Dětství a mládí jsou popisovány s pomocí vzpomínek z absolvované psychoanalýzy, kdy si Lilly postupně vybavuje řadu důležitých a přitom pozapomenutých bodů ze svého života.

     Po absolvování obsáhlého studia se postupně stal významným odborníkem v řadě vědeckých oborů, mezi ty nejdůležitější patřila elektronika, biofyzika, neurofyziologie a počítačová teorie. Jeho práce ve všech těchto zmíněných oblastech jsou dodnes považovány za průkopnické. Dlouhodobě zkoumal chování zvířat, a to nejprve hlavně opic. Zdaleka nejznámější jsou ovšem jeho experimenty s delfíny, kterým se dlouhodobě věnoval na konci padesátých a po celá šedesátá léta. Výzkumů v této oblasti nakonec zanechal proto, aby jejich výsledky nebyly - pro reálnou možnost nepřípustné manipulace s živými tvory včetně člověka - zneužity k vojenským či zpravodajským účelům. Na soukromé bázi se však ke komunikaci s kytovci koncem sedmdesátých let vrátil. Kapitola, ve které líčí svůj dlouhodobý konflikt s americkou tajnou službou, při kterém si postupně uvědomuje reálné možnosti zneužití svého výzkumu, patří k nejsilnějším místům celé knihy.

     Kromě práce s delfíny ho nejvíc proslavil objev takzvaného floatačního tanku. Jde o místo, kde je člověk nadnášen solným roztokem tak, aby byl co nejvěrněji simulován stav beztíže. Konstrukce tanku jako jakési uzavíratelné a zvukotěsné vany pak umožňuje naprostou senzorickou deprivaci. V tomto stavu člověk zažívá stav absolutní relaxace a hlubokého uvolnění a může postupně proniknout i do hlubších vrstev své mysli. V knize jsou poutavě popsány jak okolnosti vzniku tohoto objevu, tak rozsáhlé a často překvapivé experimentování se stavy, které umožňuje.

     Lilly je totiž zastáncem myšlenky, že lékař by neměl podat pacientovi lék, který nejprve nevyzkoušel sám na sobě a aplikoval toto pravidlo i na svůj výzkum. Kromě zkušeností z nespočetného množství pobytů ve floatačním tanku jsou proto v knize popsány i pečlivě zdokumentované stavy po požití nejrůznějších látek měnících vědomí, a to včetně jejich pozitivních přínosů i negativních následků.

     Ve své úvodní poznámce autor říká: "Ignorujeme jiné možné inteligence a komunikaci s nimi. Svým způsobem všichni nevědomě trpíme vnitřním neklidem, který nazývám mezidruhovou deprivací." Sám pak ve svém metafyzickém životopise poukazuje na některé možnosti a vlastní zkušenosti komunikace s různými formami mimolidské inteligence.

     John Lilly rovněž proslul svými vizionářskými pohledy na kritický stav současné civilizace, možnost jejího zániku i způsoby řešení některých negativních jevů a trendů. Vedle pasáží, které zachycují důležité momenty autorova života, se proto objevují i kapitoly s hlubšími duchovními přesahy i znepokojivé či naopak optimistické vize možných budoucností.

     Kniha je všestranně inspirativní a přibližuje autorovu složitou a nesnadno zařaditelnou osobnost.

Vltava