Manhe Han Jong-un: Tvoje mlčení

Manhe Han Jong-un
Tvoje mlčení

2. opravené. vyd. 2003, ISBN 80-85905-18-3, brožovaná, 94 str.

doporučená cena: 108 Kč
naše cena
: 92
ušetříte: 16

SLEVA: 15 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | Ivana Gruberová: Milostná poezie Manhe Han Jong-una, buddhistického mnicha | ukázky

Ivana Gruberová: Milostná poezie Manhe Han Jong-una, buddhistického mnicha

       Manhe Han Jong-un (1879-1944) sám sebe jen sotva považoval za básníka. Byl mnichem, který usiloval o reformování korejského buddhismu, po staletí vykázaného konfuciánci za hradby hlavního města Soulu; byl aktivním účastníkem korejského hnutí za nezávislost v březnu 1919, zač ho japonské úřady na tři roky uvěznily (připomeňme, že Korea byla od r. 1910 do konce 2. světové války japonskou kolonií). Byl též autorem několika románů, které se otiskovaly na pokračování v novinách. Avšak nejvíc proslul básnickou sbírkou Tvoje mlčení (1926); těchto 88 básní psaných volným veršem se stalo součástí kánonu moderní korejské literatury.

      Co je tématem této sbírky, korejsky zvané Nimui čchimmuk? (Slovo nim lze přeložit různě: láska, milovaná bytost, můj pán, Ty apod., bývá často mužského rodu, neboť korejští básníci se rádi stylizovali do postavy ženy, bezmocně oplakávající odchod milovaného; čchimmuk - mlčení.) Na středních školách se korejští studenti učí, že nim v Han Jong-unově sbírce znamená milovanou vlast v područí Japonska. Existují však i prameny, v nichž se dočteme o tom, že Han Jong-un prožil milostný vztah se svou dlouholetou příznivkyní a mecenáškou krátce předtím, než podlehla nevyléčitelné nemoci, a že tón jeho lyriky poznamenala tato tragická zkušenost. Ztracená vlast, zemřelá milenka... a nezapomínejme, že Han Jong-un byl buddhistický mnich. Čí je tedy ono "mlčení"? Podívejme se, jak se s touto otázkou vypořádávají literární kritikové v Koreji.

      Song Uk ve svém rozboru sbírky Tvoje mlčení z r. 1974 navrhuje, abychom celou sbírku považovali za záznam procesu, který vede k osvícení, probuzení, přičemž každá báseň může být chápána jako zenový kóan (korejsky kong'an nebo též hwadu). A protože probuzení v zenovém buddhismu nemůže být vyjádřeno slovy, zdůrazňuje Song Uk v Han Jong-unově poetice důležitost symboliky mlčení, ticha a tajemství. Čtenářskou oblibu sbírky vysvětluje tím, že pojmy buddhistické filosofie, jako např. soucit, milosrdenství, moudrost, oběť, objasnil Han Jong-un pomocí prostředků milostné poezie.

      O Se-jong (1974) interpretuje slovo nim jako buddhistické ,pravé já', tj. ne-já (anátman v sanskrtu), a nabízí jako klíč k Han Jong-unově poezii paradox buddhistické filosofie: Pravé já se probouzí k sobě poznáním prázdnoty (šúnjatá v sanskrtu); tato prázdnota neznamená nejzazší nicotu, ale čistou negaci nejzazší existence čehokoli. Poukazem na ,nevýslovnost' této prázdnoty pak O Se-jong vysvětluje, proč nim nemůže než mlčet. A tak v Han Jong-unově básni Existence lásky čteme první verš:

      Když nazveme lásku slovem "láska", už to není láska.

      Zenoví mistři, a Han Jong-un byl jedním z nich, nedůvěřovali slovům a pojmům jakožto prostředkům vyjádření pravdy. (Ostatně nemusíme chodit na Dálný východ, připomeňme si slova Ludwiga Wittgensteina: "O čem není možné mluvit, o tom je třeba mlčet.") Je známo, že Han Jong-un byl silně ovlivněn studiem Vimalakírti-nirdéša sútry, která vysvětluje podstatu mahájánového buddhismu - pojem bódhisattvovství. Bódhisattvové jsou probuzené bytosti, které se ze soucitu k utrpení všeho živého vzdávají nirvány a vracejí se stále na tento svět, aby pomáhaly druhým na cestě k osvobození.

      Já jsem loďka.
      Ty jsi poutník.

      Šlapeš po mně nohama od hlíny.
      Obejmu Tě a převezu přes řeku.

      čteme v Han Jong-unově básni Loďka a poutník. Nejznámějším momentem Vimalakírti-nirdéša sútry je pak Vimalakírtiho mlčení, když byl otázán na princip neduality: stejně tak jako ,mluva' je v nejzazším smyslu bezvýznamná, tak také ,ticho' existuje pouze jako kontrast k mluvě.

      Proniknutí do stejnosti ,ticha' a ,mluvy' je tedy branou k pochopení principu stejnosti. Zde také musíme hledat kořeny paradoxů Han Jong-unovy poezie, např. v básni Naopak: "...Mlčení je Tvým hlasem... Tma je Tvým obličejem... Světlo je Tvým stínem."

      Kim Če-hong (1982) se snaží odpoutat od interpretace Tvého mlčení v rámci buddhistické filosofie. Připomíná termín ,rozvrstvená struktura' (stratified structure) Welleka a Warrena - nim tedy může znamenat milence či milenku, vlast, porobený národ, Buddhu, spravedlnost, pravdu, anátman aj. Kim Če-hong pohlíží na celou sbírku jako na ontologické drama o překonání zoufalství z loučení a opětovném shledání cestou znovuobjevování pravého významu lásky.

      Naskýtá se však další otázka: odkud se vzala v korejské lyrice, do té doby až na výjimky konvenčně přírodní či milostné, takováto metafyzická hloubka? Mnozí z korejských kritiků se zmiňují o silném vlivu, který měla na Han Jong-una poezie bengálského básníka Rabíndranátha Thákura, zejména jeho sbírka Zahradník, jež se dostala do Koreje v roce 1923 v překladu básníka Kim Oka. Stejně jako Thákurova meditativní milostná poezie, i verše sbírky Tvoje mlčení velebí Nejvyššího a touží ujasnit si a překonat dichotomii mezi Já a Ty, tj. Já a Nejvyšší, ať už v hinduistickém nebo v buddhistickém pojetí. Všimněme si, že Han Jong-un ve své básni Když čtu Thákurova Zahradníka nazývá Thákura svým přítelem.

      O sbírce Tvoje mlčení bylo v Koreji napsáno velmi mnoho. Zanechme však nyní její nesnadnou interpretaci teoretikům a pokusme se začíst do těchto v nejširším slova smyslu milostných veršů, které před sedmdesáti lety napsal korejský mnich, i my ve střední Evropě. Vždyť koneckonců veškerá literatura mystické zkušenosti, ať už křesťanské, hinduistické, buddhistické nebo i jiné, může mít univerzální působivost. Řečeno s Han Jong-unem v básni Kdekoli:

      Jsi všude, kam jen můj zrak dohlédne. Zavřela jsem tedy oči a zadívala se nad mraky a pod moře. Proměníš se v úsměv, schováš se mi do srdce, a pak mne líbáš na zavřená oční víčka: "Vidíš mě?" směješ se mi.

      Ivana M. Gruberová