Manhe Han Jong-un: Tvoje mlčení

Manhe Han Jong-un
Tvoje mlčení


Recenze: Miriam Löwensteinová: Kdo je Han Jong-unův milý
2. opravené. vyd. 2003, ISBN 80-85905-18-3, brožovaná, 94 str.

doporučená cena: 108 Kč
naše cena
: 92
ušetříte: 16

SLEVA: 15 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | Ivana Gruberová: Milostná poezie Manhe Han Jong-una, buddhistického mnicha | ukázky

Miriam Löwensteinová: Kdo je Han Jong-unův milý

     Jednou z velkých a dodnes populárních postav stojících u zrodu moderní korejské poezie je vlastenec a buddhistický mnich Han Jong-un, jehož básnická sbírka Nimui čchimmuk (v doslovném překladu Nimovo mlčení) nebyla dodnes jednoznačně vyložena. Pod názvem Tvoje mlčení připravila výbor z autorovy poezie překladatelka Ivana M. Gruberová. Klíčovým bodem sporů, od něhož se odvíjejí všechny další, je slovo "nim" (milý), které najdeme už v názvu knihy. Ve staré korejské poezii bylo určeno vladaři nebo se užívalo pro označení milované osoby, většinou ovšem mužského rodu. Vzhledem k historické situaci okupace Koreje Japonskem a Han Jong-unovým politickým aktivitám bývá "nim" korejskými literárními vědci tradičně vysvětlován jako milovaná, trpící a opuštěná vlast. Druhá nejčastější teorie vychází z faktu Han Jong-unova mnišství: zenbuddhisticky orientovaný Han oslavuje svou sbírkou samého Buddhu či bódhisattvovství a jeho "mlčení" je ticho meditací, jeho obraznost výrazem filozofického vyznání. Třetí, méně často uváděnou variantou je varianta ryze milostné poezie. Han Jong-un totiž podle některých pramenů silně prožíval vztah a předčasnou smrt své dlouholeté přítelkyně a mecenášky. Zatímco korejští literární vědci se spíše přiklánějí k prvním dvěma výkladům, Ivana Gruberová pojala sbírku jako milostnou poezii "v nejširším smyslu slova", s čímž lze nakonec souhlasit. Je pravda, že na mnoha místech skutečně zaznívají motivy téměř notoricky spjaté se starou lyrikou (vrby na dvorku, snění při svíčkách, nekonečnost nebe, dálek, moře, opadalé květy, dlouhé letní noci s měsícem). Další básně by však mohly, pokud by byl pojem "milý" vyložen v souladu s některou z prvních dvou variant, dát textu docela jiný smysl. Jestliže má být Han Jong-un nejen vykládán, ale také překládán, musí mít jeho vlastní slova české ekvivalenty. Gruberová by jistě své stanovisko báseň od básně obhájila, ačkoli zploštěný podtitul knihy "výbor z milostné poezie" - je zcela nepřijatelný. Pak bychom Hanovu duchovní a místy zašifrovanou lyriku degradovali na úroveň exotických samoúčelných hříček. Těžko přenosné do našich prozodických pravidel je i Han Jong-unovo veršové novátorství. Pro celou sbírku překladatelka užívá volný verš; místy, kde to originál vyžaduje, i podobu básně v próze. Sedmdesát let po svém prvním vydání vychází Tvoje mlčení v češtině, což je, bereme-li v úvahu obtížnost a nepřeložitelnost Han Jong-unových obrazů, v každém případě odvážný čin. I kdybychom měli výhrady k překladatelčinu pojetí sbírky, pro většinu čtenářů zůstanou podstatná slova básní - a ta, jak to bývá u dobré poezie zvykem, znějí bez falešných tónů.

Miriamm Löwensteinová. Autorka je koreanistka působící na FF UK     
Mladá fronta DNES, 6. 5. 1997