Lin Wen-yüeh: Devět zastavení s čínskou básní

Lin Wen-yüeh
Devět zastavení s čínskou básní

1. vyd. 1999, ISBN 80-85905-68-X, brožovaná, 161 str.

doporučená cena: 139 Kč
naše cena
: 111
ušetříte: 28

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | o autorce | o knize | Období Šesti dynastií - doba a literatura | Zastavení první (Sie Ling-jün)

o knize

      V květnu až červnu roku 1999 v Ústavu Dálného východu filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze působila jako mimořádná hostující profesorka paní Lin Wen-yüeh z Taiwanské národní univerzity. Tento pobyt byl umožněn velkorysým darem ministra školství Čínské republiky na Taiwanu, z jehož prostředků byly od roku 1996 financovány pobyty taiwanských profesorů v Praze. Profesorka Lin Wen-yüeh přednesla celkem deset přednášek o čínské poezii období Šesti dynastií; po úvodním obecném pojednání o době Šesti dynastií se devětkrát věnovala konkrétním básním. Zaměřila se na stylistické inovace pětislabičné básně š' na přelomu 4. a 5. století v nově vznikajícím žánru přírodní lyriky a posléze na uplatnění nových postupů v dalších žánrech pěstovaných o něco později ve dvorském prostředí, v tzv. básních - zátiších a v básních o krásných ženách. Přístup prof. Lin Wen-yüeh je unikátní komplexností pohledu a schopností objevovat souvislosti mezi žánry tradičně považovanými za nesouměřitelné, tj. mezi "závažnou" a "hlubokou" přírodní lyrikou a "plytkou", ba "morálně pokleslou" dvorskou básní. Hlavní náplní přednášek byla četba a interpretace básnických děl, na nichž profesorka Lin Wen-yüeh demonstrovala svoje pojetí literárního vývoje. Záznam těchto přednášek předkládáme v této knize.

      Olga Lomová