Seung Sahn: Deset bran<br> <span class='sub-title'>Kong-anové učení zenového mistra Seung Sahna</span>

Seung Sahn
Deset bran
Kong-anové učení zenového mistra Seung Sahna

1. vyd. 2001, ISBN 80-85905-92-2, vázaná, 152 str.

doporučená cena: 148 Kč
naše cena
: 118
ušetříte: 30

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | Životopis zenového mistra Seung Sahna | Zenový kruh | Předmluva róšiho Roberta Aitkena | Úvod | báseň Deset bran | První brána: Džo Džuův pes

Zenový kruh

Vysvětlím zen pomocí kruhu. Na kruhu je vyznačeno pět bodů: 0°, 90°, 180°, 270° a 360°, přičemž 360° je přesně týž bod jako 0°.

Začneme ve výseči 0° do 90° -- což je oblast myšlení a připoutanosti. Myšlení je touha a touha je utrpení. Všechny věci jsou rozděleny do protikladů: dobré a špatné, krásné a ošklivé, moje a tvoje. Mám rád to, nemám rád ono. Pokouším se získat štěstí a vyhnout se utrpení. Takže život zde je utrpením a utrpení životem.

Nad 90° je oblast vědomí neboli karmické já. Pod 90° je připoutanost ke jménu a formě, zde je připoutanost k myšlení. Dříve než jste se narodili, byli jste nulou, teď jste jedničkou. V budoucnosti zemřete a budete opět nulou. Takže nula se rovná jedné, jedna se rovná nule. Všechny věci zde jsou stejné, protože jsou téže podstaty. Všechny věci mají jméno a formu, ale jejich jména a formy vycházejí z prázdnoty a do prázdnoty se vrací. To je však stále myšlení.

Na 180° není vůbec žádné myšlení. Je zde zkušenost skutečné prázdnoty. Před myšlením nejsou slova ani žádná řeč. Nejsou tady žádné hory, žádné řeky, žádný Bůh, žádný Buddha, vůbec nic. Je jenom ? ÚDER!

Následuje oblast do 270°, oblast magie a zázraků. Existuje zde úplná svoboda, bez jakékoli překážky v prostoru nebo čase. Říká se tomu živé myšlení. Mohu své tělo změnit v tělo hada. Mohu plout na mraku do Západního ráje. Mohu kráčet po vodě. Chci-li život, mám život, chci-li smrt, mám smrt. V této oblasti může socha plakat, země není tmavá ani světlá, strom nemá kořeny, údolí nemá ozvěnu.

Zůstanete-li na 180°, budete připoutáni k prázdnotě. Zůstanete-li na 270°, budete připoutáni ke svobodě.

Na 360° jsou všechny věci takové, jaké jsou; pravda je právě taková. "Právě taková" znamená, že neexistuje žádná připoutanost. Tento bod je totožný s bodem nula: přicházíme tam, odkud jsme vyšli, kde jsme vždycky byli. Rozdíl je v tom, že 0° je připoutaným myšlením, zatímco 360° je myšlením nepřipoutaným.

Například, když řídíte auto s připoutanou myslí, bude vaše mysl někde jinde a vy projedete křižovatku na červenou. Nepřipoutané myšlení znamená, že vaše mysl je neustále čistá. Když řídíte, tak nemyslíte, jenom řídíte. Pravda je tedy právě taková. Červená znamená stop, zelená znamená jeď. Jednání je intuitivní, což znamená jednání bez jakékoli touhy a připoutanosti. Moje mysl je jako čisté zrcadlo, odráží všechno právě takové, jaké to je. Objeví se červená a zrcadlo se zbarví červeně, objeví se žlutá a zrcadlo se zbarví žlutě. Takto žijí bódhisattvové. Nemám žádné touhy pro sebe. Mé jednání je pro všechny lidi.

0° je Malé Já. 90° je Karmické Já. 180° je Žádné Já. 270° je Svobodné Já. 360° je Velké Já. Velké Já je nekonečný čas, nekonečný prostor. Není zde život ani smrt. Já si pouze přeje vysvobodit všechny lidi. Když jsou lidé veselí, jsem veselý, když jsou smutní, jsem smutný.

Zen je dosažením 360°. Dosáhnete-li 360°, všechny stupně na kruhu zmizí. Kruh je pouze pomůckou zenového učení. Ve skutečnosti neexistuje. Používáme jej ke zjednodušení myšlení a ke zkoušení studentova porozumění.