Florinda Donnerová: Bytí ve snění<br> <span class='sub-title'>Zasvěcení do světa čarodějů</span>

Florinda Donnerová
Bytí ve snění
Zasvěcení do světa čarodějů

1. vyd. 1998, ISBN 80-85905-46-9, brožovaná, 304 str.

doporučená cena: 288 Kč
naše cena
: 173
ušetříte: 115

SLEVA: 40 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O knize | o autorce | výroky o knize (C. Castaneda, O. Stone, G. Rothová, J. Pintarová) | Rozhovor s Florindou Donner-Grauovou, Taishou Abelarovou a Carol Tiggsovou | Tři krátké ukázky z knihy

Rozhovor s Florindou Donner-Grauovou, Taishou Abelarovou a Carol Tiggsovou


Otázky kladla Concha Labartová.

První publikace v Mas Alla, 1. 4. 1997, Španělsko (přeloženo ze španělštiny).

Otázka: Byly jste spolu s Carlosem Castanedou žačkami Juana Matuse a čarodějů jeho skupiny. Po léta jste zůstávaly v anonymitě a teprve před nedávnou dobou jste se rozhodly o svém učednictví promluvit. Proč to dlouhé mlčení? Co vás přimělo k této změně?

Odpověď: Nejdříve bychom chtěly vysvětlit, že každá z nás poznala člověka, o němž Carlos Castaneda hovoří jako o nagualu Juanu Matusovi, pod jiným jménem: Melchior Yaoquizque, John Michael Abelar a Mariano Aureliano. Aby nedošlo ke zmatkům a nedorozuměním, nazýváme jej starým nagualem, přičemž výraz "starý" nepoukazuje na jeho stáří, nýbrž zkušenosti, a používáme jej především proto, abychom jej odlišili od nového naguala, Carlose Castanedy.

Rozprávění o našem učení u starého naguala nebylo ani v nejmenším součástí našeho úkolu, který pro nás byl určen. Právě proto jsme zůstávaly v naprosté anonymitě.

K absolutní změně našich cílů a snah došlo roku 1985, když se vrátila Carol Tiggsová. Jejím úkolem původně bylo provádět nás tím, co by pro dnešního moderního člověka mohlo být přeloženo jako čas a prostor, nicméně šamani starobylého Mexika tuto záležitost nazývají vědomím. Usmysleli si, že podniknou cestu tak zvaným temným mořem vědomí.

K tomuto přechodu nás měla vést Carol Tiggsová. Po svém návratu ale spontánně změnila cíl naší soukromé cesty v cosi ještě dalekosáhlejšího. Právě tato změna nás přivedla k ukončení naší anonymity a vyučování magických pohybů šamanů starobylého Mexika.

Otázka: Lišila se výuka, kterou vám poskytoval don Juan, od výuky, kterou prošel Carlos Castaneda? Pokud ano, v čem se lišila? Jak by jste popsaly dona Juana a čaroděje a čarodějky jeho skupiny?

Odpověď: Výuka, kterou jsme obdržely, se výuce poskytnuté Carlosu Castanedovi vůbec nepodobala, a to z toho jednoduchého důvodu, že jsme ženy. Máme orgány, které muži nemají, tedy vaječníky a dělohu, a které jsou velmi důležité. Výuku dona Juana tvořily čistě jeho činy. Co se týče popisu čarodějů a čarodějek skupiny starého naguala, v této chvíli můžeme pouze říci, že jsou výjimečnými bytostmi. Mluvit o nich jako o lidech každodenního světa by bylo pošetilé.

Můžeme alespoň říci, že jich bylo i se starým nagualem šestnáct a že byli ve stavu dokonalé vitality a mládí. Všichni byli staří, a přece nebyli staří. Když jsme se jednou starého naguala zvědavě a užasle zeptaly na příčinu jejich neuvěřitelného elánu, odpověděl, že je na každém kroku omlazuje jejich spojení s nekonečnem.

Otázka: Zatímco mnohé současné psychologické a sociologické trendy hlásají smazání rozdílů mezi muži a ženami, ve vašich knihách jsme se dočetli o značném rozdílu mezi nimi, tkvícím v jejich způsobu dosahování poznání. Můžete tuto otázku objasnit? V čem se vy a vaše zkušenosti čarodějek liší od zkušeností Carlose Castanedy?

Odpověď: Rozdíl mezi čaroději a čarodějkami linie starého naguala je velmi prostý. Jako každá jiná žena máme i my lůno. Tyto orgány - děloha a vaječníky - podle čarodějů ženám usnadňují vstup do neobvyklých oblastí vědomí. Čarodějové říkají, že vesmír obsahuje kolosální sílu. Je to stálá síla, která kolísá, ale nemění se. Tuto sílu nazývají vědomím či temným mořem vědomí. Čarodějové tvrdí, že s touto silou jsou spojeny všechny živé bytosti. Bod, který je s ní spojuje, nazývají slučovacím bodem. Dále říkají, že žena má díky přítomnosti lůna ve svém těle schopnost přemístit slučovací bod do nové polohy.

Rády bychom zdůraznily, že čarodějové věří, že slučovací bod každé lidské bytosti se nachází na stejném místě, a to tři stopy (tady bude nejspíš chyba, podle všeho by tady mělo být tři palce, pozn. překl.) pod lopatkami. Když čarodějové vidí lidské bytosti jako energii, vnímají tento bod jako nakupení energetických polí ve formě zářivé koule.

Čarodějové říkají, že muži tuto schopnost nemají, protože jejich pohlavní orgány se nacházejí vně těla. Bylo by tedy absurdní, aby se čarodějové pokoušeli smazat nebo zamlžovat tyto energetické rozdíly. Chování čarodějů a čarodějek ve společenském řádu je téměř stejné. Tento energetický rozdíl však vytváří rozdíl v chování mužských a ženských praktiků. Čarodějové a čarodějky se navzájem doplňují. Velká schopnost čarodějek přemisťovat slučovací bod slouží jako základna pro činy čarodějů, které se na druhou stranu vyznačují větší vytrvalostí a neochvějnějším záměrem.

Otázka: Vaše knihy rovněž hovoří o tom, že Florinda Donner-Grauová a Taisha Abelarová reprezentují každá jinou oblast světa šamanismu. Jedna z vás je snířkou a druhá stopařkou. Tyto atraktivní a neobvyklé výrazy jsou ale často používány zmateně a vykládány různými způsoby. Jaký je skutečný význam těchto dvou skupin? Co v praxi znamená, že Florinda Donner-Grauová je snířkou a Taisha Abelarová stopařkou.

Odpověď: Rozdíl je stejně jako u předchozí otázky velmi prostý, jelikož jej určují naše energie.

Florinda Donner-Grauová je snířka, protože má neobyčejnou schopnost přemisťovat slučovací bod. Čarodějové tvrdí, že pokud je slučovací bod, který je bodem našeho spojení s temným mořem vědomí, přemístěn, pak slučuje nové nakupení energetických polí. Toto nakupení se sice podobá tomu obvyklému, nicméně je odlišné - vnímáme totiž jiný svět, který není světem každodenního života.

Nadáním Taishy Abelarové jakožto pátračky je její schopnost upevnit slučovací bod v jeho nové pozici, do které byl přemístěn. Bez této schopnosti upevnit slučovací bod je vnímání jiného světa příliš prchavé, což se velmi podobá účinku halucinogenů - výsledkem je hojnost nepochopitelných obrazů. Čarodějové věří, že účinkem halucinogenů je přemístění slučovacího bodu, které je však velmi chaotické a dočasné.

Otázka: Ve svých posledních knihách, Bytí ve snění a Čarodějský přechod, popisujete své osobní zkušenosti, které jsou jen těžko přijatelné. Prostupy do jiných světů, cestování do neznáma, kontakt s anorganickými bytostmi, jsou zkušenostmi, které se vzpírají rozumu. Čtenář je v pokušení buď těmto vyprávěním ani v nejmenším nevěřit, nebo vás pokládat za bytosti přesahující dobro a zlo, bytosti nedotknutelné nemocí, stářím či smrtí. Jaká je každodenní realita čarodějky? Jak se život v chronologickém čase slučuje s životem v čarodějském čase?

Odpověď: Vaše otázka je příliš abstraktní a přitažená za vlasy. Snad nám odpustíte naši upřímnost. Nejsme intelektuálními bytostmi a rozhodně nejsme schopné výkonu, kdy se intelekt zabývá světy, které ve skutečnosti nemají význam. Nikdo z nás není povznesen nad dobro a zlo, nemoc ani stáří.

Starý nagual nás přesvědčil o tom, že existují dvě kategorie lidských bytostí. Většina z nás patří do skupiny, kterou čarodějové nazývají (nutno dodat, že hanlivě) "nesmrtelní". Druhá kategorie je skupinou bytostí, jež zemřou.

Starý nagual nám vysvětlil, že jakožto nesmrtelné bytosti nepřijímáme smrt jako výchozí bod, a proto si dopřáváme nepředstavitelný luxus života zapleteného do slov, popisů, polemik, dohod a neshod.

Druhá kategorie je skupinou čarodějů, bytostí, jež zemřou, a které si nikdy a za žádných okolností nemohou dovolit luxus intelektuálních tvrzení. Ať jsme čímkoli, jsme bytostmi bez důležitosti. Ať už máme cokoli, máme i přesvědčení, že jsme bytosti, které jednoho dne zemřou, a nezbytně budou tváří v tvář čelit nekonečnu. Naše příprava je tou nejjednodušší věcí na světě: 24 hodin denně se připravujeme na toto setkání s nekonečnem.

Starému nagualovi se podařilo vymazat naši zapeklitou představu nesmrtelnosti a naši lhostejnost k životu, a přesvědčit nás o tom, že jelikož jsme bytosti, které zemřou, můžeme rozšířit možnosti volby v našem životě. Čarodějové trvají na tom, že lidské bytosti jsou magickými bytostmi, jež jsou schopné ohromujících činů a úspěchu, jakmile se jim podaří zbavit se představ, které z nich činí obyčejné lidské bytosti.

Naše knihy jsou ve skutečnosti fenomenologickými popisy podivuhodných možností vnímání, přístupných nám všem, obzvláště ženám, možností opomíjených v důsledku našeho zvyku sebereflexe. Čarodějové říkají, že pro nás lidské bytosti existuje jen Já, JÁ a pouze JÁ. V takovém stavu přichází v úvahu pouze to, co se týká našeho JÁ. A cokoli se týká našeho JÁ, nemůže vést k ničemu jinému než vzteku a zášti.

Otázka: Carlos Castaneda je novým nagualem. Co to pro vás znamená jako pro ženy a co to znamená pro čarodějky vaší skupiny. Může být nagualem i žena?

Odpověď: Pro nás to znamená, že Carlos Castaneda je naším poradcem, právníkem, který ví, kde podepsat doklady týkající se nekonečna. Je naším právním zástupcem ve věci nekonečna. Samozřejmě že by to mohla provést i žena, ale jak říkají čarodějové, proč vstávat, když to můžeš provést, zatímco ležíš v posteli?

Být právním zástupcem je opravdová svízel. Starý nagual obvykle žertem poukazoval na to, že být nagualem znamená v podstatě totéž, jako být sluha. "Krucinál, Jamesi, běž do kuchyně a přines mi sůl. Nemůžu vstát, jsem příliš unavený." A James samozřejmě musí vstát, běžet do kuchyně a přinést sůl.

Otázka: Jedním z nejpřekvapivějších bodů učení dona Juana Matuse je možnost alternativní formy smrti. Jak jste řekly, on a jeho skupina dosáhli této alternativní smrti. Jak si vysvětlujete jejich zmizení poté, co se proměnili ve vědomí?

Odpověď: Tato otázka snad vypadá jednoduše, odpověď na ni je ale velmi těžká. Praktikujeme nauku starého naguala. Zdá se nám, že svou otázkou chcete dosáhnout psychologického vysvětlení, které by se podobalo vysvětlením moderní vědy. Bohužel vám nemůžeme podat vysvětlení vymykající se tomu, čím jsme.

Starý nagual a čarodějové jeho skupiny zemřeli alternativní smrtí, což je možné pro každého z nás, pokud máme nezbytnou disciplínu.

Můžeme jen říci, že starý nagual a jeho lidé žili život profesionálně, což znamená, že zodpovídali za všechny své činy, dokonce i za ty nejnepatrnější, protože si veškeré své jednání neobyčejně uvědomovali. Za takových okolností zemřít alternativní smrtí není natolik nepředstavitelnou možností.

Otázka: Cítíte se připraveny na poslední skok? Co vás podle vašeho názoru čeká ve vesmíru, který je neosobní, chladný a krutý?

Odpověď: Očekáváme nekonečný boj a možnost být svědkem nekonečna, ať už po dobu jedné sekundy nebo pěti biliónů let.

Otázka: Někteří čtenáři literárních prací Carlose Castanedy jeho knihám vytýkají nedostatek duchovního náboje a láskyplných slov. Je svět bojovníka opravdu tak chladný? Necítíte snad lidské emoce? Nebo snad tyto emoce pro vás mají jiný význam?

Odpověď: Ano, mají pro nás jiný význam. Slova "láska" nebo "duchovnost" nepoužíváme, protože nás starý nagual přesvědčil o tom, že jsou prázdnými pojmy. Ne však samotná láska nebo duchovnost, nýbrž používání těchto dvou slov. Říkal, že pokud se opravdu považujeme za nesmrtelné bytosti, které si mohou dovolit luxus života v obrovských rozporech a nekonečném sobectví, pokud pro nás má význam pouze okamžité uspokojení, jak by pro nás mohla být láska nebo duchovnost něčím autentickým. Starý nagual považoval tyto pojmy za neúspěšné, mrtvé, za slova, která nikdo není připraven podložit. Řekl, že kdykoli jsme s těmito rozpory konfrontováni, prohlásíme, že jakožto lidské bytosti jsme slabí.

Starý nagual nám řekl, že všeobecně platí, že nás, lidské bytosti, nikdo nenaučil lásce. Naučili nás pouze pociťovat příjemné emoce, které přísluší pouze osobnímu JÁ. Nekonečno je velkolepé a nelítostné, a není v něm místo pro klamné koncepty, ať už se nám zdají jakkoli příjemné.

Otázka: Zdá se, že klíč k rozšíření našich schopností vnímání leží v množství energie, kterou můžeme disponovat, a že stav energie současného člověka je dost žalostný. Jaké jsou hlavní zásady shromažďování energie? Má tuto možnost i člověk, který se musí starat o rodinu, každý den jít do práce a plně se účastnit společenského světa? Jakou roli v hromadění energie hraje celibát, jeden z nejdiskutabilnějších bodů vašich knih?

Odpověď: Podle starého naguala je celibát vhodný pro většinu z nás. Nikoli z morálních důvodů, nýbrž proto, že nemáme dostatek energie. Objasnil nám, že většina z nás byla počata uprostřed manželské nudy. Jakožto praktický čaroděj zastával názor, že početí je věc nanejvýš důležitá. Řekl, že pokud matka nebyla v okamžiku početí schopna dosáhnout orgasmu, výsledkem je cosi, co nazval "znuděným početím". Za takových podmínek energie není přítomna. Těm, kteří byli počati za takových okolností, don Juan doporučoval celibát.

Jako další způsob shromažďování energie don Juan doporučoval bourání zmatečných vzorců chování, jakými jsou například neustálé zaujetí romantickými známostmi, prosazování a obrana našeho já v každodenním životě, krajní rutina a především neústupné trvání na zájmech ega.

Jakmile je v těchto bodech dosaženo úspěchu, kdokoli z nás může mít energii nezbytnou k moudřejšímu užívání času, prostoru a společenského řádu.

Otázka: Vaším nejnovějším příspěvkem těm, kteří se zajímají o svět dona Juana Matuse, jsou magické cviky Tensegrity, kterým připisujete velkou důležitost. Co může Tensegrita přinést těm, kteří ji praktikují? Může být přirovnána k jakémukoli jinému druhu fyzického cvičení, či má jiné vlastnosti?

Odpověď: Tensegrita těm, kteří ji praktikují, přináší energii. Od jakéhokoli jiného systému fyzických cvičení ji odlišuje fakt, že její záměr určili šamani starobylého Mexika. Tímto záměrem je osvobození bytosti, která zemře.

Otázka: Co vás motivovalo k rozsáhlému šíření svých poznatků prostřednictvím veřejných seminářů. Domníváte se, že tento přístup, který nutně předpokládá použití komerčních prostředků a velkých shromáždění, bude opravdu účinný pro toho, kdo se snaží dosáhnout své proměny?

Odpověď: Značný přínos velkého davu praktiků pro nás byl naprostým překvapením. Starý nagual o něčem takovém nikdy nemluvil, protože neměl příležitost stát se toho svědkem. Lidský zástup dává Tensegritě společný záměr a jednotlivé praktiky pobízí k výkonům, které jsme původně v rámci seminářů považovali za nemožné.

Otázka: Tvrdíte, že jste ukončením linie dona Juana a že se zabýváte novými věcmi, které šamanům, jež vás předcházeli, nebyly známy. Puristé by vás dost možná obvinili z odtrženosti od původních nauk. Do jaké míry jste se odchýlili od šamanské tradice, které vás vyučoval don Juan? Jaký je nový směr vaší práce?

Odpověď: Od nauky starého naguala jsme se ani v nejmenším neodchýlili. Úkolem, kterým nás pověřil, je uzavření jeho linie zlatou sponou, o což se pokoušíme.

Semináře jsou pro nás jediným způsobem, jak s vámi navázat kontakt a udržet vaši pozornost. Carlos Castaneda vyučoval Tensegritu deset let ty, kteří jej o to požádali, a podařilo se mu pouze poskytnout slovní zásobu těm, kteří na zneužívání Carlose Castanedy založili své kariéry.

Hodnocení knihy
Další naše knížky
DharmaGaia mj. vydala:

Gato: Učení Nagualů