Fritjof Capra: Bod obratu<br> <span class='sub-title'>Věda, společnost a nová kultura</span>

Fritjof Capra
Bod obratu
Věda, společnost a nová kultura

1. vyd. 2002, ISBN 80-85905-42-6, vázaná, 520 str.

doporučená cena: 398 Kč
naše cena
: 318
ušetříte: 80

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | Obsah | Předmluva | Předmluva k českému vydání | 1. kapitola - Obrat doby |

Anotace

Polemika amerického fyzika o filosofických a společenských důsledcích moderní vědy a změny vědeckého paradigmatu. Capra napsal tuto knihu ve spolupráci se Stanislavem Grofem, Gregory Batesonem, Hazel Hendersonovou, Margaret Lockovou a Carlem Simontonem a dalšími významnými vědci.

Ve čtyřech částech popisuje historický vývoj a důsledky karteziánsko-newtonovského světonázoru, jeho hluboký vliv na biologii, medicínu, psychologii a ekonomii, krizi a transformaci současného myšlení. V poslední části následuje detailní diskuse o nové vizi reality. Tato nová vize zahrnuje vznikající systémové pohledy na život, myšlení, vědomí a evoluci, odpovídající holistický přístup ke zdraví a léčitelství, integraci západních a východních přístupů k psychologii a psychoterapii, nový pojmový aparát pro ekonomii a technologie i ekologickou a feministickou perspektivu do budoucna, která je ve své konečné povaze duchovní a povede k opravdovým změnám v našich sociálních a politických strukturách.

"Poté, co civilizace dosáhnou vrcholu vitality, ztrácejí svoji kulturní sílu a směřují k úpadku. Podstatným prvkem takového kolapsu bývá ztráta flexibility. Jakmile sociální struktury a vzorce chování ustrnou natolik, že společnost se již nedokáže přizpůsobovat měnícím se situacím, pak není dále schopna pokračovat v tvůrčím procesu kulturní evoluce. [...] Tuto ztrátu flexibility doprovází všeobecný nedostatek harmonie, který vede k sociálním konfliktům a rozpadu. [...]

Došel jsem k přesvědčení, že dnes právě takovou hlubokou celosvětovou krizí procházíme. Je to komplexní, mnohorozměrná krize, jejíž různé stránky postihují každý aspekt našeho života: techniku, naše zdraví a způsob obživy, kvalitu životního prostředí a sociální vztahy, hospodářství i politiku. Představují krizi intelektuální, morální i duchovní. Krizi co do míry a naléhavosti v zaznamenané lidské historii nebývalou... O jejích četných projevech můžeme číst každý den v novinách. Postihuje nás vysoká inflace a nezaměstnanost, nacházíme se v energetické krizi, v krizi zdravotnictví, ve znečištěném prostředí jsme svědky dalších ekologických katastrof, čelíme rostoucí vlně násilí a kriminality, a tak dále.

Základní tezí této knihy je, že toto všechno jsou různé projevy jedné a té samé krize, a že tato krize je v podstatě krizí vnímání. Podobně jako u krize fyziky ve dvacátých letech našeho století, to vyplývá z faktu, že se pokoušíme aplikovat koncepty zastaralého světového názoru, mechanistického pohledu na svět příslušejícího karteziánsko-newtonovské vědě, na realitu, která již nemůže být v termínech tohoto pojetí chápána. Žijeme dnes v globálně propojeném světě, kde všechny biologické, psychologické, sociální a ekologické fenomény jsou na sobě vzájemně závislé. Pro popis tohoto světa je nutný ekologický úhel pohledu, a takový karteziánský svět nenabízí.

Potřebujeme nové paradigma - novou vizi reality. Základní změnu v našem myšlení, vnímání a hodnotách."

O Bodu obratu napsali

"Tato nádherná a podnětná kniha je základním průvodcem každého, kdo uvažuje o tom, jaké místo má věda a metavěda v naší současné kultuře." Jim Lovelock, biolog, autor knihy Gaia. Živoucí planeta

"...klíčová kniha." R. D. Laing, psycholog

"Jedna z nejdůležitějších knížek 80. let." John Gribbin, fyzik

"Capra to objasňuje s výjimečnou jasností." Guardian