Sedmibodový výcvik mysli
Čhekawa Ješe Dordže

 

Čhekawa Ješe Dordže: Sedmibodový výcvik mysli
 
 
Nejprve prováděj přípravná cvičení.
 
Všechny jevy považuj za sen.
Analyzuj nezrozenou povahu prvotního vědomí.
Protilátka se sama od sebe rozpustí.
Povaha cesty spočívá v álaji.
Po meditaci považuj veškeré jevy za iluzorní.
Cvič se střídavě dávat a brát,
obojím osedlej svůj dech.
Tři druhy objektů, tři jedy a tři kořeny ctnosti.
Ať činíš cokoli, cvič se v dodržování zásad.
Se sledem cvičení začni u sebe.
 
Je-li celý svět naplněn zlem,
přeměň veškerá protivenství na cestu k osvobození.
Veškerou vinu svaluj na jediné.
Přemítej o dobrotě všech bytostí.
Nepřekonatelnou ochranou je prázdnota;
iluzorní jevy jsou vnímány jako čtyři káje.
Nejlepší metodou je zvládnout čtyřdílnou praxi.
Nepředvídané okolnosti použij jako cestu k probuzení
v okamžiku, kdy se objeví.
 
Krátce shrnuté esenciální pokyny:
Uveď v praxi pět sil.
Jako návod k umírání mahájána vyučuje
těchto pět sil. Záleží na tvém jednání.
 
Veškerá dharma má jediný cíl.
Spoléhej na lepšího ze dvou svědků.
Veselá mysl nechť je ti oporou.
Zkušený může cvičit i rozptýlen.
 
Vždy se cvič ve třech všeobecných bodech.
Změň svůj postoj a pevně jej udržuj.
Nehovoř o nedostatcích.
Neměj názory na jednání druhých.
Nejprve pracuj na svých nejsilnějších
rušivých emocích.
 
Vzdej se touhy po výsledku.
Vzdej se otráveného jídla.
Neospravedlňuj své jednání smyslem pro povinnost.
Neoplácej urážku urážkou.
Nečekej v záloze.
Neútoč na slabosti.
Nenakládej náklad dzo na oslí hřbet.
Nechval s postranními myšlenkami.
Nezneužívej lék.
Nesnižuj boha na úroveň démona.
Nezneužívej utrpení.
 
Vše dělej s jediným záměrem.
Na všechna protivenství užívej jediný lék.
Musíš učinit dvě věci, na začátku a na konci.
Buď připraven přijmout cokoli.
Opatruj dvě věci, i kdyby tě to mělo stát život.
Cvič se ve třech obtížných disciplínách.
Hledej oporu ve splnění tří základních podmínek.
Medituj o třech postojích, které nesmějí ochabnout.
Tři věci udržuj pohromadě.
Cvič nestranně ve všech oblastech;
tvé cvičení musí být hluboké a rozsáhlé.
Vždy medituj o tom, co je nevyhnutelné.
Nebuď závislý na vnějších okolnostech.
Tentokrát učiň, co je důležité.
Vyvaruj se omylů.
Na stezce buď důsledný.
Ve výcviku buď horlivý.
Osvoboď se analýzou a ověřováním.
To, co činíš, neber příliš vážně.
Nebuď špatně naložený.
Nebuď náladový.
Nečekej, že budeš odměněn.
 
Toto shrnuté jádro instrukcí,
které přetváří vzestup pětinásobného úpadku
na cestu k osvícení,
předal Serlingpa.
Po dozrání karmy předchozího výcviku,
s pocitem mocné inspirace,
nedbal jsem utrpení a odsudků
a vyhledal pokyny, jak pokořit lpění na vlastním já.
I když teď zemřu, nemám čeho litovat.

Publikováno spolu s komentářem Dilgo Khjence Rinpočheho v knize Nebojácný soucit.