Mahájánový buddhismus

Jádro transcendentální moudrosti Jádro transcendentální moudrosti. Bhagavatípradžňápáramitáhrdajasútra
Jádro vítězné transcendentální moudrosti (sans. Bhagavatípradžňápáramitáhrdaja, tib. Čomdändäma šerabkji pharoltučhinpä ňingpo), známá obvykle jako Sútra srdce, je jedním z nejznámějších a nejpřekládanějších buddhistických textů vůbec. Z tibetštiny přeložil Josef Kolmaš, publikováno jako Jádro transcendentální moudrosti (DharmaGaia 1992).
Sedmibodový výcvik mysli Čhekawa Ješe Dordže: Sedmibodový výcvik mysli
Kořenový text meditačního cvičení podle Atíšova Sedmibodovému výcviku mysli (11. stol.). Ten v kostce vysvětluje mahájánovou praxi bódhisattvy od pěstování mysli probuzení (bódhičitta), přes meditaci tonglen (imaginativní výměnu vlastního štěstí za utrpení druhých) až k praktickým radám, jak nevyhnutelné životní těžkosti využít pro další postup na cestě k probuzení. Publikováno v knize Nebojácný soucit s komentářem Dilgo Khjence Rinpočheho.