Rozprava o ohni . Áditta parijája sutta, S. XXXV, 28
Buddha

 

Rozprava o ohni
(Áditta parijája sutta, S. XXXV, 28)
 
Takto jsem slyšel. Jednou dlel Vznešený v Gaji, na místě zvaném Gajasísa, spolu s tisícem mnichů. Tam Vznešený oslovil mnichy takto:
 
„Ó mnichové, všechno je v ohni. Co všechno, ó mnichové, je v ohni?
 
Oko, mnichové, je v ohni, tvary viditelné okem jsou v ohni, zrakové vědomí je v ohni, zrakový kontakt je v ohni. I ty pocity, jež vznikají se zrakovým kontaktem jako s podmínkou, ať jsou příjemné, nepříjemné, nebo neutrální, ty jsou také v ohni.
 
Čím je to způsobeno, že jsou v ohni? Jsou v ohni dík plamenu vášně, plamenu nenávisti, plamenu zaslepenosti, dík zrození, stárnutí, smrti, dík žalu, zármutku, strasti, sklíčenosti a dík zoufalství. Tak vám pravím.
 
Ucho, mnichové, je v ohni, zvuky slyšitelné uchem jsou v ohni, sluchové vědomí je v ohni, sluchový kontakt je v ohni. I ty pocity, jež vznikají se sluchovým kontaktem jako s podmínkou, ať jsou příjemné, nepříjemné nebo neutrální, ty jsou také v ohni.
 
Čím je to způsobeno, že jsou v ohni? Jsou v ohni dík plamenu vášně, plamenu nenávisti, plamenu zaslepenosti, dík zrození, stárnutí, smrti, dík žalu, zármutku, strasti, sklíčenosti a dík zoufalství. Tak vám pravím.
 
Nos, mnichové, je v ohni, vůně cítitelné nosem jsou v ohni, vědomí nosu je v ohni, kontakt nosu je v ohni. I ty pocity, jež vznikají s kontaktem nosu jako s podmínkou, ať jsou příjemné, nepříjemné nebo neutrální, ty jsou také v ohni.
 
Čím je to způsobeno, že jsou v ohni? Jsou v ohni dík plamenu vášně, plamenu nenávisti, plamenu zaslepenosti, dík zrození, stárnutí, smrti, dík žalu, zármutku, strasti, sklíčenosti a dík zoufalství. Tak vám pravím.
 
Jazyk, mnichové, je v ohni, chutě cítitelné jazykem jsou v ohni, chuťové vědomí je v ohni, chuťový kontakt je v ohni. I ty pocity, jež vznikají s chuťovým kontaktem jako s podmínkou, ať jsou příjemné, nepříjemné nebo neutrální, ty jsou také v ohni.
 
Čím je to způsobeno, že jsou v ohni? Jsou v ohni dík plamenu vášně, plamenu nenávisti, plamenu zaslepenosti, dík zrození, stárnutí, smrti, dík žalu, zármutku, strasti, sklíčenosti a dík zoufalství. Tak vám pravím.
 
Tělo, mnichové, je v ohni, věci, jichž se dotýkáme, jsou v ohni, tělesné vědomí je v ohni, tělesný kontakt je v ohni. I ty pocity, jež vznikají s tělesným kontaktem jako s podmínkou, ať jsou příjemné, nepříjemné nebo neutrální, ty jsou také v ohni.
 
Čím je to způsobeno, že jsou v ohni? Jsou v ohni dík plamenu vášně, plamenu nenávisti, plamenu zaslepenosti, dík zrození, stárnutí, smrti, dík žalu, zármutku, strasti, sklíčenosti a dík zoufalství. Tak vám pravím.
 
Mysl, mnichové, je v ohni, myšlenkové předměty jsou v ohni, vědomí mysli je v ohni, kontakt mysli je v ohni. I ty pocity, jež vznikají s kontaktem mysli jako s podmínkou, ať jsou příjemné, nepříjemné nebo neutrální, ty jsou také v ohni.
 
Čím je to způsobeno, že jsou v ohni? Jsou v ohni dík plamenu vášně, plamenu nenávisti, plamenu zaslepenosti, dík zrození, stárnutí, smrti, dík žalu, zármutku, strasti, sklíčenosti a dík zoufalství. Tak vám pravím.
 
Mnichové, když vznešený žák toto slyší a dle toho také vše nahlíží, odvrací se od oka, odvrací se i od tvarů viditelných okem, odvrací se i od zrakového vědomí, odvrací se i od zrakového kontaktu, odvrací se i od těch pocitů, jež vznikají se zrakovým kontaktem jako s podmínkou, ať jsou příjemné, nepříjemné nebo neutrální.
 
Mnichové, když vznešený žák toto slyší a dle toho také vše nahlíží, odvrací se od ucha, odvrací se i od zvuků slyšitelných uchem, odvrací se i od sluchového vědomí, odvrací se i od sluchového kontaktu, odvrací se i od těch pocitů, jež vznikají se sluchovým kontaktem jako s podmínkou, ať jsou příjemné, nepříjemné nebo neutrální.
 
Mnichové, když vznešený žák toto slyší a dle toho také vše nahlíží, odvrací se od nosu, odvrací se i od vůní cítitelných nosem, odvrací se i od vědomí nosu, odvrací se i od kontaktu nosu, odvrací se i od těch pocitů, jež vznikají s kontaktem nosu jako s podmínkou, ať jsou příjemné, nepříjemné nebo neutrální.
 
Mnichové, když vznešený žák toto slyší a dle toho také vše nahlíží, odvrací se od jazyka, odvrací se i od chutí cítitelných jazykem, odvrací se i od chuťového vědomí, odvrací se i od chuťového kontaktu, odvrací se i od těch pocitů, jež vznikají s chuťovým kontaktem jako s podmínkou, ať jsou příjemné, nepříjemné nebo neutrální.
 
Mnichové, když vznešený žák toto slyší a dle toho také vše nahlíží, odvrací se od těla, odvrací se i od věcí, jichž se dotýkáme, odvrací se i od tělesného vědomí, odvrací se i od tělesného kontaktu, odvrací se i od těch pocitů, jež vznikají s tělesným kontaktem jako s podmínkou, ať jsou příjemné, nepříjemné nebo neutrální.
 
Mnichové, když vznešený žák toto slyší a dle toho také vše nahlíží, odvrací se od mysli, odvrací se i od myšlenkových předmětů, odvrací se i od vědomí mysli, odvrací se i od kontaktu mysli, odvrací se i od těch pocitů, jež vznikají s kontaktem mysli jako s podmínkou, ať jsou příjemné, nepříjemné nebo neutrální.
 
Když se odvrátí, ustanou jeho touhy. Následkem ustání tužeb se osvobodí. A osvobozen, bude vědět: Je osvobozeno! A pochopí: Ukončeno je zrozování, svatý život je uskutečněn, je uděláno to, co mělo být uděláno, nic z tohoto už mne dále nečeká.“
 
Toto řekl Vznešený. Potěšeni, mnichové souhlasili s tím, co Vznešený řekl.
 
A vskutku, když byl podán tento výklad, mysl všech tisíce mnichů byla neulpíváním osvobozena od nečistot.