Aktuality

14.9. Přednáška Jeho Svatosti dalajlamy

Možnost zakoupení knih k tématu přednášky na stánku Lungty z produkce nakladatelství.

Laskavost a vzájemná úcta v dnešní společnosti

http://www.forum2000.cz/cz/projekty/dalsi-aktivity/2013/prednaska-jeho-svatosti-dalajlamy/