Egon Bondy
Poznámky k dějinám filosofie sv.
I-VII

2017, Váz., ilustrace,

SLEVA: 30 %

PŘIPRAVUJEME
Obsah stránky:
Anotace | Obsah jednotlivých svazků | Ukázka textu ze sv. I (Čínská filosofie 1) o Tao Te ťingu

Obsah jednotlivých svazků

Sv. I. Čínská filosofie 1

Neolit a šamanské kořeny. Konfucius. Mo Ti. Komplex taoismu: Jang Ču ad. autoři, Šen-nungovská "zemědělská škola", archaická "esoterní" tradice, jin-jangová koncepce, Kniha proměn. Mencius. Tao Te-ťing (včetně nového kompletního překladu). Čuang-c´. Starověcí logikové. Sün-c´. Cou Jen a učení o pěti fázích. Legalisté. Dodatky k I-ťingu a traktáty Velké učení a Čung Jung (včetně překladu). Váz., asi 300 str.

Sv. II. Čínská filosofie 2

Období Chan. Chuaj-nan-c´, Školy nového a starého textu. Neotaoismus: Wang Pi, Lie-c´. Buddhistické školy rané a pozdní: tchien-tchaj, chua-jen, čchan, Čistá země ad. Neokonfucianismus ad. proudy posledního tisíciletí. Váz., asi 300 str.

Sv. III. Indická filosofie

Védy, upanišady, bráhmany, materialismus (lókajáta). Buddha. Džinismus. Klasické systémy: sánkhja, jóga, vaišéšika, njája, mímánsa. Buddhistická filosofie: hínajána, mahájána, šúnjaváda, vidžňánaváda, sautrantika-jógáčára. Hinduistická filosofie: védánta, Bhagavadgíta, advaita-védánta, monoteistické systémy. Váz., asi 300 str.

Sv. IV. Antická filosofie

Milétská škola. Pýthagorás a pýthagorejci. Hérakleitos a elejská škola. Empedoklés. Anaxagorás. Řečtí atomisté. Sofistika. Sókratés. "Menší" sókratovské školy: kynikové, hédonikové. Platón. Aristoteles. Helénistická filosofie: pyrrhónská skepse, Akademie, peripatetická, epikúrejská a stoická škola.

Sv. V. Filosofie sklonku antiky a středověku

Filón Alexandrijský. Křesťanství. Gnóse. Novoplatonismus. Raná křesťanská filosofie (patristika): Pavel z Tarsu, ortodoxie, heterodoxie a hereze. Mání. Augustin. "Poslední Římané". 9.-12. stol. a spor o univerzálie. Anselm z Canterbury. Petr Abélard. Chartreská škola, vznik středověké mystiky a heretická hnutí. Albert Veliký, Tomáš Akvinský, averroisté, bonaventurovci a tomisté 13. stol. Duns Scotus, německá mystika (Mistr Eckhart), William Ockham a jeho žáci, poslední averroisté ad. myslitelé.

Sv. VI. Islámská, židovská a byzantská filosofie. Renesance a reformace

Islámská ortodoxie. Kalám. Mu´tazila. Ibn Síná (Avicenna) ad. osobnosti. Mystika (súfismus). Židovská filosofie a kabalistická mystika. Filosofické myšlení v Byzanci. Italská renesance, humanismus, platonismus a aristotelismus, "filosofové přírody". Reformace v Německu, radikálové a protireformace.

Sv. VII. Filosofie 17.-18. stol.

Galileo Galilei. Anglická filosofie: Bacon, Hobbes, Locke, Newton, Berkeley, Hume ad. Descartes a karteziánství, occassionalismus, Pascal a jansenismus. Německá filosofie (Leibniz ad.). Francouzské osvícenství (Voltaire, Montesquieu, encyklopedisté, Rousseau, Sade).

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu  

Jedna z nejlepsich studii o Buddhovi, ktera existuje.
Další naše knížky
DharmaGaia mj. vydala:

Egon Bondy: Buddha